Doel van de opleiding

De zenleraren opleiding (ziop) is een deeltijd opleiding die je in staat stelt mensen te ondersteunen in het realiseren van duurzaam geluk.
In een persoonlijk ontwikkeltraject maak je je de methoden, benaderingswijze en houding van zen eigen. Daardoor wordt je handelen in de dagelijkse praktijk geleidelijk meer situatie-gericht. Je raakt beter afgestemd op wat in relatie tot de ander nu nodig is.

De ziop kun je volgen als:

 • opleiding tot gecertificeerd zentrainer
 • opleiding tot gediplomeerd zenleraar
 • verdiepingstraject ten behoeve van de vervulling van je huidige beroep
 • persoonlijke verdieping in je dagelijks leven

Er zijn tegenwoordig goede professionele mogelijkheden voor gecertificeerde zentrainers en Zenleraren.

Stichting Zen.nl Nederland voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd.

Algemene kenmerken van de opleiding

Centraal staat je persoonlijke ontwikkeling op basis van ervarings-leren en inzicht-ontwikkeling, onder begeleiding van je persoonlijke coach (een van de opleiders van Zen.nl); deze kies je zelf.
Zen-meditatie, coaching, praktijkleren en studie vormen de vier componenten van je traject. Het verloop ervan wordt beïnvloed door o.a. je ervaring met (zen-)meditatie, levens- en werkervaring, openheid, inzet en zelf-reflectief vermogen.
Bij de start en periodiek tijdens het traject besteed je met je coach ruime aandacht aan je persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot je gekozen opleidingsdoel.
De opleiding tot zentrainer en zenleraar hebben daarnaast vastgestelde leerdoelen en verplichte activiteiten. Deze zijn gericht op integreren en in de praktijk brengen van kennis, vaardigheden, inzicht en een open, lerende houding. Zie hiervoor verder bij Zentrainer en Zenleraar.

In de opleiding gaan we uit van perspectief en trainingsmethoden van de zentraditie, vertaald naar onze huidige tijd, in hedendaags Nederlands begrippenkader. We putten daarbij uit zowel de oosterse als de westerse filosofie, psychologie, spiritualiteit en wetenschap. We bieden daarmee een opleiding die past in de moderne tijd en een duidelijk zingevend perspectief heeft. Tegelijkertijd blijven we in lijn met de traditie, die zich van oudsher afstemt op de steeds veranderende omgeving waarin zij verkeert en zo levend blijft.

Inhoudsopgave


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rozanne van der Veur
024-6636420 / rozanne@zen.nl.

Aanmelding

Ik kies voor de opleiding tot*:
Zentrainer  Zenleraar

Mijn opleider is*:

 Ik heb nog geen opleider, breng me in contact met een opleider in de buurt


Mijn gegevens:

Voor- en achternaam*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Tel*:
E-mail*:
Bedrijf:
Factuuradres:
Ingangsdatum Ziop*: 
Opmerkingen:
* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving
Bij inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.
 


Zentrainer

De opleiding tot zentrainer duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 1 tot 2 jaar en geeft je de bevoegdheid om op individuele basis aan beginnende zen-beoefenaars meditatie-instructie te geven. Na afronding ontvang je een certificaat.

Tijdens je opleiding:
 • Heb je individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl
 • Neem je deel aan ZIOP dagen: 4x per jaar
 • Heb je minimaal één voortgangsgesprek met de verantwoordelijke Voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie
 • Treed je op als assistent gedurende een introductie cursus en/of gevorderden groep
 • Neem je deel aan minimaal een bij voorkeur twee 7 daagse Zen.nl sesshins

Leerdoelen:
 • Je kunt beginnende zen-beoefenaars vertrouwd maken met de zen-meditatie methode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitatie, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en 3 volledige buigingen.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatie-beoefening m.b.v. kennis van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis en begrip van "Leer denken wat je wilt denken", en geeft hiervan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:
 • Het denkmodel, m.n. de lagen doen, denken en voelen.
 • De begrippen: bubbels en puntjes, persoonlijk en collectief onderbewuste, projectie en (selectieve) perceptie, koan, nen, samadhi, kensho, satori.
 • de betekenis en functie van symbolen.
 • de betekenis en functie van rituelen.
 • de werking van de stresshormonen en endorfine in relatie tot sport en meditatie.
 • de betekenis van 'vorm en leegte' genoemd in de hartsutra.
 • globale historie van het Boeddhisme en zen in het bijzonder.
 • inhoud en (globale) betekenis van de 4 edele waarheden en het 8-voudig pad.

