Zen.nl enso logo Zen.nl Nederland
Vind rust, verleg je grenzen
024-6636420

Zencoach

Zen.nl zencoach
Een zencoach begeleidt mensen in het door zelfreflectie verkregen inzicht in het dagelijks leven te integreren. De opleiding tot zencoach duurt (inclusief de opleiding tot zentrainer) afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld twee jaar en geeft je de bevoegdheid om

 • Zencoaching te verzorgen aan mensen met persoonlijke of professionele coachingsvragen.

De opleiding wordt afgerond met een casusbeschrijving en mondeling examen.

In je opleiding:
 • Heb je individuele coaching van de door jou gekozen opleider van Zen.nl.
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl.
 • Neem je deel aan ziop dagen: 4x per jaar.
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductiecursus en/of gevorderden groep.
 • Neem je deel aan minimaal twee 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Neem je deel aan de acht opleidingsdagen Zencoaching
 • Neem je deel aan de supervisiegroep Zencoaching
 • Coach je minimaal twee personen onder supervisie
 • Van één van deze coachingstrajecten maak je een casebeschrijving van minimaal 750 en maximaal 1500 woorden.

Leerdoelen:
 • Je kunt mensen begeleiden bij het werken aan hun coachingsdoelen en in het dagelijks leven integreren van aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid door gebruik te maken van de in de lessen en tijdens sesshins opgedane ervaringen en inzichten.
 • Je kunt ze vertrouwd maken met de zenmeditatiemethode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt ze begeleiden in hun meditatiebeoefening met behulp van begrip van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis, begrip en groeiend inzicht in coachingstechnieken en de zenfilosofie. Je geeft hiervan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:
 • Het volledige denkmodel
 • Doelloze doelgerichtheid
 • Niet-weten, niet-doen en niet-willen
 • Eenheidsbewustzijn
 • Het verhaal van de Boeddha en het metaforische karakter ervan voor het eigen leven
 • Goed voelen
 • Oerbubbels
 • Dualistisch denken, saldodenken
 • Betekenis van de hartsutra voor ons dagelijks leven

 • Je kunt op natuurlijke wijze positieve feedback en bekrachtiging d.m.v. bevestiging en complimenten gebruiken als belangrijkste middel tot motivatie in individuele gesprekken.
 • Je ontwikkelt ruim inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, goed zelf reflectief vermogen en een open, ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je ontwikkelt een royale houding in het geven en ontvangen van vertrouwen en complimenten.
 • Je ontwikkelt je in het aandachtig en volledig aanwezig zijn als gesprekspartner.
 • Je ontwikkelt het vermogen om de kennis, het begrip en het inzicht in niet-weten, niet-doen en niet-willen als gespreksvaardigheden toe te passen.
 • Je ontwikkelt kennis, begrip en inzicht in overdracht en hechting en leert dit toepassen tijdens coachingsgesprekken.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en Keuzes maken
 • Zen en Geluk
 • Tenminste een ander boek

Met dit diploma kun je zelfstandig of binnen Zen.nl aan de slag als zencoach. Zencoaches die binnen Zen.nl coachen blijven hun opleiding voorzetten als ziopper voor hun eigen ontwikkeling en/of om ook zenleraar of opleider te worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicola Kneepkens
06-18422033 / nicola@zen.nl.

Aanmelding

Ik kies voor de opleiding tot zencoach.


Mijn gegevens:

Naam*:
   
Adres*:
 
Postcode*:

Plaats*:Bedrijf:

Factuuradres:

Ingangsdatum ziop*:

Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Bij inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.