pompoen

leeg stukje

Evaluatie en effecten

Landelijke evaluatie introductiecursus mei 2016

In mei 2016 zijn alle introductiecursisten van Zen.nl aangeschreven om deel te nemen aan de landelijke evaluatie van de introductiecursus. In totaal hebben 368 cursisten gehoor gegeven aan de oproep en de vragenlijst ingevuld. De tevredenheid onder de cursisten blijkt groot: de cursus in zijn geheel wordt gemiddeld met een dikke acht gewaardeerd.

Op het evaluatieformulier genoemde effecten van de introductie cursus:

 • Ik zie, hoor voel en proef meer.
 • Ik kan meer rust in mijn hoofd ervaren.
 • Ik voel me gedurende de hele week meer stabiel en ben minder uitgeput als ik de eerste werkdagen thuis kom.
 • Ik sta bewuster in het leven.
 • Ik weet beter wat ik wil. Ik heb sneller duidelijke antwoorden.
 • Meer concentratie, focus en meer inzicht in onbewust gedrag.
 • Veel minder gestrest, meer helderheid en concentratie.
 • Mijn rug wordt sterker waardoor ik makkelijker rechtop kan zitten.
 • Ik kan makkelijker relativeren en ervaar meer rust.
 • Duidelijke effecten die ik voel zijn, beter slapen, meer geluksgevoel en minder opvliegend.
 • Ik ben beter in staat mijn gedachten te ordenen en mezelf tot rust te brengen.
 • Ben minder beïnvloedbaar door stress/druk van buitenaf.
 • Ik laat me minder emotioneel meesleuren.
 • Kan 'oud zeer' beter loslaten.
 • Ik voel me fitter, minder snel boos/opgefokt, geduldiger.

Zie hieronder hoe cursisten verschillende aspecten van de introductiecursus gemiddeld beoordelen:


Een kleine greep uit de toelichtingen van respondenten bij deze vraag:
* De 'lessen' en tips die ik heb gekregen zijn waardevol en kan ik goed toepassen in mijn leven.
* De docent heeft een rustige en 'nuchtere' inslag, die goed aansluit bij mij als persoon. Mijn doel is nog niet gehaald en de investering is nog groot, maar ik heb er vertrouwen in dat ik er steeds meer uit zal gaan halen.
* Het is een zeer waardevolle goed begeleide cursus.
* Programma zit goed in elkaar, goede opbouw, kern van de boodschap komt goed over. De docent sluit goed aan bij fase van leerling en heeft een rustige en motiverende opstelling. Prima!
* De theorie zou wat mij betreft nog uitgebreider mogen, hoewel dat misschien ook lastig wordt in de beschikbare tijd. Ik ben een studente, dus gewend om veel informatie te krijgen. Ik ben zeer te spreken over mijn zenleraar en de begeleiding (van de meditaties).
* Ben superblij met m'n start in zen.
* Ik vind het erg goed georganiseerd en leuke docenten.
* Precies zoals ik dacht dat het zou zijn. Ben zeer tevreden.

Verder zijn we zeer verheugd dat 83% de prijs/kwaliteitverhouding goed of zeer goed vindt en dat wel 97% van de respondenten Zen.nl zou aanbevelen aan anderen.


We hebben de introductiecursisten ook gevraagd naar de effecten van het mediteren. Deze zijn als volgt:Hierbij ook enkele toelichtingen van respondenten:
* Mijn woedeaanvallen zijn weg.
* Minder hoofd- en rugpijn.
* Ik voel me steviger.
* Ik merk er nog niet veel van, maar ervaar wel dat het goed voor me is. Na het mediteren voel ik rust.
* Ik ben wat milder.
* Volgens mijn man ben ik aardiger.

Wintersesshin 2016 evaluatie


De sesshin worden heel regelmatig geëvalueerd. Door de feedback zijn we in staat om de inhoud en vorm van de sesshins steeds beter af te stemmen op de behoeftes van onze deelnemers. Hierdoor kunnen deelnemers op hun beurt steeds meer inspiratie en diepgang ervaren tijdens de sesshin. Hieronder enkele van de effecten zoals deze door deelnemers zijn omschreven.

 • Dat dankbaarheid zo fundamenteel is, is een belangrijk nieuw inzicht voor me.
 • Tijdens de sesshin heb ik een stevige oerbubbel ontdekt, heel waardevol.
 • Ik ben de laatste tijd heel vrolijk en opgewekt.
 • De sesshin werkt versterkend en gaf me de impuls die ik nodig had.
 • Mijn doelen zijn meer geïntegreerd in mijn persoon.
 • Sesshin heeft gunstige gevolgen voor mijn omgang met anderen en mezelf.
 • Mijn eigen dankbaar kunnen voelen maakt me gelukkiger.
 • Het nieuwe inzicht in dankbaarheid stelt me in staat om beter om te gaan met emoties.
 • Tot weken na de sesshin nog op een hoger 'trillingsniveau' geleefd.
 • Ik ben zelfverzekerder, ik voel me lichter, maar tegelijk steviger en beter geaard.
 • De sesshin gaf me weer extra stimulans om mijn meditatie vol te houden en te verdiepen.
 • De koan heeft mij zeer geïnspireerd om alles meer 'open' te bezien.
 • Rients heeft mij echt geïnspireerd met zijn teisho's.
 • Verdieping en versteviging van meditatie beoefening.
 • Ben met mijn aandacht vaker in het hier en nu.


