whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Klachtenprocedure Zen.nl en vertrouwenskwesties

Binnen Zen.nl hebben we een klachtenprocedure voor zaken waar je ontevreden over bent en waar je, nadat je dat geprobeerd hebt, zelf met je docent, opleider of de locatiemanager van Zen.nl niet uitkomt.

Klachtenfunctionaris

Je kunt voor algemene klachten of vertrouwenskwesties in eerste instantie telefonisch of per mail contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Ramon Michielse ramon@zen.nl / 06-24749567. Als je een klacht hebt, dien je contact op te nemen binnen 6 weken na het ontstaan van deze klacht. Ramon kan mogelijk bemiddelen of op andere wijze helpen bij het vinden van de beste manier om de klacht zo snel en zo goed mogelijk op te lossen.
Voor vertrouwenskwesties kan je ook rechtstreeks contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon Bernadette Kester. Ze is te bereiken op: bernadette@zen.nl / 06-11515344.

Termijn van afhandeling

Binnen een termijn van 7 werkdagen krijg je een bevestiging van ontvangst.
Klachten moeten binnen 4 weken na ontvangst van de klacht zijn afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht, bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Vertrouwelijkheid

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Beroep

Wanneer je het niet eens bent met de conclusie van de afhandeling van je klacht of vertrouwenskwestie, kun je contact opnemen met een van de twee externe vertrouwenspersonen.
Onze externe vertrouwenspersoon is: Chiene Hulst, te bereiken op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl / 06-45434266.
Ook is het mogelijk contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) Thijs Huijs. Ook hij is een gecertificeerd vertrouwenspersoon en te bereiken via: www.huijs-consult.nl/vertrouwenspersoon
Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Zen.nl bindend; eventuele consequenties worden door Zen.nl snel afgehandeld.

Toepasselijkheid

De klachtenprocedure is van toepassing voor de uitvoering of beëindiging van cursussen, opleidingen of coaching georganiseerd door Zen.nl. Alle (aspirant/oud-)studenten/cursisten of opdrachtgevers (dan wel een vertegenwoordiger-in-rechte) kunnen gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Bewaartermijn

Correspondentie en verslaglegging rond de klachtenprocedure worden gedurende een termijn van drie jaar bewaard.