Zen.nl enso logo Zen.nl Nederland
Vind rust, verleg je grenzen
024-6636420

Het effect van zenmeditatie gemeten onder meer dan duizend cursisten

Het belangrijkste effect van zenbeoefening is dat deelnemers aan onze cursussen gelukkiger worden. Ons onderzoek naar het geluk onder relaties van Zen.nl is voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaan en de resultaten zijn zeer vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Zie de Zen.nl Nieuwsbrieven van destijds: mei 2012, 12 april 2013, 28 maart 2014

cijfers voor gelukHoe komt het?

Hoe het kan dat mediteren zo'n positieve invloed heeft wordt in medisch wetenschappelijk onderzoek langzaam maar zeker steeds duidelijker. De belangrijkste verklarende factor is waarschijnlijk dat door het mediteren in onze hersenen een aantal belangrijke neurale verbindingen dikker worden. Verbindingen die ervoor zorgen dat ons denken en voelen meer met elkaar in contact komen, waardoor we beter voelen wat goed voor ons is en wat niet. Als je daar meer gevoel voor ontwikkelt, dan word je daar logischerwijs gelukkiger van. Over dit hersenonderzoek schreven we in de Zen.nl Nieuwsbrief van 24 mei 2013.

genoemde effecten zencursus
Binnen Zen.nl doen we ook jaarlijks onderzoek naar de effecten van onze cursussen en zenbeoefening. Deze grafiek toont welke effecten worden ervaren. Gemiddeld rapporteren de cursisten bijna vier verschillende effecten van het mediteren. Er is ook een positieve correlatie tussen meditatiefrequentie en aantal gerapporteerde effecten. De cursisten die minder mediteren rapporteren gemiddeld drie van de in de grafiek genoemde effecten en deelnemers die vaker mediteren gemiddeld vier effecten.

Klik hier voor veel meer informatie over evaluatie en effecten.

energie besteed aan conflicten
Misschien zijn Zen.nl-cursisten die mediteren ook wel gelukkiger omdat ze significant (p<.01) minder tijd en energie besteden aan conflicten dan mensen die niet mediteren. Zelfs de cursisten die korter dan een jaar mediteren blijken significant (p<.01) minder conflicten te hebben. In dit onderzoek kwam ook naar voren dat mensen de meeste tijd besteden aan conflicten in de priv├ęsfeer en conflicten op het werk staan op een goede nummer twee.

Cursisten omschrijven de effecten van zenbeoefening als volgt:
 • Ik zie, hoor, voel en proef meer. Ook kan ik meer rust in mijn hoofd ervaren. Ik kan in het algemeen meer het leven ervaren dan erover te denken.
 • Ik voel me gedurende de hele week meer stabiel en ben minder uitgeput als ik de eerste werkdagen thuis kom.
 • Ik sta bewuster in het leven.
 • Ik weet beter wat ik wil. Ik heb sneller duidelijke antwoorden.
 • Meer concentratie, focus en meer inzicht in onbewust gedrag.
 • Veel minder gestrest, minder storende herinneringen uit het verleden, helderheid, concentratie.
 • Mijn rug wordt sterker waardoor ik gemakkelijker rechtop kan zitten. Gemakkelijker kunnen relativeren, meer rust.
 • Beter slapen. Beter geluksgevoel. Minder opvliegend.
 • Ik ben beter in staat mijn gedachten te ordenen en mezelf tot rust te brengen als dat nodig of wenselijk is.
 • Ben minder be├»nvloedbaar door stress/druk van buitenaf. Laat me minder emotioneel meesleuren. Kan 'oud zeer' beter loslaten. Als ik me emotioneel niet prettig voel, weet ik en voel ik dat het een momentopname is, en dat het nare gevoel vergankelijk is.
 • Ik heb meer de instelling van 'Leven en laten leven' gekregen. Bewustzijn. Innerlijke rust. Minder ruzie thuis! Minder ergernissen. Eerder loslaten van dingen die ik als pijnlijk ervaar. Nieuwe inzichten: ook vreugde is vergankelijk.
 • Fitter, minder snel boos/opgefokt, geduldiger, meer afstand nemen van problemen.
 • Meditatie is een zeer waardevol instrument dat iedereen gemakkelijk kan inzetten.
 • Betere lichaamshouding, meer rust, iets meer focus, meer relativeringsvermogen.