delft
zen meditatie cursus centrum

Zenbos zoekt sponsoren op 17 oktober

In onze voorliefde voor buiten mediteren en de stiltewandelingen voelen wij een sterke band met de natuur. Hoe meer we in contact komen met onze boeddha natuur, hoe liefdevoller we willen uitreiken naar onze omgeving. Wat is dan mooier om zelf de handen uit de mouwen te steken om een nieuw stuk natuur aan te leggen? Jouw support kunnen we daar goed bij gebruiken.

We willen graag op het 'Stiltegoed' nabij het Bieslandse Bos en Delftse Hout een of meerdere kleine zenbossen aanplanten. We willen als lokale zen gemeenschap samen de handen uit de mouwen steken. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan reductie van de problemen die we mondiaal hebben met biodiversiteit en klimaat. Het aanplanten van bos draagt bij aan het opslaan van CO2 èn het versterkt de biodiversiteit in de directe omgeving van het bos.

Tiny Forests

We laten ons inspireren door het principe van de Tiny Forests; een idee dat in Japan is ontwikkeld en bedoeld is om in gebieden ter grootte van ongeveer één tennisbaan in korte tijd heel veel biodiversiteit te laten ontstaan. De bedoeling is dat de kleine bossen door bewoners en vrijwilligers worden aangelegd en onderhouden waardoor draagvlak en sociale cohesie ontstaat.

Op de locatie van het Stiltegoed maken we een serie van ongeveer zes van deze kleine bosjes die als een kralensnoer met een verbindend pad door het gebied gaan. We beginnen komend voorjaar met de aanleg van de eerste 2 bosjes.

07.00inloop
Blok 107.30zazen + kinhin
08.00zazen + kinhin
08.30zazen + kinhin
09.00zazen
09.30pauze/wissel
Blok 210.00zazen + kinhin
10.30zazen + kinhin
11.00zazen + kinhin
11.30zazen
12.00pauze/wissel + lunch
12.30
Blok 313.00zazen + kinhin
13.30zazen + kinhin
14.00zazen + kinhin
14.30zazen
15.00pauze/wissel
Blok 415.30zazen + kinhin
16.00zazen + kinhin
16.30zazen + kinhin
17.00zazen
17.30pauze/wissel
Blok 518.00zazen + kinhin
18.30zazen + kinhin
19.00zazen
19.30borrel/afsluiting

Wil je ons sponsoren?

We organiseren een meditatiemarathon op 17 oktober aanstaande. Daarmee brengen we geld voor de bosaanleg bij elkaar door ons te laten sponsoren.

Ons doel is om tenminste voldoende geld bij elkaar te 'zitten' voor het aanplanten van 1600 bomen op ongeveer 600 m2 in het Stiltegoed in Delft. We hebben hier €9.000,- voor nodig. Dat is ongeveer €6,- per boom. Via een bomenteller op deze pagina houden we de stand van de sponsoring bij.

Er zijn verschillende manieren hoe je kan bijdragen:
  1. Mediteren en jezelf laten sponsoren door je eigen netwerk;
  2. Bijdragen door deelnemers aan de marathon te sponsoren en/of direct te doneren.
  3. Bijdragen door hand- en spandiensten tijdens de meditatiemarathon;
  4. Helpen met bomenplanten in het vroege voorjaar (datum volgt).

Meditatiemarathon

Hiernaast zie je het schema voor de meditatiemarathon. We zitten van zonsopgang tot zonsondergang. Je kunt je inschrijven voor de hele dag, maar ook per blok van 4 zazenperiodes. Opgeven kan door een e-mail te sturen aan dirk@zen.nl waarbij je vermeldt welke blokken je komt deelnemen. Ook als je een bijdrage wil leveren aan de organisatie (zoals het assisteren in de (lunch)pauzes of het maken van foto's) horen we dat graag.

Sponsoring

In de traditie van de sponsorloop is de meest passende vorm dat je sponsort per zazen. Je kunt bijvoorbeeld één of meerdere bomen (€6,-/boom) per zazen-periode sponsoren.

Uiteraard zijn ook alle andere manieren welkom. Het sponsorgeld kan overgemaakt worden aan NL57INGB0007588565 t.n.v. Zen.nl Delft onder vermelding van 'zenbos'. Vanuit transparantie maken we ook een financiële verslaglegging van het gehele project. Als je die als sponsor wilt ontvangen, dan vernemen we dat ook graag.

Cocreatie

De klimaatuitdaging is van ons allemaal. We werken graag samen met gelijkgezinde organisaties, initiatieven en mensen. Dus als je daar ideeën voor hebt, dan vernemen we het graag.

Praktische informatie: