zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

eerste boom planten Den Treek Rients Ritskes Sander Haken Rients Ritskes en Sander Haken planten de eerste boom in het zenbos nabij Amersfoort

Eerste boom in zenbos geplant

Zondag 28 maart 2021 om 9.42 uur is de eerste boom van het zenbos in de Treek geplant door Rients Ritskes, oprichter van Zen.nl en oprichter van Stichting Meer bomen planten.

Samenwerking

Rients plantte de boom samen met Sander Haken, bestuurslid van Landgoed den Treek - Henschoten. Daarmee werd de samenwerking in dit project mooi gesymboliseerd.
Vervolgens werden met meer dan 100 vrijwilligers gedurende de gehele dag 1250 bomen geplant in Den Treek. Het was daarmee een prachtige zenvolle sanghadag. Het weer werkte mee en de sfeer was top. Sommigen ervoeren het als ontroerend om op deze manier zelf eens echt iets te doen voor de natuur. En voor de organisatoren van Zen.nl Amersfoort was het hartverwarmend zoveel blije gezichten te zien en samen zo'n positieve bijdrage te leveren aan het klimaat!

Bij elkaar zijn er 1250 Esdoorns, Tamme Kastanjes, Boomhazelaars, Notenbomen, Populieren, Inlandse Eiken en Lindes geplant. Alle bomen zijn in kleine boomsoorten bij elkaar gezet, dit om groepsconcurrentie te bevorderen. Hierdoor wordt voor iedere boom de groeikans geoptimaliseerd. Zo is het een fantastisch gemengd bos geworden, dat al over 4 of 5 jaar veel zichtbaarder zal worden!

Doneer

Mede door dit initiatief heeft Rients Ritskes de stichting Meerbomenplanten opgezet. Speciaal om boomplant-initiatieven vanuit Zen.nl locaties te kunnen faciliteren.
Donaties aan de stichting (die geen winstoogmerk heeft) zijn van harte welkom, evenals nieuwe boomplant-projectvoorstellen. Doneren kan op NL 92 TRIO 0320 1374 73 t.n.v. Stichting Meer bomen planten.

De voorgeschiedenis

Arjan en Frank planten bomen Arjan en Frank bezig met planten van lindebomen in het omheinde deel van het bos

Het begon met een wild idee van twee zencursisten. Arjan en Frank van meditatiecentrum Zen.nl Amersfoort maakten zich zorgen over de klimaatcrisis. "Wat kunnen wij zelf doen voor het klimaat?" vroegen zij zich af. "En hoe kunnen we dat zo 'zenvol' mogelijk doen?" Het antwoord was zowel simpel als groots: "We gaan bomen planten."

CO2-reductie

Steeds vaker komt naar voren dat bomen planten een van de top 10-oplossingen is voor CO2-reductie. Door het planten van een triljoen bomen zouden we de klimaatcrisis zelfs goeddeels kunnen bezweren. Tegelijkertijd kan bomen planten ook een mooie 'zen-oefening' zijn. Door samen met aandacht te spitten, graven, voelen, ruiken, horen en zien, ervaren we de verbinding met de natuur, onszelf en elkaar.

Den Treek

Actie dus. Arjan en Frank lieten er geen gras over groeien en begonnen hun zoektocht naar een open terrein. En met succes: na een knap staaltje lobbyen vonden zij Landgoed Den Treek in Leusden bereid een prachtige locatie van 2,5 hectare grond ter beschikking te stellen.

Meditatiemarathon

meditatiemarathon den Treek 20-6-2020: meditatiemarathon op het landgoed

Op 20 juni van 6.00 uur in de ochtend tot zonsondergang mediteerden cursisten van Zen.nl Amersfoort maximaal 26 periodes van 25 minuten.

Mede dankzij de steun van vele zencursisten en sponsoren hebben we een fantastisch bedrag bij elkaar gemediteerd voor ons zenbos tegen de klimaatverandering. Zelfs veel meer dan we verwacht hadden.

Wist je trouwens dat we met ons bos niet alleen het klimaat ondersteunen, maar ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek? Den Treek heeft het bos voor een deel omheind. In het omheinde stuk zijn lindebomen gepland. Zo kan worden gezien hoeveel het niet omheinde deel wordt aangetast door het wild, in vergelijking met het omheinde deel. Het doel is dat het resultaat van dit onderzoek voor andere aanplant in Nederland zal worden gebruikt.

Voor vragen en projectvoorstellen kun je contact opnemen met Anya, anya@zen.nl tel. 06-12232467. Zen.nl Nederland steunt vanaf nu dit initiatief door voor elke nieuwe cursist van Zen.nl een boom te doneren aan de Stichting Meer bomen planten.nl.