whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

een groen beukenbos, de zon schijnt door de mist die tussen de bomen hangt

Meer bomen planten

Zen.nl heeft in december 2020 de stichting Meer bomen planten opgericht en is hoofdsponsor van deze nieuwe stichting. Zen.nl wil met het faciliteren van het planten van meer bomen een groene bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Door samen te mediteren en de handen uit de mouwen te steken werken we aan een gezonde geest in een gezonde leefomgeving voor iedereen. Graag werken we mee aan nieuwe projecten die hieraan bijdragen. Twee succesvolle projecten lopen inmiddels. Dat zijn:

Project Stiltegoed Delft

Cursisten van Zen.nl Delft willen bomen planten om iets bij te dragen aan de mondiale problemen met biodiversiteit en klimaat. Door de zentraining ontwikkelen we vaak een meer liefdevolle relatie met onszelf en de wereld om ons heen. Daaruit ontstond dit initiatief. We zijn hierbij geïnspireerd door het geslaagde voorbeeld vanuit Zen.nl Amersfoort. In 2019 is in Delft het zogenaamde Stiltegoed ontstaan, een 10 hectare groot weidegebied dat tegen het Bieslandse Bos aan ligt en dat is opengesteld voor iedereen die behoefte heeft aan stilte en reflectie in de open lucht. Dit is natuurlijk de ideale locatie om bomen te gaan planten. We laten ons inspireren door het principe van de Tiny Forests; een idee dat in Japan is ontwikkeld en bedoeld is om in stedelijke gebieden op een heel kleine oppervlakte (zo groot als één of twee tennisbanen) in korte tijd heel veel biodiversiteit te laten ontstaan. Dit idee is in Nederland opgepakt door het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en omarmd door diverse gemeenten. De bedoeling is dat de kleine bossen door bewoners en vrijwilligers aangelegd en onderhouden worden. Op de locatie van het Stiltegoed maken we een serie van deze kleine bosjes, die als een kralensnoer met een doorgaand en verbindend pad door het gebied gaat. We beginnen met één of twee en kunnen groeien tot ongeveer zes van deze bosjes.

Project De Treek Leusden

Het begon met een wild idee van twee zencursisten. Arjan en Frank van meditatiecentrum Zen.nl Amersfoort maakten zich zorgen over de klimaatcrisis. "Wat kunnen wij zelf doen voor het klimaat?" vroegen zij zich af. "En hoe kunnen we dat zo 'zenvol' mogelijk doen?" Het antwoord was zowel simpel als groots: "We gaan bomen planten." Steeds vaker komt naar voren dat bomen planten een van de top 10-oplossingen is voor CO2-reductie. Door het planten van een triljoen bomen zouden we de klimaatcrisis zelfs goeddeels kunnen bezweren. Tegelijkertijd kan bomen planten ook een mooie 'zen-oefening' zijn. Door samen met aandacht te spitten, graven, voelen, ruiken, horen en zien, ervaren we de verbinding met de natuur, onszelf en elkaar. Arjan en Frank lieten er geen gras over groeien en begonnen hun zoektocht naar een open terrein. En met succes: na een knap staaltje lobbyen vonden zij Landgoed Den Treek in Leusden bereid een prachtige locatie van 2,5 hectare grond ter beschikking te stellen. Mede dankzij de steun van vele zencursisten en sponsoren hebben we meer dan 5000 euro bij elkaar ‘gemediteerd’ voor ons zenbos tegen de klimaatverandering. Dat was meer en ging sneller dan ze verwacht hadden.

Met ‘ons’ nieuwe bos leveren we ook nog een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Den Treek gaat dit bos na de aanplant voor een deel omheinen. Zo kunnen ze zien hoeveel het niet omheinde deel wordt aangetast door het wild, in vergelijking met het omheinde deel. Het doel is dat het resultaat van dit onderzoek voor andere aanplant in Nederland zal worden gebruikt. Zen is: doen wat er gedaan moet worden. Een bos is het levende bewijs dat een kleine daad grote gevolgen kan hebben.

meer bomen planten mediteren in Den Treek