 • Je ontwikkelt je adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra.
 • Je ontwikkelt enig inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, toont voldoende zelf reflectief vermogen en een open, lerende houding.
 • Je kunt vertrouwen en complimenten geven en ontvangen.
 • Je ontwikkelt vaardigheid in de zen-coachingsmethode.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en keuzes maken
 • Zen en geluk


Zenleraar

De opleiding tot zenleraar duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 2 tot 4 jaar en geeft je bevoegdheid om
 • zenlessen te verzorgen voor groepen op introductie en gevorderden niveau
 • zencoaching te geven aan gevorderde zen-beoefenaars rond persoonlijke of professionele vragen
Je sluit deze opleiding af met een examen, dat je aflegt aan het einde van een weeksesshin.

In je opleiding:
 • Heb je individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl.
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl.
 • Neem je deel aan ZIOP dagen: 4x per jaar.
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductie cursus en/of gevorderden groep.
 • Neem je deel aan minimaal drie 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Vervul je een staffunctie tijdens een sesshin (bij voldoende ervaring).
 • Schrijf je tenminste twee artikelen van ca 500 woorden, waarin je eigen ervaring met zen in de praktijk centraal staat.
 • Vervul je een stage als zenleraar: het onder supervisie verzorgen van minimaal één introductiecursus.
 • Neem je, vanaf het moment van de stage, deel aan de regionale intervisie en de landelijke supervisie voor introductiecursussen.

Leerdoelen:
 • Je kunt zencursisten vertrouwd maken met de zen-meditatie methode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitaties, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en volledige buigingen, en hen daarin kunnen begeleiden.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatie-beoefening m.b.v. begrip van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis, begrip en groeiend inzicht in de Zenfilosofie, en geeft daarvan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:
 • Het volledige denkmodel
 • Doelloze doelgerichtheid
 • Niet-weten, niet-doen en niet-willen
 • Het verschil tussen genot en geluk
 • Eenheidsbewustzijn
 • Het verhaal van de Boeddha en het metaforische karakter ervan voor het eigen leven
 • Dualistisch denken, saldodenken
 • Het overstijgen van het dualistisch denken
 • betekenis van de hartsutra voor ons dagelijks leven

 • Je ontwikkelt je lange adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra en het kunnen leiden in de recitatie.
 • Je kunt op natuurlijke wijze positieve feedback en bekrachtiging d.m.v. bevestiging en complimenten gebruiken als belangrijkste middel tot motivatie en individuele gesprekken en in een cursusgroep.
 • Je ontwikkelt ruim inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, goed zelf reflectief vermogen en een open, ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je ontwikkelt een royale houding in het geven en ontvangen van vertrouwen en complimenten.
 • Je ontwikkelt veel vaardigheid in de zen-coachingsmethode.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en Keuzes maken
 • Zen en Geluk
 • Zenboeddhisme (Michel Dijkstra)
 • Tenminste twee andere boeken

De zenleraren opleiding (ziop) vormt de basis van de opleiding binnen Zen.nl Nederland. In de opleiding ligt grote nadruk op de persoonlijke ontwikkeling; een gediplomeerd zenleraar beschikt over ruim zelfinzicht en een goed reflectief vermogen. Geheel in de geest van zen beschouwt een gediplomeerd zenleraar zichzelf als een mens in wording en de behoefte om de persoonlijke ontwikkeling te blijven voeden zal vaak groot zijn.

Gediplomeerde zenleraren zullen daarom meestal ervoor kiezen om hun persoonlijke ontwikkeling te vervolgen en de ziop voortzetten. Voortzetting van de ziop kan uiteindelijk resulteren in het zenmeesterschap. Binnen dit traject is de opleiding tot opleider, na het ziop-examen de eerste fase.


Zen.nl biedt de volgende mogelijkheden voor gediplomeerde zenleraren:

Zenlerarenopleider in opleiding (c.q. junior-opleider).

