logo Zen.nl kaart like ons op facebook
Zen.nl Nederland
Zen.nl Dussen

Stille Zondagen

Zen.nl Dussen biedt de gelegenheid om één keer per maand op zondagochtend samen met anderen in stilte te zijn en je meditatie-ervaring te verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.

Bij mooi weer gaan we buiten zitten in de Boomgaard.


cirkel in de boomgaard Zen.nl Dussen


De volgende stille zondagen staan gepland op:

  • Er zijn op dit moment geen stille zondagen gepland. Nieuwe data verschijnen hier en in de agenda.

De bijeenkomst start om 09:00 uur en eindigt om 11:15 uur. Graag uiterlijk 8:55 uur aanwezig zijn, zodat we om 9:00 uur kunnen starten.

Deelname is gratis voor leden van Zen.nl Dussen die deelnemen aan de wekelijkse lessen (ma-vrij). Aanmelden is voor leden niet nodig.
Deelname als lid van MI-Yoga! is ook mogelijk, de kosten bedragen dan € 5,00. Graag even aanmelden per email: miranda@zen.nl
Deelname als niet-lid of oud lid is ook mogelijk, de kosten bedragen dan € 10,00. Graag even aanmelden per email: miranda@zen.nl

Je bent van harte welkom.