zen meditatie cursus centrum


Stille zondag

Iedere tweede zondagochtend van de maand kan je tijdens de stille zondag samen met anderen in stilte zijn en je meditatie-ervaring verder verdiepen.

Super zen-zaterdag

Tijdens deze dag ligt de nadruk vooral op samen oefenen met zazen. Verder gaat het om in stilte samen te zijn, eten en drinken we met aandacht, is er een inleiding en persoonlijk onderhoud.

Vijdagochtendmeditatie

Iedere vrijdagochtend samen twee keer zitten in de stilte van de vroege ochtend. Alleen de zit- en loopmeditatie.