amersfoortstrandfoto strandfoto
zenleraren online zenleraren online
agapanthus agapanthus
zenleraren online zenleraren


 

Gevorderdencursus

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.

Thema's

Zomerprogramma

Van 13 juli t/m 28 augustus is er een zomerrooster van kracht. De lessen zijn geïnspireerd op Ichigo-ichie en Shinrin-yoku.

ichigo ichie

Ichigo-ichie: De Japanse wijsheid voor het beleven van onvergetelijke momenten.

Ichigo-ichie neemt je mee in het prachtige idee van het koesteren van ontmoetingen. Ichigo-ichie herinnert je eraan elke bijeenkomst of ontmoeting waar je bij aanwezig bent in je hart te sluiten, omdat het moment niet herhaald zal worden. Zelfs wanneer dezelfde groep mensen weer bij elkaar komt, zal het nooit hetzelfde zijn als de vorige keer. Elk moment is daarom altijd uniek en eenmalig. De letterlijke vertaling is ook: één gelegenheid, één ontmoeting.

Kortom, de term wordt gebruikt om dankbaarheid te tonen voor een gedeelde fijne ervaring. Ichigo-ichie laat ons beseffen dat elk moment ons laatste kan zijn. Dit eeuwenoude concept wordt vertaald naar praktische tips, zodat iedereen kan starten met leven in het nu en meer vreugde uit het leven kan halen.

shinrin yoku

Shinrin-yoku: De helende kracht van bosbaden.

In Japan weet men het al langer: de weg naar een gezonder, productiever en gelukkiger leven leidt door het bos. Volgens het Japanse principe shinrin-yoku heeft de natuur niet alleen het vermogen haar bezoekers te verwonderen en te laten ontspannen, maar vergroot zijn ook hun fysieke, mentale en emotionele welzijn. Door middel van eenvoudige oefeningen waarbij je de omgeving bewuster leert waarnemen en alle zintuigen getraind worden, leer je hoe je via de natuur weer in verbinding kunt komen met jezelf.

Vanaf 13 juli 2020 Ichigo-ichi Shinrin-yoku
Maandag 20.00-21.30 – Coby in Amersfoort  
Dinsdag 20.00-21.30 – Yvonne in Amersfoort  
Dinsdag   20.00-21.30 – Evert Jan, Den Treek
Woensdag   17.45-19.15 – Anya, Birkhoven
Donderdag 20.00-21.30 – Evert Jan in Amersfoort  
Donderdag 20.00-21.30 – Anya in Leusden  
Vrijdag 20.00-21.30 – Gert in Amersfoort  

Gevorderdengroepen vanaf september:

Vanaf september zullen we in de gevorderdengroepen werken met twee thema’s: Leer voelen wat je wilt voelen en Zen en onzin van het leven, het nieuwe boek van Rients Ritskes.

Zen en onzin van het leven Rients Ritskes

'Zen en onzin van het leven', Rients Ritskes

De koan is de unieke meditatieve trainingsmethode uit de Rinzai-zentraditie voor het ontwikkelen van een open, creatieve en flexibele geest. In zijn nieuwe boek 'Zen en onzin van het leven', geeft Rients Ritskes een moderne interpretatie van deze eeuwenoude spirituele methode en een uitgebreide toelichting op zelf ontwikkelde en oude koans. Het boek gaat - onder andere - in op creatief denken, leven met meer antwoorden, beter communiceren met een koan, doen en niet doen, en de taal van symbolen. Uitdagend voor ons denkende brein en inspirerend door de vele praktische toepassingen en oefeningen.

leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes

Leer voelen wat je wilt voelen

Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

Vanaf september 2020 Leer voelen wat je wilt voelen Zen en onzin van het leven
Maandag   20.00-21.30 – Coby in Amersfoort
Dinsdag 18.00-19.30 – Yvonne in Amersfoort  
Dinsdag   20.00-21.30 – Yvonne in Amersfoort (hybride)
Dinsdag   20.00-21.30 – Evert Jan in Leusden
Woensdag   18.00-19.30 – Anya in Amersfoort (hybride)
Donderdag   20.00-21.30 – Anya in Leusden
Zondag 19.00-20.30 – Gert in Amersfoort  

Inschrijving

Instromen als gevorderdencursist kan altijd als je voldoende meditatie-ervaring hebt, je lidmaatschap gaat in per de eerste van de maand.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor de populaire tijdstippen zijn er wachtlijsten.


Ja! Ik schrijf me nu graag in voor:

Locatie Amersfoort:
Maandag 20.00-21.30 u, docent Coby
Dinsdag 18.00-19.30 u, docent Yvonne (Leer voelen wat je wilt voelen)
Dinsdag 20.00-21.30 u, docent Yvonne Wachtlijst
Woensdag 18.00-19.30 u, docent Anya
Donderdag 20.00-21.30 u, docent Evert Jan
Zondag 19.00-20.30 u, docent Gert (Leer voelen wat je wilt voelen)

Locatie Leusden:
Dinsdag 20.00-21.30 u, docent Evert Jan
Donderdag 20.00-21.30 u, docent Anya


Tarief:

Particulier € 59,- per maand
Student € 39,- per maand (voltijd student op vertoon van collegekaart)
Bedrijf € 79,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Tarief:

Particulier  € 59,- per maand
Student € 39,- per maand (voltijd student op vertoon van collegekaart)
Bedrijf € 79,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Mijn gegevens:

Naam*:
   
Adres*:
 
Postcode*:

Plaats*:Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.