zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

 

Over Rients Ritskes

Klik hier voor een recent en uitgebreid video interview met Rients.
Klik hier voor een uitgebreid radio interview met Rients.

Op deze pagina vind je de levensloop van Rients Ritskes.

2016 & 2017

boeken Rients Ritskes Prof.dr.Rob Janssen en Rients Ritskes diamantsutra Vajracchedika Prajnaparamita Sinds 1 januari 2016 is Zen.nl Nederland officieel een Stichting, met in het bestuur alle ruim 35 locatiemanagers uit den lande. Rients is oprichter en voorzitter van het bestuur.
Naast zijn bestuurlijke en uitvoerende werk gaat de aandacht van Rients momenteel uit naar het schrijven van nieuwe boeken. Zo werd eind 2017 Non-dualiteit in de praktijd gepubliceerd, een boek dat hij schreef samen met Arthur Nieuwendijk, filosoof en locatiemanager van Zen.nl Amsterdam. Arthur is gepromoveerd in de logica op een studie naar causaliteit.
In 2016 kwam er ook een nieuwe vertaling door prof. Dr. Rob Janssen uit van Het Diamant-Sutra. Het inleidend voorwoord van deze kleine, maar traditioneel gezien zeer belangrijke en fraai uitgegeven Sutra is geschreven door Rients.

deelnemers aan de reis naar Vietnam voor het klooster Een ander hoogtepunt in deze jaren was de zenstudiereis naar Vietnam. Het was geen luxe vakantie reis en met name in het klooster stond het afzien centraal, maar voor de meer dan 20 deelnemers werd het een onvergetelijke reis.


Van 2005 - tot 2016

Rients Ritskes is oprichter van en geeft leiding aan een samenwerkingsverband van meer dan 35 Zen.nl locaties in Nederland. Midden 2005 verhuisde Ritskes van Denemarken naar Malden (Gelderland) in verband met de benoeming van zijn echtgenote Merel Ritskes-Hoitinga tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een jaar later opent hij de eerste Zen.nl locatie in Nijmegen en van daaruit groeit een netwerk van inmiddels meer dan 35 Zen.nl locaties. In 2010 draagt hij het door hem in 1997 opgerichte Netwerk Zen en Management over aan zijn vriend en collega Willem Scheepers die de leiding heeft gekregen van het in 1988 door Ritskes opgerichte Zentrum in Utrecht. Ritskes stopt met het Netwerk Zen en Management omdat de zenlerarenopleiding langzaam maar zeker steeds meer studenten telt en de opleiding van nieuwe leraren zijn prioriteit krijgt. Een feestelijke gebeurtenis is dat in juli 2013 Zen.nl officieel wordt opgenomen in het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit is vooral van belang voor de zencoach- en zenlerarenopleiding. Gemiddeld staan meer dan 125 studenten ingeschreven voor deze opleidingen. In datzelfde jaar verbreekt Ritskes, na 27 jaar regelmatig Tenryu-ji in Kyoto bezocht te hebben, zijn relatie met zijn Japanse leraren om als zelfstandige Nederlandse Rinzai Zenschool verder te gaan. In 2010 publiceerde Ritskes het eerste basisboek voor de introductiecursussen in Zen.nl, te weten: Leer denken wat je wilt denken. En in 2012 het basisboek voor gevorderde studenten en zenleraren in opleiding: Leer voelen wat je wilt voelen. Een van de andere hoogtepunten in deze periode is dat hij in 2009 Raymond van Barneveld naar de wereldtitel dart coacht.


Rients Ritskes lachend
boedhistisch altaar
Rients Ritskes met Hirata Roshi

1995 - 2005

Rients Ritskes en Dick Bruna In deze periode woont en werkt Rients in Denemarken, waarheen het echtpaar Ritskes is verhuisd in verband met een aanstelling van zijn echtgenote Merel aan de Universiteit van Zuid Denemarken. Het eerste jaar in Denemarken wordt besteed aan het schrijven van een nieuw boek, namelijk Zen en Keuzes maken en daarnaast experimenteert Ritskes in keramiek met de door hem tot in detail uitgewerkte nen-theorie. Deze theorie is beschreven in hoofdstuk 6 van Leer denken wat je wilt denken en gaat over de idee dat door dingen met zuivere aandacht te doen, deze meer effect en bevrediging genereren, ongeacht de inhoud ervan. In Japan is het Raku keramiek daarvan het uitgelezen voorbeeld, maar ook Nederland kent een schitterend voorbeeld van het positieve effect van veel en zuivere aandacht. Dat is in de vorm van het werk van Dick Bruna.