Het opleiderschap is het resultaat van een intensief verdiepingstraject op persoonlijk en methodisch vlak. Beoefening van zenmeditatie gedurende minimaal 6 jaar, leidend tot uitgebreide kennis van en gerijpt inzicht in de zenfilosofie en -praktijk, minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshins en minstens 2 jaar ervaring als zenleraar en zencoach zijn vereist.

De opleiding tot opleider omvat o.a.:
 • Individuele coaching
 • Geven van de introductie en doorgaande cursus in Zen.nl gedurende 2 jaar
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshin
 • Vervullen van een staffunctie tijdens een sesshin
 • Het geven van zencoaching aan minimaal 5 zentrainers en zenleraren in opleiding onder supervisie van de hoofdopleider van Zen.nl
 • Actieve deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Actieve deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.


Zenmeester in opleiding (ziop)

De opleiding tot zenmeester omvat:
 • Individuele coaching door de hoofdopleider van Zen.nl
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal een 7 daagse Zen.nl sesshin per jaar
 • Deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het Zenlerarenregister.

Het verdiepingstraject van de zenlerarenopleiding kan, met voldoende talent, inzet en volharding, uitmonden in het zenmeesterschap. Dit traject omvat veel ervaring met lesgeven, minimaal 10 jaar van coaching, deelname aan minstens 20 zevendaagse Zen.nl sesshins en veelal ook een stageperiode in een zenklooster.

Investering

Naast voldoende tijd bedraagt de investering voor het zioptraject €270,- per maand (btw vrij); dit is fiscaal aftrekbaar als beroepsopleidingkosten. Dit tarief is met name opgebouwd uit individuele coaching, wekelijkse lessen, een stage en vier landelijke ZIOP-bijeenkomsten per jaar en/of stille zen zondagen, en is exclusief boeken en sesshins. Kosten voor boeken bedragen ± €30,- per boek. De kosten van een 7 daagse Zen.nl sesshin bedragen voor zioppers rond de €750,- per sesshin, hetgeen ook als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar is. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-12 uur per week. De opzegtermijn van het ziop-traject is één maand per 1e van de maand. Mocht je de opleidingskosten niet kunnen betalen dan is in overleg een aangepast tarief mogelijk.


Post ziop onderwijs (pzo)

Voor gediplomeerde zenleraren die hun vaardigheid en kennis willen onderhouden en de opleiding willen onderbreken, bestaat de volgende mogelijkheid: post ziop onderwijs, pzo.

Het post ziop onderwijs geeft de mogelijkheid om vaardigheid en kennis te onderhouden voor gediplomeerde zenleraren die niet actief zijn als zenleraar binnen Zen.nl.

Het pzo omvat:
 • Deelname aan een gevorderdengroep in een van de vestigingen van Zen.nl
 • Deelname aan ZIOP dagen: 4 x per jaar
 • Deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.

Investering

De investering voor het post-ziop onderwijs bedraagt €99,- per maand. (btw vrij), dit is als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Dit tarief is opgebouwd uit wekelijkse lessen in een gevorderdengroep, deelname aan stille zondagen, 4 landelijke ziop bijeenkomsten, deelname aan een regionale intervisiegroep, deelname aan de landelijke supervisiegroep en registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.


Zen.nl opleiders zijn:

Rients Ritskes (Hoofdopleider)
Dr. Peter van Beukelen (zie: zen.nl/utrecht)
Raoul Destrée (zie: zen.nl/denhaag)
Dr. Sietze Graafsma (zie: zen.nl/tilburg)
Tom van der Heijden (zie: zen.nl/'s-Hertogenbosch)
Marees Hurkxkens (zie: zen.nl/maastricht)
Daido Maas (zie: zen.nl/hilversum)
Etiënne Jacobs (zie: zen.nl/breda)
Dr. Arthur Nieuwendijk (zie: zen.nl/amsterdam)
Dr. Floor Rikken (zie: zen.nl/utrecht en zen.nl/nijmegen)
Dr. Jan de Ruiter (zie: zen.nl/groningen)
Lilian van der Vaart (zie: zen.nl/tilburg)
Yvonne Visser (zie: zen.nl/amersfoort)

