Gevorderden lessen het hele jaar doorlopend

Gevorderden lessen zijn van doorgaande aard.

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl Apeldoorn ook het hele jaar door lessen en trainingen.

Thema in de lessen per februari 2023 – Voer voor paard en ezel – Duitse zenmeester Muho Nölke.

boek zenmeester Muho Nölke Voer voor paard en ezel Doel van het boeddhisme is de geest tot ontwaken te brengen en boeddha te worden. Het is een weg die voor iedereen openstaat. In 'Voer voor paard en ezel' geeft zenmeester Muho aanwijzingen over hoe je de leer van de Japanse zenmeester Dogen Zenji kunt benaderen. Daarin gaat het niet alleen om de grote thema’s leven en dood, maar ook om problemen van het dagelijks leven die ons nu concreet aangaan. Muhos vertaling van de oud-Japanse tekst blijft zo dicht mogelijk bij Dogens origineel. Hij legt aan de hand van uittreksels uit de Shobogenzo en andere teksten uit wat boeddhistische beoefening betekent. Soms met woorden, soms zonder woorden, als een slingerplant, als een boom, voer voor ezels, voer voor paarden, helder water en wit schuim. Muho Nölke (1968) is een Duitse zenmeester. Hij studeerde Japans aan de universiteit van Berlijn, alsmede filosofie en natuurkunde. Drie jaar na zijn afstuderen werd hij gewijd tot zenmonnik. Hij kreeg Dharma-transmissie van Miyaura Roshi en leefde enige tijd als dakloze in een park in Osaka. In 2002, na de dood van zijn leraar, volgde hij hem op als abt van Antaiji, een Japans zenklooster. Tot 2020 heeft Muho Nölke Antaiji geleid, inmiddels is Eko door Muho benoemd als nieuwe abt van Antaiji, zie ook Antaiji – Abbess Eko. Muho Nölke geeft nu (digitaal) over de hele wereld meditatietraining en zenles en hij schrijft mooie boeken, zoals het prachtige recent uitgekomen boek ‘Voer voor paard en ezel’ wat gaat dienen als leidraad voor onze lessen.

Leer voelen wat je wilt voelen

leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.Ja! Ik schrijf me graag in voor de gevorderdencursus op:

Instromen wekelijks mogelijk.
Maandag 19.00-20.30 uur, Voer voor paard en ezel, docent Dieter Fett
Dinsdag 20.15-21.45 uur, Voer voor paard en ezel, docent Dieter Fett
Donderdag 19.00-20.30 uur, Leer voelen wat je wilt voelen, docent Manon de Jonge

Tarief:

Particulier € 65,- per maand
Voltijdstudent € 40,- per maand
Bedrijf € 90,- per maand (inclusief BTW en met factuur)

Overige informatie

Ik wil graag informatie over de activiteiten van Zen.nl Apeldoorn
Ik ontvang graag gratis het wekelijkse online magazine ZenActueel met zenvolle artikelen, cursusinformatie en meldingen rond relevante YouTube lezingen en interviews.


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.