Rients Ritskes en Dick Bruna Het is dan ook niet toevallig dat Dick Bruna zo populair is in Japan. Ze herkennen daar de grote aandacht in de bijzondere 'eenvoud' van het werk van Bruna. Dick Bruna en Ritskes raakten in 1992 bevriend. Bruna maakte voor hem de inmiddels beroemde mascotte van Zen.nl en Rients leerde Dick het mediteren. Later maakte Dick Bruna ook nog het logo voor World Peace is Possible. Een project waar beide vrienden helemaal achter staan. Na het eerste jaar in Denemarken met schrijven en keramiek bezig te zijn geweest, wordt in de jaren daarna het geven van zenmanagementtrainingen voor kleine en grote bedrijven zoals IBM, KPMG, Danfoss en Nokia zijn belangrijkste activiteit. Daarnaast coacht hij veel managers en de eerste zenleraren beginnen bij hem aan hun opleiding. Ritskes is in verband met deze activiteiten zeer regelmatig in Nederland en richt in 1997 het Netwerk Zen en Management op. Dit is een netwerk van managers uit verschillende sectoren van de maatschappij die vier maal per jaar bij elkaar komen om samen te mediteren en naar aanleiding van een inleiding van gedachten te wisselen over de relatie zen en management. Regelmatig treden bekende sprekers op voor het netwerk, zoals oud premier Dries van Agt en wijlen Patricia De Martelaere. In deze Deense periode verschijnen ook twee boeken in het Deens van Ritskes (zie onder boeken).


1987 - 1995

Na terugkomst uit Japan in de zomer van 1987 treft Ritskes voorbereidingen voor de start van Zentrum (de voorloper van Zen.nl) en in datzelfde jaar geeft hij zijn eerste zencursussen in Utrecht. Zentrum opent de deuren februari 1988. In de jaren 87 t/m 90 combineert Ritskes het runnen van Zentrum met zijn werk als studieadviseur aan de Universiteit van Utrecht, om zich vanaf 1990 fulltime bezig te houden met het geven van zentraining voor particulieren en bedrijven. In 1990 publiceert hij ook zijn eerste boek Zen en de kunst van het studeren. De eerste oplage van het boek was dankzij een mooie recensie in het NRC-handelsblad binnen enkele dagen uitverkocht. In deze jaren bezoekt Ritskes voor training regelmatig zijn leraar Hirata Roshi in Kyoto. In 1992 verschijnt het tweede boek Meer zen in management. Dit boek wekt bij bedrijven en overheidsorganisaties de interesse voor zenmanagementtrainingen. Ritskes wordt ingehuurd door gemeentes en provincies en bedrijven als IBM, KPMG en Rabobank. Van het laatste bedrijf traint hij persoonlijk ook de toenmalige directeur, Herman Wijffels.


rode pagoda
papieren lampion
pagoda en bloesems

1986 - 1987

Van september 86 tot en met juni 87 verblijft Ritskes in Japan. Hij wordt er leerling van Hirata Roshi, abt van Tenryu-ji, Kyoto en is er enkele maanden zenmonnik. Van Hirata Roshi krijgt hij RanZen als tempelnaam en toestemming les te gaan geven. Verder volgt hij er theeceremonielessen, leert kalligraferen en maakt kennis met Raku-keramiektraditie.

1980 - 1986

Na het behalen van zijn diploma aan de Hanze Hoge School te Groningen, verhuist Ritskes op zijn 21e naar Utrecht om daar naast zijn werk als studieadviseur aan de medische faculteit filosofie te gaan studeren. De filosofiestudie houdt hij al snel voor gezien om zich volledig op zijn werk en zenstudie te concentreren. Hij volgt in deze jaren retraites bij Judith Bossert, Hogen Roshi, Mimi Marechal, Enomya Lassale, Gesshin Prabhasa Roshi, Gempo Roshi, Jiyu-Kennett Roshi, Okumura, William Johnson, en Susuki Roshi van Ryotakuji.


1957 - 1980

getekend portret van een jonge Rients Ritskes Aan het einde van zijn middelbare school maakt Rients kennis met Transcendente Meditatie. Ter voorbereiding op het eindexamen wil hij zich beter leren concentreren en de meditatie helpt hem daar aanzienlijk bij. Het positieve effect dat meditatie op hem heeft maakt diepe indruk en hij besluit zich daarom verder te verdiepen in de achtergronden en praktische toepassing van meditatie. Al snel daarna maakt hij kennis met zen en deze meditatietechniek en -filosofie sluit naadloos aan op zijn behoefte aan spirituele verdieping. De in zijn gereformeerde jeugd opgedane belangstelling voor het religieuze krijgt zo vorm.

Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1992