logo Zen.nl kaart like ons op facebook
Zen.nl Nederland
Zen.nl Den Bosch

Stille zondagen

Zen.nl Den Bosch biedt de gelegenheid om eens per maand op zondagochtend samen met anderen in stilte te zijn en je meditatie-ervaring verder te verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.

Let op: Als beginnend beoefenaar mag ook na de tweede of na de derde zitperiode tijdens de loopmeditatie de zendo verlaten. Je kunt dus zelf kiezen hoe lang je blijft. Wel graag even mededelen aan de docent.

De eerstvolgende stille zondagen zijn gepland op de volgende dagen:

  • zondag 16 december 

De bijeenkomst start om 09:00 uur en eindigt om 11:15 uur. Graag uiterlijk 08:50 uur aanwezig zijn. Om 08:55 uur sluiten we de deur.
Deelname is gratis voor leden van Zen.nl 's-Hertogenbosch, die deelnemen aan de wekelijkse lessen, inclusief voor leden van het stille abonnement. We bieden de leden hiermee de mogelijkheid voor een intensievere meditatie beoefening in een groep. Aanmelden is niet nodig.

De bijeenkomsten worden geleid door Christof en Susanne (zenleraar in opleiding).

Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden!

Kosten voor niet-leden: Dana (vrijwillige bijdrage)

De stille zondagen staan ook in de landelijke agenda.