Voorjaarsesshin 2015 evaluatie

Zen.nl Rients Ritskes evaluatie introductie najaar 2014


Niet elke sesshin wordt even uitgebreid geëvalueerd, maar zeker eens per jaar wordt dat wel gedaan. Zo ook de voorjaarsesshin waarover we al eerder inhoudelijk verslag deden in ZenActueel van 29 mei jl. De gerapporteerde effecten van een week zenmeditatie mogen wel haast indrukwekkend worden genoemd. Het is niet voor niets dat veel mensen die een keer op sesshin geweest zijn regelmatig terug komen. Niet alleen in de grafiek weergegeven cijfers, maar ook in de verbale omschrijving van de effecten komt dit positieve gevoel tot uiting. Hier twee voorbeelden van de deelnemers:

 1. Wat me het meest opvalt is de rust: meer ruimte om te luisteren naar iemand anders, minder haast en tijdens mijn werk het besef hoe enorm veel je eigenlijk kunt doen in bijvoorbeeld een kwartier tijd. Door betere focus is de kwaliteit van de tijd is toegenomen.
 2. Fantastische sesshin. Voelt als soort balsem voor de geest. Opvallend deze keer dat de familie merkte dat ik veel meer ruimte had en liever was ( terwijl ik me zelf al best empathisch vindt) en dat mij professionele omgeving me scherper en duidelijker noemt. Kortom: ik ben super blij en voel me een zeer rijk en begunstigd mens dat ik dit kan en mag doen het liefst zou ik 4x per jaar dit doen ! Ik vind dat al mijn collega artsen hiermee kennis zouden moeten maken.

En verder: de kok en het overige personeel van het hotel is inmiddels helemaal ingesteld op het sesshin programma en waar ze een jaar geleden nog een 7,5 kregen was, kregen ze nu een volle punt hoger. Ook kregen ze tijdens het feestontbijt na afloop van de sesshin een welverdiende staande ovatie van de groep.


Landelijke evaluatie Zen.nl introductiecursussen november 2014

98% van onze cursisten beveelt ons aan

In november 2014 is de landelijke evaluatie gehouden onder de introductiecursisten van Zen.nl. Dertig van de negenendertig vestigingen deden hieraan mee en zo werden ruim 900 studenten aangeschreven. In totaal gaven 460 cursisten gehoor aan onze oproep het vragenformulier in te vullen. Het was alweer twee jaar geleden dat dezelfde evaluatie werd gehouden en de resultaten zijn zeer vergelijkbaar. Toen deden negentien vestigingen mee en 336 respondenten. Het verschil met twee jaar geleden is dus met name de toename van het aantal vestigingen en cursisten. De algemene beoordeling van de cursus is in de afgelopen jaren zeer constant en wijkt ook dit jaar niet af van de 8,1 die we sinds 2011 meten. Ook standaard is dat de relatie met de docent het hoogst scoort, dit jaar een 8,3 en de theorie net iets lager, een 7,8. Ook nu geen significante verschillen tussen de vestigingen.


De belangrijkste conclusie van deze uitgebreide evaluatie is dat ondanks de sterke groei van Zen.nl, de goed opgeleide docenten de kwaliteit van de cursussen uitstekend op het hoge niveau weten te houden.

Zen.nl Rients Ritskes evaluatie introductie najaar 2014

Op de nieuwe vraag in deze evaluatie, of de deelnemers Zen.nl aan zouden raden aan vrienden, was het antwoord maar liefst 98% JA. En 84% beoordeeld onze prijs-kwaliteitverhouding als goed tot zeer goed.


Meer mediteren, meer effect

Doordat het totale aantal cursisten groter wordt, is het beter mogelijk zicht te krijgen op de samenhang van de meditatiefrequentie en de waardering van de positieve effecten. In de eerste grafiek hieronder zien we de samenhang. In onze cursussen wordt het thuis mediteren sterk gestimuleerd. Twee x per dag 20 minuten is ons algemene advies. In deze groep van 460 respondenten lukt het 14% om 14 x per week of zelfs nog iets vaker te mediteren. Gemiddeld mediteert men 9 x per week.

De laatste grafiek toont welke effecten hoe vaak ervaren worden. Gemiddeld rapporteren de cursisten bijna vier verschillende effecten van het mediteren. Veelal hangen de gerapporteerde effecten logischerwijs samen, zoals bijvoorbeeld 'beter slapen' en 'meer energie'. Er is een correlatie tussen meditatiefrequentie en aantal gerapporteerde effecten. De cursisten die weinig mediteren rapporteren gemiddeld 3 effecten en deelnemers die vaker mediteren gemiddeld 4 effecten.