(Junior) opleiders

Heleen Ballemans (zie: zen.nl/zevenaar)
Remko de Beer (zie: zen.nl/eindhoven en zen.nl/tilburg)
Misha Beliën (zie: zen.nl/nijmegen)
Hanneke Dijkman (zie: zen.nl/rotterdam)
Dymphie Eeftens (zie: zen.nl/breda)
Gert Fleer (zie: zen.nl/enschede)
Bart Hurkxkens (zie: zen.nl/maastricht)
Walter Jacobs (zie: zen.nl/vught
Nicola Kneepkens (zie: zen.nl/ede)
Ramon Michielse (zie: zen.nl/rotterdam)
Eelco Smits (zie: zen.nl/assen en zen.nl/leeuwarden)
Pia Velema (zie: zen.nl/haarlem en zen.nl/amsterdam)
Jeroen Verstappen (zie: zen.nl/nijmegen)
Rozanne van der Veur (zie: zen.nl/nijmegen)
Hans van der Vleuten (zie: zen.nl/lochem)
Jasper Zandvliet (zie: zen.nl/zevenaar)

Evaluatie

Bij Zen.nl deden de eerste Zenleraren hun examen in 2002. Sindsdien is de opleiding meer en meer gestructureerd geraakt. De opleiding kent naast een aantal gemeenschappelijke elementen, zoals de driemaandelijkse landelijke zenleraren-studie-dagen en sesshins, een belangrijke individuele component in de vorm van persoonlijke coaching. Hierdoor kan per persoon de inhoud van de opleiding worden aangepast. Momenteel zijn er meer dan 125 zioppers. Recent ontvingen alle zioppers een evaluatieformulier. De resultaten laten zien dat de opleiding een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De relatie met de opleider scoort het hoogst. Dit kan als zeer zenvol worden beschouwd. Traditioneel wordt gezegd dat het in zen niet gaat over boekenkennis, maar dat het inzicht wordt overgedragen 'van wenkbrauw tot wenkbrauw'. Vandaar dat coaching zo'n centrale rol heeft in onze opleiding tot zenleraar.


Doel van de opleiding

De zenleraren opleiding (ziop) is een deeltijd opleiding die je in staat stelt mensen te ondersteunen in het realiseren van duurzaam geluk.
In een persoonlijk ontwikkeltraject maak je je de methoden, benaderingswijze en houding van zen eigen. Daardoor wordt je handelen in de dagelijkse praktijk geleidelijk meer situatie-gericht. Je raakt beter afgestemd op wat in relatie tot de ander nu nodig is.

De ziop kun je volgen als:

 • opleiding tot gecertificeerd zentrainer
 • opleiding tot gediplomeerd zenleraar
 • verdiepingstraject ten behoeve van de vervulling van je huidige beroep
 • persoonlijke verdieping in je dagelijks leven

Er zijn tegenwoordig goede professionele mogelijkheden voor gecertificeerde zentrainers en Zenleraren.

Stichting Zen.nl Nederland voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd.

Algemene kenmerken van de opleiding

Centraal staat je persoonlijke ontwikkeling op basis van ervarings-leren en inzicht-ontwikkeling, onder begeleiding van je persoonlijke coach (een van de opleiders van Zen.nl); deze kies je zelf.
Zen-meditatie, coaching, praktijkleren en studie vormen de vier componenten van je traject. Het verloop ervan wordt beïnvloed door o.a. je ervaring met (zen-)meditatie, levens- en werkervaring, openheid, inzet en zelf-reflectief vermogen.
Bij de start en periodiek tijdens het traject besteed je met je coach ruime aandacht aan je persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot je gekozen opleidingsdoel.
De opleiding tot zentrainer en zenleraar hebben daarnaast vastgestelde leerdoelen en verplichte activiteiten. Deze zijn gericht op integreren en in de praktijk brengen van kennis, vaardigheden, inzicht en een open, lerende houding. Zie hiervoor verder bij Zentrainer en Zenleraar.

