whatsapp
 


omdat aandacht werkt omdat aandacht werkt
 

Zen, eros en mystiek

Zes online colleges door Nico Tydeman

twee handen raken elkaar voorzichtig aan, tussen hen schijnt een helder licht Erotiek is de taal van de mystici omdat het in beide om eenwording gaat. In de colleges onderzoeken we de betekenis van de fysieke erotiek voor het spirituele leven. De geschiedenis leert hoe de erotiek onbespreekbaar terrein werd en welke revolutionaire krachten nodig zijn om de erotiek weer de plaats te geven die zij verdient. De zentraditie heeft wortels in het tantrisme en het is belangrijk dit onder de aandacht te brengen.


Direct en gemakkelijk aanmelden kan via:

online-cursus-zen-eros-en-mystiek


College 1 Mystiek en linkerhand tantrisme
We beginnen met een verkenning van het woord mystiek en verdiepen ons in het Indiase tantrisme, dat het lichaam als de plaats van verlichting ziet. Het tantrisme bestuderen we aan de hand van Miranda Shaws boek Passionate Enligthenment. Het boek is een eerbetoon aan de vrouw van wie de rol in het tantrisme gelijk is aan die van de man.

College 2 Eros en het menselijk bewust zijn
Het seksuele vlees ligt in het centrum van de werkelijkheid zelf - lezen we bij Duitse filosoof Feuerbach - en de liefde die daar woont maakt een mens tot God en God tot mens. Ook Teresa van Avila kende de sterke gevoelens van de liefde, onder andere jegens haar biechtvader. Het opschorten van seksuele verlangens leidde tot een erotisch, genotvol leven met God, met wie zij zich wilde verenigen.

College 3 Verdachtmaking mystiek
De kerkelijke en wereldlijke verdachtmaking van de mystiek. De vaak onbekende veroordeling van Michael de Molinos (1628 - 1696) en van Madame Jeanne de Guyon (1648 - 1717) is veelzeggend en heeft grote gevolgen. Hierna wordt tot in de 20e eeuw geen mystiek traktaat van enige betekenis gepubliceerd.

College 4 Heropleving erotiek
Het instituut Esalen als exponent van de religieuze revolutie in de zestiger jaren, met als pijlers van deze revolutie: 1) De interreligieuze interesse, met name de herontdekking van Tantra door o.a. Aldous Huxley en Joseph Cambell 2) Psychedelica, de helpende hand van de goden. Allan Watts. 3) Lichaamswerk: Wilhelm Reich, Fritz Perls, Stan en Christina Grof.

College 5 Ons lichaam
Aan de hand van Michael Murphy 'de toekomst van het lichaam' verkennen we verder hoe het lichaam een hindernis, dan wel een expressie kan zijn van de gelukzalige bestemming van de mens, zich één te weten met het goddelijke. Het werk van de geniale Sri Aurobindo speelt hierin een grote rol.

College 6 Zen, een tantrische traditie
Zen wordt over het algemeen niet beschouwd als een tantrische traditie, maar daar kun je ook anders over denken. In tantrische tradities gaan het erom door geestelijke en fysieke oefeningen zuivere energie op te wekken en al je zintuigen te gebruiken. Zeker als we Dōgen nader bestuderen, zien we de duidelijk de trantrische aspecten van de zentraditie.

boek Het temmen van de os van Nico Tydeman Over de docent
Zenmeester Nico Tydeman was ooit katholiek monnik en studeerde enige tijd theologie in Nijmegen waar Han Fortmann grote invloed op hem had. Hij verliet na enige jaren het klooster en werd in 1971 staflid van het destijds bekende meditatiecentrum de Kosmos in Amsterdam. Vanaf 1986 is hij fulltime zenleraar en schrijver. Nico kreeg formeel transmissie in 2004. Zijn bekendste boek (8e druk) is Het temmen van de os.

Voorkennis  Niet vereist
TijdstipDinsdag van 19.30 tot 21.00 uur
Data24 en 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november
InhoudInleidingen met ruimte voor vragen
Deelname€125,-
en €99,- voor fulltime studenten en Zen.nl cursisten
InhalenVoor deelnemers online tot 7 dagen na het college terug te zien


Direct en gemakkelijk aanmelden kan via:

online-cursus-zen-eros-en-mystiek