Zen.nl Rients Ritskes waardering effecten

Zen.nl Rients Ritskes gerapporteerde effectenMeer mediteren, minder conflicten

Zen.nl studie, juni 2014
Voor de statistische verantwoording, klik hier.

Eerder dood door conflicten

Als je meer conflicten hebt, dan kan dat het risico op een vroege dood met twee tot drie keer verhogen, aldus Dr. Rikke Lund, van de Universiteit van Kopenhagen. Ze publiceerde 8 mei jl. de resultaten van een langlopend onderzoek onder meer dan 10.000 inwoners van Denemarken in de Journal of Epidemiology & Community Health. Dat veel conflicten niet goed is voor je gezondheid, dat voelen we wel aan, maar dat het de kans op een vroege dood zo significant verhoogt, maakt wel indruk. Voor de redactie van ZenActueel genoeg reden om eens te onderzoeken of mensen die langer mediteren meer of minder bezig zijn met conflicten. Daarom vroegen we onze abonnees vorige week een kort vragenformulier in te vullen.Resultaten uit onze online vragenlijst

Enkele van de belangrijkste voorlopige resultaten zijn af te lezen uit de bovenste grafiek. Kort samengevat, mensen die langer dan een jaar mediteren besteden significant (p<.01) minder energie aan conflicten dan mensen die niet mediteren. Ook wordt duidelijk dat mensen die langer dan een jaar mediteren nog eens significant minder conflicten hebben, dan mensen met minder dan een jaar ervaring. Ook is duidelijk dat Nederlanders de meeste tijd besteden aan conflicten in de privé sfeer en conflicten op het werk staan duidelijk op twee. Hoewel een causaal verband tussen de hoeveelheid conflicten die we hebben en het risico op een vroege dood nog niet bewezen is, laat de Deense onderzoeker weten daarvoor wel inmiddels veel aanwijzingen te hebben. Zo vond ze onder mannen, die meer dan gemiddeld conflicten hadden en bovendien werkloos werden, een drie keer zo hoog risico op een vroege dood. Alleen meer dan gemiddeld veel conflicten gaf een twee keer zo hoog risico.

Boeddha en conflicten

Boeddha noemde 2500 jaar geleden boosheid al een van de grote vergiften op weg naar verlichting en geluk en hij lijkt van de huidige wetenschap gelijk te krijgen. Gelukkig gaf hij ook een goede tip ter voorkoming van teveel boosheid en conflicten, namelijk regelmatig mediteren en anderen helpen duurzaam gelukkig te zijn.


Zen.nl Nederland effecten zenlerarenopleiding

In het voorjaar is de zenlerarenopleiding weer uitgebreid geë:valueerd. Dit wordt slechts eens in de drie jaar gedaan, omdat door middel van het jaarlijkse voortgangsgesprek met alle zioppers voortdurend informatie wordt ingewonnen over de bevindingen binnen het ziop-traject. De gemiddelde uitkomsten van de evaluatie zijn dit jaar iets hoger en weer boven gemiddeld. Per geëvalueerd item zijn ze in bijna alle opzichten zeer vergelijkbaar met 2011. De kwaliteit van de ziop-bijeenkomsten en het persoonlijke huiswerk zijn onderdelen die ook in de komende tijd onze extra aandacht blijven verdienen. Hieronder enkele voorbeelden van de vele mooie antwoorden die werden gegeven op de vraag naar de belangrijkste leerpunten uit het ziop-traject:

 • Steeds iets meer in staat om vanuit een eenheidsperspectief naar mijzelf en de wereld om mij heen te kijken.
 • Ik leer vooral goed te luisteren en te vertrouwen op de innerlijke wereld en wat die mij biedt. En vandaar uit vorm te geven aan mijn lessen, mijn werk en mijn prive leven. Juist als ik uit mijn comfortzone word gebracht of gehaald, dat dit de momenten zijn waar ik het meeste van leer en waar ik dan ook echt bevrijding ervaar. Sinds ik begonnen ben met les geven, realiseer ik me dat er nog heel veel te ontdekken is. Dat lesgeven voor mij nog onontgonnen gebied is, waar nog een enorme rijkdom ligt en dat ik daarin stapje voor stapje mijn weg mag gaan. Met vallen en opstaan. Door telkens terug te gaan naar mijn beleving, ook crisis situaties te behappen zijn en te ervaren dat er zo'n groot draagvlak is waar ik altijd naar terug kan en erop te vertrouwen dat ik van daaruit weet wat te doen.