In de opleiding gaan we uit van perspectief en trainingsmethoden van de zentraditie, vertaald naar onze huidige tijd, in hedendaags Nederlands begrippenkader. We putten daarbij uit zowel de oosterse als de westerse filosofie, psychologie, spiritualiteit en wetenschap. We bieden daarmee een opleiding die past in de moderne tijd en een duidelijk zingevend perspectief heeft. Tegelijkertijd blijven we in lijn met de traditie, die zich van oudsher afstemt op de steeds veranderende omgeving waarin zij verkeert en zo levend blijft.

Inhoudsopgave


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rozanne van der Veur
024-6636420 / rozanne@zen.nl.

Aanmelding

Ik kies voor de opleiding tot*:
Zentrainer  Zenleraar

Mijn opleider is*:

 Ik heb nog geen opleider, breng me in contact met een opleider in de buurt


Mijn gegevens:

Voor- en achternaam*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Tel*:
E-mail*:
Bedrijf:
Factuuradres:
Ingangsdatum Ziop*: 
Opmerkingen:
* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving
Bij inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.
 


Zentrainer

De opleiding tot zentrainer duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 1 tot 2 jaar en geeft je de bevoegdheid om op individuele basis aan beginnende zen-beoefenaars meditatie-instructie te geven. Na afronding ontvang je een certificaat.

Tijdens je opleiding:
 • Heb je individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl
 • Neem je deel aan ZIOP dagen: 4x per jaar
 • Heb je minimaal één voortgangsgesprek met de verantwoordelijke Voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie
 • Treed je op als assistent gedurende een introductie cursus en/of gevorderden groep
 • Neem je deel aan minimaal een bij voorkeur twee 7 daagse Zen.nl sesshins

Leerdoelen:
 • Je kunt beginnende zen-beoefenaars vertrouwd maken met de zen-meditatie methode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitatie, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en 3 volledige buigingen.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatie-beoefening m.b.v. kennis van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis en begrip van "Leer denken wat je wilt denken", en geeft hiervan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:
 • Het denkmodel, m.n. de lagen doen, denken en voelen.
 • De begrippen: bubbels en puntjes, persoonlijk en collectief onderbewuste, projectie en (selectieve) perceptie, koan, nen, samadhi, kensho, satori.
 • de betekenis en functie van symbolen.
 • de betekenis en functie van rituelen.
 • de werking van de stresshormonen en endorfine in relatie tot sport en meditatie.
 • de betekenis van 'vorm en leegte' genoemd in de hartsutra.
 • globale historie van het Boeddhisme en zen in het bijzonder.
 • inhoud en (globale) betekenis van de 4 edele waarheden en het 8-voudig pad.

 • Je ontwikkelt je adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra.
 • Je ontwikkelt enig inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, toont voldoende zelf reflectief vermogen en een open, lerende houding.
 • Je kunt vertrouwen en complimenten geven en ontvangen.
 • Je ontwikkelt vaardigheid in de zen-coachingsmethode.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en keuzes maken
 • Zen en geluk


Zenleraar

De opleiding tot zenleraar duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 2 tot 4 jaar en geeft je bevoegdheid om
 • zenlessen te verzorgen voor groepen op introductie en gevorderden niveau
 • zencoaching te geven aan gevorderde zen-beoefenaars rond persoonlijke of professionele vragen
Je sluit deze opleiding af met een examen, dat je aflegt aan het einde van een weeksesshin.

In je opleiding:
 • Heb je individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl.
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl.
 • Neem je deel aan ZIOP dagen: 4x per jaar.
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductie cursus en/of gevorderden groep.
 • Neem je deel aan minimaal drie 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Vervul je een staffunctie tijdens een sesshin (bij voldoende ervaring).
 • Schrijf je tenminste twee artikelen van ca 500 woorden, waarin je eigen ervaring met zen in de praktijk centraal staat.
 • Vervul je een stage als zenleraar: het onder supervisie verzorgen van minimaal één introductiecursus.
 • Neem je, vanaf het moment van de stage, deel aan de regionale intervisie en de landelijke supervisie voor introductiecursussen.

