zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

 
 

Zen.nl verzorgt meerdere deeltijdopleidingen:


 

Zenleraren opleiding

In een persoonlijk ontwikkeltraject maak je je de methoden, benaderingswijze en houding van zen eigen. Daardoor wordt je handelen in de dagelijkse praktijk geleidelijk meer situatie-gericht. Je raakt beter afgestemd op wat in relatie tot de ander nu nodig is.


 

Zencoach opleiding

Een zencoach begeleidt mensen in het door zelfreflectie verkregen inzicht in het dagelijks leven te integreren. De opleiding tot zencoach duurt, als vervolg op de zenlerarenopleiding, afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld anderhalf jaar en geeft je de bevoegdheid om zencoaching te verzorgen aan mensen met persoonlijke of professionele coachingsvragen.


 

Opleiding tot dialoogtrainer

Goede gesprekken vormen de basis van ons geluk en succes, maar ondanks alle moderne communicatiemiddelen lijkt het steeds moeilijker elkaar te verstaan. Er wordt langs elkaar heen gepraat en de verdeeldheid in de maatschappij neemt toe. Gelukkig ervaren deelnemers aan onze trainingen dat het ook anders kan. De dialoogtechnieken van de filosoof/ natuurkundige David Bohm verbinden mensen, verdiepen relaties en doen nieuwe creatieve oplossingen ontstaan.