Zen.nl Nederland effecten introductiecursus

Bovenstaande grafiek geeft de resultaten weer van een tussentijdse evaluatie van enkele introductiegroepen in den lande. De respondenten (N=49) rapporteren gemiddeld drie tot vier van de bovengenoemde effecten. 'Meer rust' en 'Meer inzicht' zijn duidelijk de meest ervaren effecten. Honderd procent van de respondenten vindt de cursus een aanrader en 85% zegt ook al meerdere vrienden de cursus te hebben aanbevolen. Van de vele aanmeldingen die inmiddels binnen zijn voor de komende gratis proeflessen op 4 en 5 januari 2014, geeft een groot deel aan via vrienden van Zen.nl te hebben vernomen.


Meer zen maakt gelukkiger, meer sport minder

ZenActueel (webmagazine van Zen.nl), 28 maart 2014

Afgelopen week hebben een record aantal betrokkenen bij Zen.nl meegewerkt aan het jaarlijks onderzoek naar geluk/levenskwaliteit. De belangrijkste conclusie is dat mensen die mediteren gelukkiger zijn en mensen die meer mediteren nog gelukkiger. Dit onderzoek is voor het derde achtereenvolgende jaar gedaan en de resultaten zijn zeer vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Zie de Zen.nl Nieuwsbrieven van destijds: mei 2012 en 12 april 2013.


cijfers voor geluk maart 2014

Hoe komt het?

Hoe het kan dat mediteren zo'n positieve invloed heeft wordt in medisch wetenschappelijk onderzoek langzaam maar zeker steeds duidelijker. De belangrijkste verklarende factor is waarschijnlijk dat door het mediteren in onze hersenen een aantal belangrijke neurale verbindingen dikker worden. Verbindingen die er voor zorgen dat ons denken en voelen meer met elkaar in contact komen, waardoor we beter voelen wat goed voor ons is en wat niet. Als je daar meer gevoel voor ontwikkelt en daar naar luistert, dan word je daar logischerwijs gelukkiger van. Over dit hersenonderzoek schreven we in de Zen.nl Nieuwsbrief van 24 mei 2013.


Zenleraren gelukkiger dan gemiddeld

Net als in de afgelopen twee jaar zien we dat zenleraren die les geven de gelukkigste categorie zijn in ons onderzoek. Met een 7,7 komen ze ver boven het landelijke gemiddelde van een 7,0. Dit jaar heeft het Amsterdamse bureau DirectResearch vrijwillig voor ons, parallel aan onze vragen lijst, eenzelfde vragenlijst uitgestuurd naar hun relaties.
Deze representatieve steekproef met 499 respondenten vormt een prachtige controlegroep. Het gemiddelde voor geluk van onze respondenten is exact hetzelfde is als dat van de controlegroep, namelijk een 7,0. In deze eerste grafiek zien we ook dat mensen die net begonnen zijn met een introductiecursus zichzelf lager scoren dan de gemiddelde Nederlander. De logische verklaring daarvoor is dat de meeste deelnemers een goede reden hebben om te starten met mediteren. Ze slapen misschien minder goed, voelen teveel onrust of hebben andere uitdagingen. Dit vertaalt zich in een gelukscijfer dat net onder het gemiddelde ligt. In de gevorderdengroepen ligt het met een 7,2 al hoger dan de gemiddelde 7,0 en als ziop ( zenleraar in opleiding) en zenleraar wordt het verschil nog groter.


Meer mediteren geeft meer geluk

Ook uit de eerdere studies kwam naar voren dat meer mediteren samenhangt met meer geluk, maar niet eerder waren de resultaten zo overtuigend en lineair als dit jaar. De verklaring hiervoor is met name te vinden in de flinke groei van het aantal betrokkenen bij Zen.nl en daarmee het aantal respondenten. Dit jaar deden 1274 mensen mee aan dit onderzoek, terwijl dit er eerder 'slechts' 500 waren. Door deze grote aantallen wordt de significantie groter en de samenhang duidelijker. Het is voor zover wij weten uniek dat in een vergelijkbare studie zo'n 1000 mensen deelnemen die allemaal op dezelfde wijze hebben leren mediteren. Al binnen twee uur na het online leggen van de vragenlijst hadden meer dan 200 mensen deze ingevuld en deze respondenten hebben inmiddels allemaal de CD met de Diamantsutra en Hartsutra thuis ontvangen.


Sporten maakt ook gelukkiger

De deelnemers aan de controlegroep van DirectResearch vormen een representatieve steekproef voor de gemiddelde Nederlander in de leeftijdscategorie van 18 tot 65 jaar. Dat is ook de leeftijdscategorie waarin 97% van onze cursisten zit. De controlegroep is ook gevraagd of ze aan sport of yoga/meditatie doen en hoe vaak. Opvallend is dat 10% van deze groep aangeeft tenminste één maal per week aan yoga of meditatie te doen. Daarmee lijken deze twee oosterse tradities inmiddels aardig ingeburgerd in ons polderland. En hoewel de aantallen kleiner zijn wordt ook daar een significant effect gemeten. De niet-mediterenden geven zichzelf in deze controlegroep een 7,0 voor hun geluk en degene die vaker dan eens per week aan yoga of meditatie doen een 7,2. Voor sport is het verschil nog iets groter. Mensen die nooit sporten of actief aan lichaamsbeweging doen geven zichzelf gemiddeld een 6,8, terwijl degenen die dat wel tenminste eens per week doen zichzelf een 7,1 gemiddeld geven. Bij Zen.nl adviseren we twee maal per dag te mediteren en drie maal per week te sporten. De resultaten van deze studie bevestigen de effectiviteit van dit recept. Meer dan vijf keer per week sporten geeft in deze controlegroep weer een verlaging van het gelukscijfer ten opzichte van de groep die drie of vier keer per week sport.


