zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Online cursus zen en psychologieZes interactieve online colleges geven inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de Westerse en Oosterse psychologie. De Westerse psychologie gaat uit van de geconditioneerde geest en tracht deze te analyseren en te herconditioneren. De Oosterse visie is meer contemplatief en stelt het ongeconditioneerde bewustzijn centraal.

College 1: Oost, West integratie
De westerse psychologische stelt de versterking van het ego centraal, terwijl de oosterse visie uitgaat van het loslaten ervan. Er wordt een breed beeld geschetst van de verschillen en hoe binnen de westerse psychologie de integratie heeft geleid tot nieuwe inzichten, o.a. in Mindfulness, DGT en ACT.

College 2: Ego
Wie of wat is dat 'ik'? We verdiepen ons in de begrippen ego van Freud en egoloosheid van zen en het idee Boeddhanatuur. We doen dat o.a. aan de hand van de Hartsutra, teksten van Suzuki en het Denkmodel van Rients Ritskes.

College 3: Het lijden
Ons persoonlijke drama en de bewustwording van ons lijden motiveert ons tot actie, maar we blijken gevangen in samsara. Onze geest is verward en inzicht lijkt de oplossing en de basis van verlicht handelen.

College 4: Ontdekken
Bewustwording gaat niet vanzelf noch gaat het probleemloos. Alle ideeën over onszelf, anderen en de wereld worden relatief. Vaste grond onder onze voeten verdwijnt. De derde generatie gedragstherapieën, evenals David Brazier en John Welwood vinden in wijsheid, acceptatie en mededogen een nieuwe basis.

College 5: Vertrouwen
Twijfel maakt kwetsbaar en in plaats van deze te onderdrukken en naar onoverwinnelijkheid in het Westers model te streven, wordt deze in DGT gebruikt. Marsha Linehan stelt dat je alleen met al je imperfecties volmaakt bent. De ervaring van de leegte blijkt een stabiel draagvlak voor volharding en vertrouwen.

College 6: Angst en dood
In de omgang met de existentiële thema's van leven en dood, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, zelf en geen-zelf lijken de visies van Freud en Boeddha extremen. Als we echter wat dieper kijken wijzen zowel de Westerse als Oosterse visie ons op een weg naar de bron van onze levenslust en ons geluk.

Over de docent
Yvonne Visser is opgeleid tot psychiater en zenmeester. Ze heeft 17 jaar als psychiater gewerkt, maar houdt zich nu fulltime met zen bezig. Tijdens haar werk als psychiater heeft ze zich bekwaamd in zowel MBCT als DGT als ACT. Ook als zenmeester binnen Zen.nl tracht zij steeds de verbinding tussen de westerse en oosterse visies op de werking van de geest te maken. Dat doet zij als opleider voor zenleraren en als ontwikkelaar en trainer van de opleiding tot zencoach, tijdens de diverse workshops die zij verzorgt en ook in deze online colleges.

Voorkennis  Niet vereist
TijdstipDonderdag van 19.30-21.00 uur
Data10, 17 en 24 november, 1, 8 en 15 december 2022
InhoudInteractief / theoretisch met gelegenheid tot het stellen van vragen
Deelname€125,- / voor fulltime-studenten en cursisten van Zen.nl €99,-
InhalenAlleen voor deelnemers tot 7 dagen na het college terug te zien