Leerdoelen:
 • Je kunt zencursisten vertrouwd maken met de zen-meditatie methode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitaties, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en volledige buigingen, en hen daarin kunnen begeleiden.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatie-beoefening m.b.v. begrip van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis, begrip en groeiend inzicht in de Zenfilosofie, en geeft daarvan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:
 • Het volledige denkmodel
 • Doelloze doelgerichtheid
 • Niet-weten, niet-doen en niet-willen
 • Het verschil tussen genot en geluk
 • Eenheidsbewustzijn
 • Het verhaal van de Boeddha en het metaforische karakter ervan voor het eigen leven
 • Dualistisch denken, saldodenken
 • Het overstijgen van het dualistisch denken
 • betekenis van de hartsutra voor ons dagelijks leven

 • Je ontwikkelt je lange adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra en het kunnen leiden in de recitatie.
 • Je kunt op natuurlijke wijze positieve feedback en bekrachtiging d.m.v. bevestiging en complimenten gebruiken als belangrijkste middel tot motivatie en individuele gesprekken en in een cursusgroep.
 • Je ontwikkelt ruim inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, goed zelf reflectief vermogen en een open, ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je ontwikkelt een royale houding in het geven en ontvangen van vertrouwen en complimenten.
 • Je ontwikkelt veel vaardigheid in de zen-coachingsmethode.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en Keuzes maken
 • Zen en Geluk
 • Zenboeddhisme (Michel Dijkstra)
 • Tenminste twee andere boeken

De zenleraren opleiding (ziop) vormt de basis van de opleiding binnen Zen.nl Nederland. In de opleiding ligt grote nadruk op de persoonlijke ontwikkeling; een gediplomeerd zenleraar beschikt over ruim zelfinzicht en een goed reflectief vermogen. Geheel in de geest van zen beschouwt een gediplomeerd zenleraar zichzelf als een mens in wording en de behoefte om de persoonlijke ontwikkeling te blijven voeden zal vaak groot zijn.

Gediplomeerde zenleraren zullen daarom meestal ervoor kiezen om hun persoonlijke ontwikkeling te vervolgen en de ziop voortzetten. Voortzetting van de ziop kan uiteindelijk resulteren in het zenmeesterschap. Binnen dit traject is de opleiding tot opleider, na het ziop-examen de eerste fase.


Zen.nl biedt de volgende mogelijkheden voor gediplomeerde zenleraren:

Zenlerarenopleider in opleiding (c.q. junior-opleider).

Het opleiderschap is het resultaat van een intensief verdiepingstraject op persoonlijk en methodisch vlak. Beoefening van zenmeditatie gedurende minimaal 6 jaar, leidend tot uitgebreide kennis van en gerijpt inzicht in de zenfilosofie en -praktijk, minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshins en minstens 2 jaar ervaring als zenleraar en zencoach zijn vereist.

De opleiding tot opleider omvat o.a.:
 • Individuele coaching
 • Geven van de introductie en doorgaande cursus in Zen.nl gedurende 2 jaar
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshin
 • Vervullen van een staffunctie tijdens een sesshin
 • Het geven van zencoaching aan minimaal 5 zentrainers en zenleraren in opleiding onder supervisie van de hoofdopleider van Zen.nl
 • Actieve deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Actieve deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.


Zenmeester in opleiding (ziop)

De opleiding tot zenmeester omvat:
 • Individuele coaching door de hoofdopleider van Zen.nl
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal een 7 daagse Zen.nl sesshin per jaar
 • Deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het Zenlerarenregister.

Het verdiepingstraject van de zenlerarenopleiding kan, met voldoende talent, inzet en volharding, uitmonden in het zenmeesterschap. Dit traject omvat veel ervaring met lesgeven, minimaal 10 jaar van coaching, deelname aan minstens 20 zevendaagse Zen.nl sesshins en veelal ook een stageperiode in een zenklooster.

Investering

Naast voldoende tijd bedraagt de investering voor het zioptraject €270,- per maand (btw vrij); dit is fiscaal aftrekbaar als beroepsopleidingkosten. Dit tarief is met name opgebouwd uit individuele coaching, wekelijkse lessen, een stage en vier landelijke ZIOP-bijeenkomsten per jaar en/of stille zen zondagen, en is exclusief boeken en sesshins. Kosten voor boeken bedragen ± €30,- per boek. De kosten van een 7 daagse Zen.nl sesshin bedragen voor zioppers rond de €750,- per sesshin, hetgeen ook als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar is. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-12 uur per week. De opzegtermijn van het ziop-traject is één maand per 1e van de maand. Mocht je de opleidingskosten niet kunnen betalen dan is in overleg een aangepast tarief mogelijk.