Optimisme

Een laatste resultaat dat we hier willen noemen is het verschil tussen het optimisme van de zengroep versus de controlegroep. Er is namelijk ook aan beide groepen gevraagd wat men zichzelf over een maand denkt te geven voor geluk. Bij de controlegroep is dat een 7,3 en bij de zengroep is dat maar liefst een 7,6.


Discussie en conclusies

Enerzijds is er vanuit wetenschappelijk perspectief het nodige af te dingen op deze studie. De controlegroep is in verhouding bijvoorbeeld toch nog aan de kleine kant en het zou voor een echte wetenschappelijke studie beter zijn om een vaste zen- en controlegroep in de loop van de jaren te volgen in hun ontwikkeling. Anderzijds zijn deze significante resultaten de moeite waard, juist omdat in de studie 1000 mensen die aan zen doen met elkaar en een controlegroep zijn vergeleken. Bij ons weten is dat uniek.


Zen.nl Lochem Sesshin evaluatie voorjaar 2014

De afgelopen voorjaarsesshin in Lochem is zoals gebruikelijk uitgebreid geëvalueerd. De verschillende onderdelen kregen weer goede tot zeer goede cijfers. De sesshin in zijn geheel en de begeleiding werden met een 8,8 zelfs nog iets hoger geëvalueerd dan de januari sesshin. Het heerlijke vegetarische eten, het hotel (Paasberg) en de omgeving droegen zeker bij aan het succes. Bij de evaluatie viel verder op dat het verkrijgen van meer inzicht zo hoog scoorde in de vraag naar welke effecten men van de sesshin merkte. Zo blijkt het thema 'Wat is je grootste uitdaging?' samen met de Diamantsutra veel mensen geraakt en geïnspireerd te hebben.


Zen.nl Ameland Sesshin evaluatie januari 2013

Het is gebruik binnen Zen.nl om cursussen en sesshins te evalueren. Zo kunnen mensen ook na enige tijd terug kijkend, hun mening geven, waar wij van kunnen leren. 93 deelnemers waren zo vriendelijk het evaluatieformulier in te vullen. De hoge waardering voor de sesshin in zijn geheel, de theiso's en verdere begeleiding is inmiddels bijna standaard te noemen. We waren nu voor de 4e keer in Hotel de Amelanderkaap en ook de chefkok is er dit keer met zijn zeer toegewijde team in geslaagd alle zes dagen super lekker vegetarisch voor ons te koken en krijgt nu ook net als de rest van het hele programma, afgerond het rapportcijfer 9 en veel complimenten. Velen hebben daardoor inmiddels extra trek in de komende sesshin op Ameland.


Hieronder enkele van de meer dan 250 genoemde inzichten en effecten die de deelnemers rapporteerden.

 • Ik ben veel milder in mijn mening over anderen.
 • Ik ben beter in staat mijn rug, letterlijk en figuurlijk, recht te houden.
 • Ben erg "verlicht" vanwege een aantal bubbels die transparant geworden zijn.
 • Geplande tegenstellingen in combinatie met een duidelijk doel is een motor vol energie.
 • Rust in mijn lijf die ik nog weken nadien kan voelen.
 • Aardig zijn is niet altijd aardig.
 • Inzicht externe tegenstelling omzetten naar interne geeft energie
 • Effect is zeer sterke focus en rust.
 • Inzichten met name in mezelf.
 • Ook inzicht in het meer universele zaken door inspirerende teisho's.
 • Een goede training in geduld en opbouwen van vertrouwen.
 • Wees voorzichtig en wees je bewust van de beelden die je woorden bij anderen oproepen.
 • Mijn zelfvertrouwen is weer een stuk opgekrikt.
 • Alles is altijd nieuw.
 • Woord is niet denkbeeld is zeker niet werkelijkheid.
 • Door het standvastig nastreven van je heldere doel, krijg je een beter leven.
 • Los je conflicten intern op dat genereert energie.
 • Ik heb geen universitaire studie maar kan alles goed volgen door de duidelijke teisho's.
 • Het belangrijkste effect deze week is dat ik veel meer ontspannen in het leven sta.
 • Mensen hadden niet verwacht dat ik zo energiek uit deze week zou komen.
 • Aandacht is de sleutel tot geluk.


