Stille zondag | Zen.nl
 
pompoen

leeg stukje

Stille Zondagen

Zen.nl Breda biedt de gelegenheid om één keer per maand op zondagochtend samen met anderen in stilte te zijn en je meditatie ervaring te verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.

stille zondag in Breda

De volgende stille zondag staat gepland op:

  • zondag 12 februari 
  • zondag 12 maart 
  • zondag 16 april 
  • zondag 14 mei 
  • zondag 11 juni 

Deze bijeenkomsten zijn in onze meditatieruimte (zendo). In het geval van een nieuwe corona-golf zullen alle bijeenkomsten online plaatsvinden.

De bijeenkomsten starten om 09:00 uur en eindigen om 11:15 uur. Graag uiterlijk 8:50 uur aanwezig zijn. Om 08:55 uur sluiten we de deur.

Graag wel even aanmelden per email: dymphie@zen.nl
Je bent van harte welkom.

Deelname aan de Stille zondagen is gratis.

Maar een donatie aan de Stichting Vrienden van Zen.nl wordt evenwel zeer op prijs gesteld.

Een donatie overmaken kan op rekeningnummer IBAN: NL79 TRIO 0781 4583 58 t.n.v.: "Stichting Vrienden van Zen.nl" m.v.v. donatie ochtendmeditatie.
Bij voorbaat dank. Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Zen.nl, zie: www.zen.nl/vrienden