pompoen

leeg stukje

Gevorderdencursus

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.

Thema's

Vanaf september:

leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes

Leer voelen wat je wilt voelen

Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

boek het verborgen licht

Wijsheid

Na vorig jaar uitgebreid kennis te hebben gemaakt met koan aan de hand van “De zin en onzin van het leven”, vervolgen we nu het pad naar het ontwikkelen van wijsheid. Daarvoor maken we gebruik van de collectie zenverhalen en koan in “Het verborgen licht”. Door gedurende enkele weken met een zenverhaal te werken, het vanuit wisselende gezichtspunten te bekijken, er met elkaar in dialoog over te zijn en vooral ook erop te mediteren kom je tot verdere verdieping. Het verkrijgen van inzicht en het toepasbaar maken van de inzichten in het dagelijks leven verrijkt het leven en maakt gelukkig.

Compassie: Lojong, een training in geestelijke veerkracht

Lojong is een systematische training van de geest. Deze training bestaat uit '7 punten' en '59 slogans'. Ze vormen geen theorie, maar een uitnodiging om te onderzoeken, om je te verwonderen of te verbazen. Een aanmoediging om het vermogen te ontwikkelen om de werkelijkheid op heel verschillende manieren te kunnen ervaren, dat wil zeggen: met een open geest. Een open geest is een geest in balans. Een geest die niet gedomineerd wordt door negatieve voorstellingen, en ook niet door positieve voorstellingen. Die in staat is te zien wat er is, zoals het er is. Die zijn eigen angst ziet, maar er niet door wordt verblind. Die zijn kracht ziet, maar zijn kwetsbaarheid niet vergeet.

  Leer voelen wat je wilt voelen Wijsheid Compassie
Maandag 18.00-19.30 – Inge
in Amersfoort
 
Maandag 20.00-21.30 – Gert
in Leusden
20.00-21.30 – Coby
in Amersfoort
Dinsdag   18.00-19.30 – Yvonne
in Amersfoort
Dinsdag   20.00-21.30 – Yvonne
in Amersfoort
Woensdag   18.00-19.30 – Anya
in Amersfoort
Donderdag 20.00-21.30 – Gert
in Amersfoort
20.00-21.30 – Anya
in Leusden
Vrijdag 20.00-21.30 – Coby
in Amersfoort


Inschrijving

Instromen als gevorderdencursist kan altijd als je voldoende meditatie-ervaring hebt, je lidmaatschap gaat in per de eerste van de maand.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor de populaire tijdstippen zijn er wachtlijsten.


Ja! Ik schrijf me nu graag in voor:

Locatie Amersfoort:
Maandag 18.00-19.30 u, docent Inge (Leer voelen wat je wilt voelen), start 7 februari
Maandag 20.00-21.30 u, docent Coby Wachtlijst
Dinsdag 18.00-19.30 u, docent Yvonne
Dinsdag 20.00-21.30 u, docent Yvonne Wachtlijst
Woensdag 18.00-19.30 u, docent Anya Wachtlijst
Donderdag 20.00-21.30 u, docent Gert (Leer voelen wat je wilt voelen), start 10 februari
Vrijdag 20.00-21.30 u, docent Coby

Locatie Leusden:
Maandag 20.00-21.30 u, docent Gert (Leer voelen wat je wilt voelen)
Donderdag 20.00-21.30 u, docent Anya


Tarief:

Particulier € 59,- per maand
Student € 39,- per maand (voltijd student op vertoon van collegekaart)
Bedrijf € 79,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Tarief:

Particulier  € 59,- per maand
Student € 39,- per maand (voltijd student op vertoon van collegekaart)
Bedrijf € 79,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.