Evaluatie gevorderden in 19 Zen.nl vestigingen november 2012

In het voorjaar evalueren we de intro cursussen, in het najaar de gevorderden. Zo vulden 336 deelnemers de vragenlijst in november 2012 in en dat leverde voor ons weer veel bruikbare feedback op. De beoordeling wijkt overigens slechts miniem af van de resultaten van precies een jaar geleden. Zie hieronder.
Opvallend was dat er nu meer gemediteerd wordt. Was dat een jaar geleden nog 9 x per week, nu is dat 11 x per week. Dit had overigens geen positieve invloed op de gescoorde effecten. 87% van de deelnemers gaf aan veel of zeer veel effect te ervaren van de cursus en het mediteren. Men gaf niet alleen cijfers, maar vaak ook een toelichting op de onderliggende ervaringen. Top score in de toelichting op de effecten was meer rust. Dit werd 141 keer genoemd. Meer concentratie, focus, aandacht en bewustzijn van het hier en nu werd door 122 deelnemers gerapporteerd. Gelukkiger voelen, meer tevredenheid en blijdschap ervaren noemden 47 mensen, direct gevolgd door beter slapen dat 45 maal scoorde.
Beter kunnen ontspannen, minder last van stress en piekeren 41 keer en 27 mensen voelen zich door mediteren minder moe en meer energiek.


Zen.nl sesshin evaluatie Nunspeet juni 2012


Enkele van de zeer vele positieve reacties ten aanzien van de opgedane inzichten en ervaringen:

 • Onderzoek je emoties, want zij zetten je in beweging, hebben een doel. Dus doelen beheersen is emoties beheersen. Spontaan is niet gehaast, maar juist de tijd nemen om iets met zuivere aandacht te doen. Toeleggen op onthaasten. Herkennen is niet hetzelfde als kennen. Wees de verandering die je bij een ander wilt zien.
 • Vele inzichten:Ik neem vele dingen waar, bewust worden wat ik waarneem, dat ik er mag zijn en niet perfect hoef te zijn. Veel leren voelen en mij niet daardoor uit balans laten brengen.
 • Effecten van de sesshins zijn: beter slapen, makkelijker gedachtes die mij storen stop zetten, in sommige situatie niet makkkelijk maar op een gegeven moment lukt het mij. Steeds groter bewustwording wat ben ik aan het doen en is dat wat ik wil, betere keuzes maken. Verfijnder horen, zien,voelen en een sterker groeiende reuk. Tot zo ver.
 • Acceptatie, genieten van imperfectie.
 • Ik heb veel beter het gevoel bij een opkomende emotie. Ik herken ze en kan ze daardoor beter loslaten. Zo herken ik ook beter waar het negatieve gevoel in mijn lichaam gaat zitten.
 • Het mediteren door de weeks gaat nu meer als vanzelfsprekend.
 • In plaats van altijd maar gericht te zijn op dat ik de dingen "goed" wil doen, kan ik mij veel beter er op toeleggen de dingen met aandacht te doen, dan zal "goed" het resultaat zijn.
 • Ik kan alleen liefhebben als ik mijn eigen imperfecties accepteer. Ambitie laten varen. Schokkend te merken hoe sluipenderwijs ik mijzelf weer had vastgezet in mijn nek en schouders.
 • Belangrijkste effect: veel rustiger in mijn lichaam (minder spanning).
 • Ik heb een onverwacht hoog rendement aan inzichten opgedaan deze sesshin.
 • Tijdens de sesshin heb ik enkel momenten van diep gevoel van "ik mag er zijn" beleefd. Voor mij een nieuwe ervariing en zeer inspirerend.
 • Uit samutaak: concentreren of echte aandacht voor wat je doet is niet heel nauwkeurig naar jezelf kijken maar juist echt één worden met wat je doet. Met andere woorden: serveer de soep, niet je bubbels! Dit helpt me om weer eens goed te kijken naar mijn vakuitoefening verpleegkunde. Help ik mijn cliënten echt of help ik ze voornamelijk aan mijn eigen bubbels?
 • Ik ben nog meer doordrongen geraakt van nut en noodzaak van het stellen van (persoonlijke) doelen.
 • Ik ben sterk gaan letten op grapjes met het inzicht dat humor lang niet altijd gepast is. Grappen strekken sterk of alleen maar in het voordeel van de grappenmaker. En ik maak wat grapjes.... Tijd voor reflectie en meer terughoudendheid.
 • Ik loop en zit en sta steeds rechter op.
 • Flinke toename van mentale flexibiliteit, wat tot een week na de sesshin nog zeker voelbaar is.Minder moeten, meer bewust willen! Er heel veel leerpunten uitgehaald, teveel om op te noemen.


Evaluatie introductiegroepen Zen.nl vestigingen juni 2012

Dit voorjaar (2012) zijn er in veel Zen.nl vestigingen evaluaties van de introductie groepen gehouden. 254 cursisten hebben de evaluatie ingevuld. Zie de onderstaande grafiek voor de resultaten.


