logo Zen.nl kaart like ons op facebook
Zen.nl Nederland
Zen.nl Roermond

Stille zaterdagen

Zen.nl Roermond biedt de gelegenheid om eens per maand op zaterdagmorgen samen met anderen in stilte te zijn en je meditatie ervaring verder te verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.

De volgende stille zaterdagen zijn gepland:

  • zaterdag 1 december 
  • zaterdag 2 februari 
  • zaterdag 2 maart 
  • zaterdag 1 juni 

Locatie: Zen.nl Roermond

De bijeenkomst start om 9:00 uur en eindigt om 11:15 uur. Graag uiterlijk 8:50 uur aanwezig zijn. Om 8:55 uur sluiten we de deur.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Gratis voor leden van Zen.nl / voor niet-leden €15,-