zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

Inspirerende zendag

Tijdens de inspirerende zendag ligt de nadruk vooral op samen oefenen met zazen. Verder wordt er gewerkt in de stijl van zen (samu), eten en drinken we in een ritueel, is er een inleiding met ruimte voor dialoog en er is persoonlijk onderhoud.

Het programma is als volgt:

08.50 tot 09.00 uur ontvangst
09.10 uur hartsutra
09.15 uur driemaal zazen met kinhin
10.45 uur samu
11.15 uur zazen
11.45 uur lunch
12.45 uur zazen
13.15 uur inleiding
14.15 uur driemaal zazen met kinhin en persoonlijk onderhoud
15.45 uur einde

De dag wordt begeleid door Nico van Spanje.
De kosten bedragen € 50,00.

De datum van de volgende inspirerende zendag wordt nog bekend gemaakt.