whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Stichting Vrienden van Zen.nl (SVVZ)

De Stichting Vrienden van Zen.nl is opgericht in 2012 met als doel financiële ondersteuning te geven aan mensen die een afgebakende cursus of sesshin (retraite) bij Zen.nl willen volgen en dit niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen. Op deze pagina vind je informatie over het aanvragen van een beurs en over het doneren van geld.
Het bestuur van de stichting SVVZ bestaat momenteel uit Jetty Ferwerda (voorzitter), Harry Mengers (penningmeester) en Dymphie Eeftens (secretaris). Het bestuur legt jaarlijks met een jaarverslag verantwoording af aan het dagelijks bestuur van Zen.nl.

Aanvraag

Een beroep doen op de Stichting Vrienden van Zen.nl begint met het invullen van een aanvraagformulier. Met dit formulier kunnen we je verzoek in behandeling nemen. Met het invullen geef je toestemming je gegevens op te nemen in onze administratie. Wil je weten wat we met deze gegevens doen? Lees dan ons privacybeleid.
De SVVZ vergoedt maximaal 80% van de kosten voor een cursus of week/weekend-sesshin. De ondersteuning ontvang je voor de duur van de cursus. Je ontvangt maar één keer per jaar een beurs voor een sesshin. Naast het aanvraagformulier willen we graag je motivatie lezen en een korte toelichting op jouw financiële situatie. Tenslotte hebben we ook een aanbeveling van je (toekomstige) zenleraar nodig. Dit alles mag je per email sturen naar vrienden@zen.nl

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen

Doneren

Volgens de Boeddha is menslievend geven - Dhana - het startpunt van alles wat we doen. En dat kan naast het geven van geld ook het geven van tijd, aandacht en vertrouwen zijn. De Stichting Vrienden van Zen.nl bestaat dankzij ruimhartige giften van particulieren en vaste donateurs en kan dat op haar beurt weer doorgeven in steun, vertrouwen en aandacht.
We houden regelmatig inzamelingsacties na afloop van sesshins en door het jaar heen zijn er sponsoracties. Je steunt de stichting natuurlijk ook met een spontane donatie op rekeningnummer NL79 TRIO 0781 4583 58 van de Triodos Bank ten name van "Stichting Vrienden van Zen.nl". Alvast bedankt voor je bijdrage!


Citaten uit aanvragen/bedankjes

"Ik voel de behoefte aan innerlijke rust, balans en verdieping. De introductiecursus zenmeditatie zou mij goed op weg kunnen helpen. Helaas heb ik niet genoeg geld hiervoor. Ik ben dan ook dankbaar dat er een bijdrage mogelijk is. Ik hoop oprecht dat ik hiervoor in aanmerking kan komen."

"Ik zou graag verder gaan met de cursus, omdat ik een ander mens geworden ben sinds ik mediteer. Ik ben rustiger, empathischer en vaker tevreden. Ik maak gebruik van de Voedselbank en heb maximaal 25 euro per week om van te leven, daar red ik het prima mee maar een extraatje zoals een cursus zit er dan niet in. Mag ik weer een beroep op jullie doen?"

"Ik ben een alleenstaande moeder. De meeste zorg voor mijn hulpbehoevende zoon komt op mij neer. Ik hoop door de meditatiecursus dat ik mijn 'leven' weer op de rails kan krijgen en sterker en vol zelfvertrouwen mijn toekomst tegemoet kan gaan."

"Ik ben blij dat ik kan rekenen op jullie steun. Dankjewel. Door deze beurs kan ik mij volledig richten op de meditatiecursus en maak ik me minder zorgen over de financiële lasten. Het geeft me de kans verder te groeien."