Zen.nl sesshin evaluatie Ameland januari 2012


Enkele van de zeer vele positieve reacties ten aanzien van de opgedane inzichten en ervaringen:

 • Belangrijkste inzicht: gevoelig zijn is geen teken van zwakte maar juist een bron van kracht. Belangrijkste ervaren effecten (5 dagen na de sesshin): algemeen goed gevoel van rust, energie en levenslust. Mijn vrouw merkt deze effecten ook!
 • Voor mij was het een heel bijzondere ervaring om in de stilte, en in zo'n grote groep, zo'n grote verbondenheid te voelen. En dat die verbondenheid kracht en energie geeft.
 • Enorme energie na de sesshin. Een vuur dat vanbinnen lang door brandt. Belangrijkste inzicht staat daarmee direct in verbinding: ervaring eenheid lichaam en geest door lekker bezig te zijn.
 • Het effect van sesshins op mij is dat ik energie op doe om de dagelijkse stress weer te weerstaan. Bovendien helpen de inzichten mij om mijn persoonlijke doelen aan te scherpen en koers te houden. Specifiek heb ik vooruitgang geboekt in het duiden en accepteren van verandering: loslaten.
 • Een ware verademing en ik voel me er erg goed onder. effecten: meer energie, daadkracht, doorzettingsvermogen, effectiviteit, focus, creativiteit. Ik voel me gewoon erg goed.
 • Rust en aandacht. Oog voor detail. Ontvankelijkheid voor de ander en het leven.
 • Van sesshin wordt ik vooral heel rustig, stress verdwijnt, waardoor ik helderder kan nadenken en meer mezelf kan zijn en ben. Ik geniet daardoor ook meer van alle kleine dingen en dat elke dag. Deze sesshin heeft me veel inzicht gegeven hoe emoties werken en hoe ze mij eigenlijk kunnen helpen, in plaats van dat ik er last van heb. Ik heb een paar oude emoties kunnen verwerken.
 • Mijn inzicht in mijzelf is weer verdiept. Deze keer door glashelder mijn jaloezie te voelen en te ervaren hoe dat potentieel mijn handelen beïnvloedt. Tijdens en na de sesshin voel ik dat mijn energie vrijkomt en er letterlijk weer een beetje meer ontspanning in mijn lichaam is waardoor ik mij vrijer kan bewegen.


Evaluatie gevorderden in 11 Zen.nl vestigingen december 2011


Evaluatie


In het najaar van 2011 zijn bij 11 vestigingen van Zen.nl de gevorderden cursus geëvalueerd. De resultaten zijn als volgt: de inleidingen waarin de theorie wordt besproken wordt bij alle vestigingen gewaardeerd met een cijfer tussen 7 en een 8. Met als uitschieter Tilburg met een 8.1. De organisatie van de cursus wordt vrijwel overal gewaardeerd met een 8. Bij de vraag 'Merk je effect van de cursus?' zijn iets meer verschillen waarneembaar, namelijk tussen de 7.4 en 8.1. De 'cursus in zijn geheel' wordt geëvalueerd met een 8,1 waarbij Arnhem koploper is met een 8,4. Tot slot blijkt ook dit keer weer dat de verhouding met de docent het best geëvalueerd wordt. Het gemiddelde is een 8.3 met Maastricht als uitschieter met maar liefst een 8.8.


Quotes uit de evaluatie

 • De inleidingen zijn inspirerend. Ik ben vaak onder de indruk van hoe mooi en helder de docent de soms best complexe onderwerpen/teksten in woorden weet te vatten.
 • Er groeit een soort basis van vertrouwen, waarbij je het gevoel hebt dat je ook gehoord wordt.
 • De lessen tippen belangrijke zaken aan en hebben een logische opbouw, ik sta iedere keer weer verbaasd van de toepasbaarheid van de materie op mezelf.
 • De verhouding is denk ik prima, alleen haal ik er veel te weinig uit, maar dat ligt helemaal aan mezelf.
 • Een goed punt voor het nieuwe jaar!!
 • De onderwerpen die besproken worden sluiten heel erg aan bij mijn belevingswereld, het zet me tot nadenken en tot het kiezen van richtingen. Het brengt me verder in mijn eigen leven.
 • In groepsverband mediteren is een stimulerende ervaring. Soms is het leerzaam om aan de discussie deel te nemen. Soms is het leerzaam om alleen te luisteren.
 • De docent inspireert en houdt je bij de les. Hij weet je anders te laten kijken, laat je zelf onderzoeken. Prachtig zijn de voorbeelden die hij geeft uit zijn eigen ervaring.
 • Ik leer heel veel en ik vind de lessen zeer boeiend.
 • Het lukt mij beter om sneller geconditioneerde reacties (bubbels) te onderkennen.
 • Ik ben emotioneel gelijkmatiger, ga beter om met tegenslag, betere concentratie, betere verstandhouding met vrouw en kinderen, effectiever in sociale omgang, minder angst, gelukkiger. Zo!
 • Ik mediteer al bijna 20 jaar en begin mijn dag ermee. Voelt als een bodem leggen voor de dag. Aan het eind van een dag mediteer ik ook, fijn om ruimte te maken voor wat er die dag is gebeurd. Zen meditatie helpt me door zijn eenvoud om helderheid te krijgen.
 • Mijn mentale uithoudingsvermogen neemt toe, inzicht op mijn eigen handelen/aandeel in mijn leven neemt toe, minder fysieke klachten/pijntjes.
 • Mijn leven is mooier geworden en ik verras soms mezelf door het verleggen van mijn grenzen!
 • Ik voel me beter, heb minder last van stress en ben gelukkiger. Oh, en de migraine is zo goed als over.
 • Ik ben spontaner. Ik ben weerbaarder. Ik heb absoluut meer ruimte in mezelf voor mooie ervaringen.
 • Ik ben vriendelijker en begripvoller, vooral naar mijn partner.
 • De woensdagavond les en de stille zondagochtend zijn ankers in mijn week.


