Zen.nl logo

zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

Stille zondagen

Iedere tweede zondagochtend van de maand kan je tijdens de stille zondag samen met anderen in stilte zijn en je meditatie-ervaring verder verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.
Voldoende meditatie-ervaring is een voorwaarde tot deelname, minimaal introductie-cursus.

De eerst volgende stille zondag is gepland op:

  • Er zijn op dit moment geen stille zondagen gepland. Nieuwe data verschijnen hier en in de agenda.

Locatie: Zen.nl Apeldoorn, Prins Willem Alexanderlaan 403, 7311 SX Apeldoorn

De bijeenkomst start om 09:00 uur en eindigt om 11:15 uur. Graag uiterlijk 08:50 uur aanwezig zijn. Om 08:55 uur sluiten we de deur. Om 10.05 uur gaat de deur open en is er gelegenheid om in- of uit te lopen.

Vooraf aanmelden (via apeldoorn@zen.nl) wordt op prijs gesteld.
De stille zondagen zijn gratis voor iedereen die een cursus volgt. Aan niet-cursisten vragen we een vrijwillige bijdrage.

Leden van andere Zen.nl locaties zijn van harte welkom om in Apeldoorn aan te sluiten bij de stille zondag.