zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Wijsheid in zen & christendom

Een online cursus van zes colleges op donderdagavond van 19.30-21.00 uur. De cursus start op 27 januari 2022 en wordt gegeven door Jan Brok, theoloog en zenleraar Zen.nl Tilburg.Zen, boeddhisme en christendom hebben veel overeenkomsten en verschillen. Studie van deze overeenkomsten en verschillen is eigenlijk een studie van onszelf. Wie ben ik vanuit zen, boeddhistisch of christelijk perspectief en wat is mijn roeping in deze wereld? Rients zegt: "een woord bestuderen is jezelf bestuderen" en dat gaat zeker ook op voor het bestuderen van de verschillende spirituele tradities.

Over de docent

Jan Brok (1950), was als theoloog werkzaam in het Wetenschappelijk en Hoger Beroepsonderwijs, het parochiepastoraat en het bisdom van Breda. Hij is actief als zenleraar binnen Zen.nl Tilburg.

College 1: Verlichtingservaringen

Niet alleen zen maar ook het christendom kent verlichtingservaringen. We bekijken het Jezusverhaal op de berg Tabor en Paulus' belevenis bij Damascus. Kenmerken van verlichtingservaringen onderzoeken we bij Rients en bij de christelijke zenmeester H.Lassalle. Is het ervaren van verlichting hetzelfde als een openbaring van God?

College 2: Meister Eckhart (1260-1328) en zen

Eckhart leefde in een roerige periode, net als de onze. Er waren tal van spirituele lekenbewegingen los van de kerk en nieuwe denkkaders kwamen op. Wat biedt houvast en geeft richting? We onderzoeken enkele thema's uit Eckharts denken en hun verwantschap met zen. Wat opvalt, is de actualiteit van Eckhart voor ons nu. Michel Dijkstra promoveerde onlangs op dit thema.

College 3: God of de leegte

In het zenboeddhisme is er geen interesse in bespiegelingen over God. Zen is primair gericht op bevrijding uit het lijden. Toch staan begrippen als 'leegte' en 'boeddhanatuur' centraal. Jezus en het christendom spreken over verlossing en nadrukkelijk over God en de Geest. Zijn de God van het christendom en de leegte van zen hetzelfde? En zijn het eeuwig leven en nirvana dezelfde werkelijkheid?

College 4: Compassie, iets voor onze tijd?

Is er nog plaats voor compassie met anderen in onze neoliberale samenleving waarin zelfontplooiing, autonomie en vrijheid de belangrijkste waarden lijken maar eenzaamheid de keerzijde? In zen is er de gelofte om alle levende wezens te redden, om mededogen te ontwikkelen; in het christendom wordt barmhartigheid voor de naaste en noodlijdende geleerd. Het christendom kent de tien geboden, het boeddhisme het achtvoudige pad. We lezen twee haast identieke verhalen uit beide tradities en onderzoeken de opvattingen over compassie bij H.Nouwen en K.Armstrong.

College 5: Boeddha en Jezus

Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen Boeddha en Jezus in hun biografie, spirituele ontwikkeling en leer, maar ook verschillen in afkomst, profetisch optreden, verbeelding en geloofsvoorstellingen. Het Jezusbeeld van Thich Nhat Hanh wordt besproken en dat van de Japanse schrijver Shusako Endo. We bekijken ook enkele huidige Jezusbeelden in boeddhistische landen, zoals Jezus als wijsheidsleraar en als bodhisattva.

College 6: Zenboeddhist of christen?

Ben ik zenboeddhist geworden of toch christen gebleven? Is er een dubbele geloofspraktijk? Ben ik tweetalig geworden? Anders dan in Japan is zen in het Westen geen godsdienst maar wel spiritueel, religieus. Voor het beoefenen van zen hoef je je christendom niet op te geven. Er is zeker een gedeeld 'spiritueel grondwater' maar wat is mijn thuis? Beide tradities hebben ieder hun eigen symbolen, rituelen, opvattingen en praktijken. Wil ik geloven en zo ja wat?

Praktisch

De zes online-colleges worden begin 2022 gegeven op donderdagavond van 19.30-21.00 uur, op de volgende data: 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 februari en 3 maart. Voorkennis is niet vereist.
De vorm is interactief, zodat er ruimte is voor vragen en eigen inbreng van de deelnemers. Bij elk college is er een handout beschikbaar met tekstfragmenten en literatuur voor verdere studie.
De kosten voor de zes colleges Wijsheid in zen & christendom bedragen €95,-. Voor fulltime studenten en cursisten van Zen.nl is het €65,-.