Zen.nl evaluatie cursusgroepen voorjaar 2011

Dit voorjaar (2011) zijn er in veel Zen.nl vestigingen evaluaties gehouden.
Bijna 300 cursisten hebben de evaluatie ingevuld. Zie de onderstaande grafiek voor de resultaten.


Genoemde effecten Introductie groepen:

• Meer plek in en voor het leven door de concentratie en ademhaling.
• Ik laat me minder beïnvloeden door oordelen en emoties.
• Ik kan zaken accepteren.
• Ik vind rust in mezelf en leef meer in het nu.
• betere balans werk prive, betere stresshantering
• Slaap beter.
• Ik slaag er beter in bij mezelf te blijven in allerlei omstandigheden en situaties.
• Wat meer kunnen focussen, inzichten/zelfkennis verkrijgen, wat meer rust
  gemoedsrust, toename geduld op essentiële momenten, verbetering van slaap,
  helderheid in wat ik (letterlijk) zie, maar ook figuurlijk (de bubbeltheorie) -
  een combi van afstand tot en toch nabijheid en focus .
• ik kan sneller tot rust komen, beter met stress omgaan, slaap goed, meer naar
  buiten gericht i.p.v. gevoel van mezelf opsluiten, vriendelijker
• Ik word er rustiger van, alhoewel het in de lente/zomer wel lastiger volhouden is
• meer rust, zelfreflectie, andere inzichten
• rust in mijn hoofd, dingen beter onder woorden kunnen brengen,
  beter naar mijn lichaam kunnen luisteren meer concentratie,
  minder zenuwachtig, positievere kijk op leven
• Meer basisrust minder hoofdpijn,
• Meer rust, minder stress, minder piekeren
• ga bewuster om met de dingen van het moment ben wat meer in balans
• betere concentratie en rustiger


Genoemde effecten Gevorderden groepen:

• rustiger, helderder, minder malen meer plezier
• meditatie draagt in zeer belangrijke mate bij aan mijn welbevinden.
• Voornamelijk het bewuster leven, doordat ik tot reflectie wordt aangezet.
• Rust, geduld, beter met mijzelf en daardoor met mijn omgeving kunnen
  omgaan.
• Verbeterde concentratie, groter probleemoplossend vermogen,
  makkelijker slapen
• Ik leef veel bewuster dan voorheen
• Rustiger, minder stuiteren, bewustzijn in zijn algemeenheid verhoogd,
  zelfkennis verhoogd.
• Bewuster in doen en laten geworden. Nieuwe visies opgedaan.
• Ik sta meer open voor anderen, voor nieuwe ideeën, nieuwe manieren en
  ik stel mezelf veel meer vragen dan ik ooit deed.
  Ik voel me sterker, doelgerichter en stabieler ondanks de verwarring die ik soms
  voel door de vele vragen.
• efficienter omgaan met tijd en leven
• Balans, ontspanning, inzicht, energie, passie, slaapkwaliteit
• Bewuster leven, meer rust, meer mededogen meer concentratie, meer
   bewuste aandacht, minder stress ervaring, meer energie
• Teveel om in deze ruimte te kunnen schrijven! Beter slapen, meer rust in mijn
  leven, kan beter de prikkels van alle dag verwerken.
  Ik wil bij deze iedereen bedanken die bijdraagt aan de cursus in Nijmegen.
• Meer concentratie en zelfvertrouwen. Een verbetering van assertiviteit en ik
  ervaar meer geluk in mijn leven.
• Mediteren heeft geleid tot meer innerlijke rust, meer acceptatie van de dingen
  'zoals ze zijn'.
• Meer energie, balans, beter slaap en concentratie.
• Meer rust in mezelf en meer concentratie.

Evaluatie Introductie cursussen Nijmegen
mei 2010 / Aantal ingevulde
formulieren is 17 = 50%
Evaluatie Gevorderden cursussen Nijmegen
mei 2010 / Aantal ingevulde
formulieren is 52 = 50%