Post ziop onderwijs (pzo)

Voor gediplomeerde zenleraren die hun vaardigheid en kennis willen onderhouden en de opleiding willen onderbreken, bestaat de volgende mogelijkheid: post ziop onderwijs, pzo.

Het post ziop onderwijs geeft de mogelijkheid om vaardigheid en kennis te onderhouden voor gediplomeerde zenleraren die niet actief zijn als zenleraar binnen Zen.nl.

Het pzo omvat:
 • Deelname aan een gevorderdengroep in een van de vestigingen van Zen.nl
 • Deelname aan ZIOP dagen: 4 x per jaar
 • Deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.

Investering

De investering voor het post-ziop onderwijs bedraagt €99,- per maand. (btw vrij), dit is als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Dit tarief is opgebouwd uit wekelijkse lessen in een gevorderdengroep, deelname aan stille zondagen, 4 landelijke ziop bijeenkomsten, deelname aan een regionale intervisiegroep, deelname aan de landelijke supervisiegroep en registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.


Zen.nl opleiders zijn:

Rients Ritskes (Hoofdopleider)
Dr. Peter van Beukelen (zie: zen.nl/utrecht)
Raoul Destrée (zie: zen.nl/denhaag)
Dr. Sietze Graafsma (zie: zen.nl/tilburg)
Tom van der Heijden (zie: zen.nl/'s-Hertogenbosch)
Marees Hurkxkens (zie: zen.nl/maastricht)
Daido Maas (zie: zen.nl/hilversum)
Etiënne Jacobs (zie: zen.nl/breda)
Dr. Arthur Nieuwendijk (zie: zen.nl/amsterdam)
Dr. Floor Rikken (zie: zen.nl/utrecht en zen.nl/nijmegen)
Dr. Jan de Ruiter (zie: zen.nl/groningen)
Lilian van der Vaart (zie: zen.nl/tilburg)
Yvonne Visser (zie: zen.nl/amersfoort)

(Junior) opleiders

Heleen Ballemans (zie: zen.nl/zevenaar)
Remko de Beer (zie: zen.nl/eindhoven en zen.nl/tilburg)
Misha Beliën (zie: zen.nl/nijmegen)
Hanneke Dijkman (zie: zen.nl/rotterdam)
Dymphie Eeftens (zie: zen.nl/breda)
Gert Fleer (zie: zen.nl/enschede)
Bart Hurkxkens (zie: zen.nl/maastricht)
Walter Jacobs (zie: zen.nl/vught
Nicola Kneepkens (zie: zen.nl/ede)
Ramon Michielse (zie: zen.nl/rotterdam)
Eelco Smits (zie: zen.nl/assen en zen.nl/leeuwarden)
Pia Velema (zie: zen.nl/haarlem en zen.nl/amsterdam)
Jeroen Verstappen (zie: zen.nl/nijmegen)
Rozanne van der Veur (zie: zen.nl/nijmegen)
Hans van der Vleuten (zie: zen.nl/lochem)
Jasper Zandvliet (zie: zen.nl/zevenaar)

Evaluatie

Bij Zen.nl deden de eerste Zenleraren hun examen in 2002. Sindsdien is de opleiding meer en meer gestructureerd geraakt. De opleiding kent naast een aantal gemeenschappelijke elementen, zoals de driemaandelijkse landelijke zenleraren-studie-dagen en sesshins, een belangrijke individuele component in de vorm van persoonlijke coaching. Hierdoor kan per persoon de inhoud van de opleiding worden aangepast. Momenteel zijn er meer dan 125 zioppers. Recent ontvingen alle zioppers een evaluatieformulier. De resultaten laten zien dat de opleiding een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De relatie met de opleider scoort het hoogst. Dit kan als zeer zenvol worden beschouwd. Traditioneel wordt gezegd dat het in zen niet gaat over boekenkennis, maar dat het inzicht wordt overgedragen 'van wenkbrauw tot wenkbrauw'. Vandaar dat coaching zo'n centrale rol heeft in onze opleiding tot zenleraar.