zen actueel blog zen actueel blog

 


Zen.nl, Zen, meditatie, leren mediteren, Rients Ritskes, Floor Rikken, pad, zendo, corona, zenbeoefening, online mediteren, lock down, crisis, geluk


Geleidelijke open-up van de zendo’sHans van der Vleuten, Zen.nl Lochem

Een aantal vestigingen is al voorzichtig en experimenteel begonnen met het heropenen van de zendo. Hierover is uitgebreid van gedachten gewisseld in het overleg van alle Zen.nl locaties. Naar aanleiding daarvan dit verslag.

“Het goede aan een crisis is, dat het bestaande pad ophoudt. Noodzaak, tijd en ruimte voor een nieuw pad dus, met dezelfde bestemming”. Hoorde ik jaren geleden een zenmeester zeggen. Deze uitspraak kwam bij me naar boven tijdens het twee-weekse corona- overleg binnen Zen.nl van zenleraren, die verantwoordelijk zijn voor één van de ruim 40 Zen.nl Zendo’s in Nederland.

De weg van Zen
Zen-do, de weg van Zen is tevens de benaming voor de ruimte waar we samen met de cursisten de zenweg beoefenen en elkaar inspireren. Een zen-oefenweg is gericht op een kalme, open en flexibele geest, de kern van duurzaam geluk. Dit willen we voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. En dat werkt, dacht ik, Zen werkt, ook digitaal. Want de tendens in de Zen.nl-online-ontmoeting werd steeds meer: Wij hebben juist nu goed werk te doen. Zoveel mogelijk mensen faciliteren in duurzaam geluk, door zenbeoefening juist in deze situatie toegankelijk te maken en dichtbij te brengen. Voor nog meer mensen. Deze urgentie was voelbaar.

Ruimte voor nieuw pad
Tegelijkertijd voelden we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons als positief voorbeeld, aan de regels te houden die we hebben afgesproken om het virus onder controle te houden. Sterker nog, wij vroegen ons af: Hoe kunnen we juist nu, als Zen.nl Nederland, met de vele cursisten en geïnteresseerden, al onze leraren, met de lokale zendo’s, en de nieuwe online activiteiten een bijdrage leveren aan het zoeken naar nieuwe wegen in onze samenleving. Een samenleving die zich niet zo zeer laat leiden door angst en wantrouwen, maar meer en meer door levenslust, mededogen en de wil om te groeien.
Kortom: hoe komen we van een intelligente lock-down naar een intelligente open-up, die kan leiden naar een nog mooier en effectiever aanbod voor zoveel mogelijk zenbeoefenaars in Nederland (en misschien daarbuiten).

Experimenteren
Daarvoor gaan we de komende tijd, in overleg met de betreffende cursisten bij een aantal Zen.nl vestigingen proefdraaien met lesgeven in de zendo, al of niet live gecombineerd met online deelnemers. Voor alle duidelijkheid: wettelijk mogen we onze lessen zo geven, mits we ons houden aan de landelijke richtlijnen zoals de 1,5meter afstand. Bovendien geldt voor onze zendo’s dat ze overal gevestigd zijn en relatief weinig (openbaar) vervoersbewegingen zullen genereren. Afhankelijk van deze ervaringen, de ontwikkeling van de crisis en de bijbehorende richtlijnen werken we dan toe naar een volledige open-up, met een passend aanbod van off- en online activiteiten.

De eerste schreden
We zijn al sinds de lock-down op weg en we zien nu al een positieve ontwikkeling. Een paar voorbeelden:
• Dankzij de open houding, de landelijke coördinatie en de lokale initiatieven was al in de eerste week van de lock-down een zeer groot deel van de Zen.nl vestigingen online actief.
• Het overgrote deel van de cursisten bleef deelnemen aan de wekelijkse lessen. De overigen willen veelal weer deelnemen als we weer in de zendo bijeenkomen.
• Een aantal mensen die voor de crisis op een te grote afstand zaten van de zendo, kan online wel meedoen. Zelf ken ik iemand die vanuit Canada aan de lessen deelneemt.
• De landelijke online activiteiten, zoals de ochtendmeditaties, de stille zondagen en de webinars van Rients Ritskes en 16 mei a.s. van Floor Rikken worden intensief bezocht. Met bijzondere effecten. Zo hoorde ik van een cursist, die op werkdagen meedoet aan de 7 uur- ochtend meditatie: “Het geeft me niet alleen meer ritme en regelmaat, maar ook een sterker gevoel van verbondenheid."
• Digitaal-bubbels en technische (ver)storingen worden gebruikt als oefening. Zo is het aan- en uitschakelen van de microfoon nu ingeburgerd als een natuurlijke talkingstick tijdens de lessen.
• Online kunnen deelnemen vanuit huis is soms beter in te passen in een druk programma en we kunnen ook verbondenheid voelen met zowel zen- als huisgenoten.
• Online coaching heeft het positieve bijeffect dat je elkaar intensiever in de ogen kijkt en de gesprekken vaak korter zijn.
• Velen hebben in de praktijk het positieve geluks-effect ervaren, van gewoon doen wat nu nodig is. Zen werkt.

Graag willen we nog meer concrete tips, tops en persoonlijke ervaringen ontvangen van de huidige cursisten. Dus laat het ons, liefst via je leraar weten. Ben je geïnteresseerd in zenbeoefening maar heb je de afgelopen weken niet meegedaan, stuur een bericht naar de locatie bij jou in de buurt. Maak je interesse kenbaar. Wil je (weer) naar de zendo komen of heb je juist belangstelling voor de online activiteiten? Daarmee kunnen wij ons aanbod beter afstemmen op de concrete behoefte. Met dezelfde bestemming.