whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Zen gerelateerde woorden

Dai-OshoZenmeester
DanaBelangeloze goedgeefsheid
DharmaDharma is een woord dat geen equivalent kent in de westerse talen. Dharma kan gebruikt worden in de betekenis van spiritualiteit, spirituele leer, psycho-spiritueel verlangen, essentie (kwintessens) van het bestaan, innerlijke eigenschap, opgaan in de eigen oorspronkelijke staat of de weg van sociale rechtvaardigheid. Over het algemeen gelooft men dat iemand die in overeenstemming leeft met de dharma, het doel van zijn bestaan heeft bereikt of zal bereiken.
DhyanaConcentratie-meditatie
DokusanAfgesloten ruimte waar leraar/leerling gesprekken plaatsvinden
EnsoMet de hand geschilderde cirkel, symbool voor verlichting
Gassho (rei)Handen, palmen tegen elkaar voor de borst houden. Wordt met buiging gassho rei.
GorokuZen-geschriften, gezegden en dialogen
HaikuHaiku (??; meervoud: haiku of haiku's) is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.
De haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen. De haiku is een vingerhoed vol emotie, waarin weinig ruimte is voor ontledingen en benaderende omschrijvingen.
HankaHalve lotus-zit
Hekiganroku  Verzameling koans uit China, 1125, the Blue Cliff Record
JukaiBoeddhistisch inwijdingsritueel
KarmaKarma omvat de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Karma gaat dan over zowel de daad als over het gevolg dat uit die daad voortkomt. Strikt genomen echter, verwijst karma alleen maar naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Het gevolg van een daad wordt vipaka genoemd.
KatsuSchreeuw van de leraar tijdens groepsmeditatie
KekkaHele lotus-zit
KenshoEerste stadium van verlichting, het ego loslaten, inzicht in eigen aard
KinhinLoopmeditatie
KoanLetterlijk "publieke zaak" is een korte weergave van een dialoog die kernachtig een aspect van de boeddhistische leer weergeeft en bedoeld is om iemands inzicht in die leer te testen. In het Ch'an en zenboeddhisme worden ze gebruikt om leerlingen inzicht te laten verkrijgen in de ware aard van de eigen geest
KyosakuAanmoedigingsstok
Mahayana-boeddhismeZen
MalaBoeddhistische gebedsketting, symbool van mededogen.
MudraEen mudra is een bepaalde houding van de hand die van dienst is tijdens het uitvoeren van meditatie of pranayama. Soms is het nut van een mudra, dat de concentratie beter vastgehouden kan worden.
MumonkanVerzameling koans uit China, 1228, The Gateless Gate
MushinHet niet-denken, de lege geest
NenKleinste moment van zuivere aandacht dat bewust stuurbaar is
NirwanaDe hoogste staat die door de mens bereikt kan worden. Het betekent letterlijk:uitgeblust, onbeweeglijk. Het uitgedoofd zijn verwijst naar het einde van begeerte, aversie en verwarring, wat het hoofddoel van het boeddhisme is en is een van de kenmerken van ontwaking of verlichting, de volledige bevrijding uit het samsara.
OshoTitel van zenleraar waarbij je jukai kunt doen
RakusuTraditioneel Japans kledingstuk dat om de nek wordt gedragen door zenboeddhisten
RoshiAanspreektitel zenmeester
SamadhiTweede stadium van verlichting, gevoel vergelijkbaar met 'runners high', door overschot aan endorfines veroorzaakte gelukzaligheid
SamsaraDe eeuwig durende cyclus van wedergeboorte en lijden, vaak ook gebruikt voor het dagelijks leven.
SamuMet 'mindfulness' uitgevoerde fysieke arbeid - corvee
SanghaSangha (pali en sanskriet) is een belangrijk begrip in het boeddhisme. Het verwijst naar de heilige dimensie van het zich als boeddhisten in gemeenschap gedragen, en sangha representeert daarmee ook heiligheid. Meerdere interpretaties en niveaus bestaan.
In het westen gebruiken we het woord sangha in wat ruimere zin, namelijk voor een groep zen-minded mensen bij elkaar.
SanzenNaar de zenmeester gaan voor instructie, vaak omtrent een koan
S(h)ashuDe duim van de linkerhand in de vuist, de rechterhand eromheen
S(h)astraSanskrit voor 'regels' in het algemeen. Vergelijkbaar met -logie. In boeddhisme een commentaar op geschrift of sutra. Alleen sutra komen van Boeddha, sastra van anderen.
SatoriDerde stadium van verlichting, het grote inzicht, de grote verlichting
SeizaOp de knieën zitten.
Seiza is een traditionele manier van zitten en het woord betekent “correct zitten”.
Sensei2e graads bevoegd zenleraar
SesshinRetraite
Shikantaza'Slechts' zitten (niet op ademhaling letten)
ShrivastaEeuwige knoop in mala, symbool voor lang leven en niet-eindigende liefde.
SkandhaDe vijf khandhas (Pali; Sanskriet: Skandhas; letterlijk: 'vijf hopen') of de vijf groepen van bestaan is een in het boeddhisme vaak voorkomende onderverdeling van de bestaansdelen, geledingen of aspecten van de mens. Soms spreekt men ook wel van de 'vijf groepen waaraan gehecht wordt': pancupadanakhandha (Pali).
SumariOp de knieën zitten, voeten over elkaar
SunyataLeegte
SusokanUitademing tellen
SutraDe mondeling of schriftelijk overgeleverde teksten van het boeddhisme.
TakuHouten kleppers
TatamiJapanse mat
TeishoPresentatie door een zenmeester tijdens een sesshin
Upasaka (mnl) of Upasika (vrwl) Leken boeddhisten
VipakaGevolg/rijping van daden - zie Karma
YazaZittijd tijdens een sesshin, bovenop de normale dagelijkse zazens
ZabutonMeditatiemat
ZafuRond meditatiekussen
ZatsunenRondtollende gedachtenstroom
ZazenZittende meditatie
ZeisokukanAdemhaling volgen, niet tellen
ZenZen betekent letterlijk concentratie. Het is een Japans woord dat afgeleid is van het Chinese woord 'chan'. In Europa en Amerika spreken we over zen en veel minder over chan. Dat komt doordat het vooral Japanse zenmeesters zijn geweest, die naar het Westen kwamen om ons in zen te onderwijzen.
ZendoDe ruimte waarin zen wordt beoefend