whatsapp
 


op een houten plank staan drie theekopjes met enso naast elkaar

De Boeddhistische geloftes afleggen
oftewel: Jukai doen

Opleidingsdag zondag 11 juni
’t Hert, Thijmstraat 40 Nijmegen (15 minuten lopen van CS)

09.45 u Ontvangst met koffie en thee
10.00 uOpening en welkom
10.10 uFloor Gessho Rikken over de huidige relevantie van de jukai ceremonie
11.00 uPauze
11.20 uZeven jonge boeddhisten vertellen over hun nieuwe naam en jukai ervaringen
12.20 uWarme lunch
13.30 uMichel Dijkstra over: de historie van het boeddhist worden
14.30 uDialoog over het thema
15.15 uInventarisatie leerpunten
15.30 uThee en netwerken

Deze dag is een integraal onderdeel van de opleiding tot zenleraar/zencoach. Voor andere belangstellenden zijn er enkele plaatsen gereserveerd. Deelnamekosten voor niet zioppers €125,- incl. koffie/thee & warme lunch en voor cursisten van Zen.nl €95,-Boeddhist worden
Boeddhist worden betekent de leer en praktijken van het boeddhisme omarmen en jezelf beschouwen als een volgeling van Boeddha. Boeddhisme is een leer gebaseerd op de inzichten van Siddhartha Gautama, oftewel Boeddha, die leefde in de 5e eeuw voor Christus.

Jukai doen
Jukai is een belangrijke ceremonie in de verschillende boeddhistische tradities. Het wordt vaak vertaald als "het ontvangen van de voorschriften" of "het nemen van de boeddhistische geloften". Tijdens Jukai legt iemand de bodhisattva-geloften af, waarbij hij/ zij zich committeert aan de boeddhistische ethische principes en de intentie om anderen te helpen zich te bevrijden van lijden.

Raksu en Boeddhistische naam
Jukai gaat gepaard met een ceremonie waarin iemand een boeddhistische naam ontvangt en een raksu (een klein gewaad) aanneemt. Het symboliseert de toewijding aan het boeddhistische pad en het aannemen van een spirituele discipline.

Persoonlijke keuze
Boeddhist worden en het doen van Jukai is een persoonlijke keuze die meestal een diepgaande betekenis heeft voor degenen die deze stap zetten. Deze keuze gaat vaak samen met de wens tot het ontwikkelen van deugdzame eigenschappen en het nastreven van verlichting.

Boeddhist worden / jukai doen
en het afleggen van de acht geloftes binnen Zen.nl

De inzichten en praktijken uit de zenboeddhistische traditie hebben de afgelopen decennia binnen Zen.nl een hedendaagse vorm aangenomen. Mensen die zich hierdoor geïnspireerd voelen kunnen, indien gewenst, binnen Zen.nl de volgende boeddhistische geloftes afleggen:

1
Hierbij beloof ik om zoveel mogelijk mensen te faciliteren in duurzaam geluk. Daartoe zal ik:
2
me steeds zorgzaam en integer gedragen,
3
zoveel mogelijk doen om oude bubbels te verwerken en steeds meer vanuit inzicht handelen,
4
werken aan het gegrond kunnen geven en ontvangen van veel vertrouwen,
5
mijn talenten gericht ontplooien om een optimale bijdrage te leveren aan de maatschappij,
6
me verder verdiepen in de achtergronden van het zenboeddhisme,
7
ten behoeve van bovenstaande zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van inzichten uit alle mij ter beschikking staande bronnen, inclusief de wetenschappen
8
en deze intenties als verenigbaar met vele andere levensbeschouwingen beschouwen.

De ceremonie

Wie binnen Zen.nl boeddhist wil worden kan bovenstaande beloftes afleggen in een korte openbare ceremonie. Tijdens deze jukai ceremonie spreekt de kandidaat bovenstaande 8 geloftes uit en vertelt kort iets over de motivatie die geleid hebben tot deze stap. Daarna wordt de kandidaat een lok uit het haar geknipt als aandenken aan deze geloftes en krijgt hij of zij een boeddhistische naam. Ook wordt de nieuwe boeddhist een (zwarte) raksu omgehangen welke bij ceremoniële bijeenkomsten en tijdens sesshins gedragen kan worden. Een raksu is een ceremonieel kledingstuk dat herinnert aan de bedelnap van Boeddha.

Wil je ook formeel boeddhist worden in de Zen.nl-traditie of wil je hier meer over weten?

Neem contact op met je zenleraar.