logo Zen.nl kaart like ons op facebook
Zen.nl Nederland
Zen.nl Dordrecht

Stille zondagen

Zen.nl Dordrecht biedt regelmatig 's zondags de gelegenheid om samen met anderen in stilte te zijn en je meditatie-ervaring verder te verdiepen.
We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.

Overzicht

  • zondag 2 december 

De bijeenkomst start om 9 uur en eindigt om 11:15 uur. Na afloop is er koffie of thee voor wie wil.
Graag uiterlijk 08:50 uur aanwezig zijn. Om 08:55 uur sluiten we de deur. Tijdens de eerste kinin, rond 9.30 uur, gaat de deur nog een keer open.

Graag vooraf inschrijven. Je kunt je aanmelden via dordrecht@zen.nl.
De stille zondagen zijn gratis voor iedereen die een cursus volgt. Gasten zijn van harte welkom, voor €10,- per keer.