whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Gedragscode Zen.nl

Onze gedragscode heeft als doel een klimaat te waarborgen waarin iedereen die bij Zen.nl betrokken is zich veilig en op het gemak kan voelen en aanspreekbaar is op zijn/haar gedrag. Dat vraagt om een zorgvuldige en respectvolle omgang met elkaar én met gemaakte afspraken. Mocht er sprake zijn van gedrag dat een grens overschrijdt of dat als ongewenst wordt ervaren, dan is de zenleraar of locatiemanager het eerste aanspreekpunt. Als ongewenst gedrag beschouwen wij bijvoorbeeld: verbaal geweld, pesten en seksuele intimidatie. Echter, elk gedrag dat een vervelend gevoel geeft, kan worden opgevat als ongewenst gedrag.

Onze missie is, om door middel van zencursussen, zencoaching, sesshins en de opleiding tot zenleraar, zoveel mogelijk mensen te faciliteren in duurzaam geluk.

Deze gedragscode met 9 punten is bedoeld voor iedereen die verbonden is aan Zen.nl in bijvoorbeeld de functie van zenleraar, zencursist, zenleraar in opleiding, zencoach en zenmeester in opleiding.

  1. Ik committeer me aan de missie van Zen.nl; het faciliteren van zoveel mogelijk mensen in duurzaam geluk;
  2. Alles wat ik doe, doe ik met zoveel mogelijk aandacht;
  3. Ik ben integer en betracht geheimhouding ten aanzien van de aan mij verstrekte data/informatie en wat mij in vertrouwen is gezegd;
  4. Ik ben royaal in het bieden van geestelijke en materiële hulp en daarmee zorgzaam voor anderen en voor mijzelf;
  5. Ik oefen in het geven van veel vertrouwen en maak het in mij gestelde vertrouwen waar;
  6. Ik doorzie zo goed mogelijk mijn eigen tekortkomingen en probeer voortdurend te leren;
  7. Ik blijf in overleg met mijn opleider actief werken aan toenemend inzicht;
  8. Ik bega geen relationele en/of seksuele of seksueel getinte onzorgvuldigheden;
  9. Ik ben me bewust van mijn verslaving(en) en werk aan onthechting ervan;

Wanneer je van jezelf weet of het gevoel hebt dat je niet in overeenstemming handelt met bovenstaande gedragscode, of wanneer je sterk de indruk hebt dat iemand anders binnen Zen.nl zich hier niet aan houdt dan is het goed hierover te overleggen. Als het jezelf betreft is het goed hierover in eerste instantie contact op te nemen met je opleider. Betreft het iemand anders in de organisatie, dan is het goed wanneer je dit in eerste instantie met betrokkene zelf bespreekt of wanneer je dat niet ziet zitten, met je opleider. Betreft het juist je opleider dan is het goed contact op te nemen met de hoofdopleider. Betreft het de hoofdopleider, dan zou je contact op kunnen nemen met een van de andere leden van het dagelijks bestuur van Zen.nl.

In alle gevallen kun je ook contact opnemen met:

1. onze klachtenfunctionaris, Ramon Michielse ramon@zen.nl / 06-24749567. Ramon kan mogelijk bemiddelen of op andere wijze helpen bij het vinden van de beste manier om de klacht zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als je een klacht hebt, dien je contact op te nemen binnen 6 weken na het ontstaan van deze klacht.

2. Wanneer je klacht of vertrouwenskwestie daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld in het geval van ongewenste omgangsvormen, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met
- onze interne vertrouwenspersoon, Bernadette Kester, bernadette@zen.nl / 06-11515344
- of de externe vertrouwenspersoon; Chiene Hulst, chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl / 06-45434266.

3. Ook is het mogelijk contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) waarbij Zen.nl is aangesloten, zijnde Thijs Huijs. Ook hij is een gecertificeerd vertrouwenspersoon en te bereiken via: www.huijs-consult.nl/vertrouwenspersoon