zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Zenbos Delft - Stiltegoed Bieslandse polder - Voedselbos

Weet je het nog? Afgelopen voorjaar hebben we op het Stiltegoed twee zenbosjes aangeplant. We willen bomen planten om CO2 vast te leggen en biodiversiteit te bevorderen. En we willen het Stiltegoed als unieke plek voor stilte en reflectie in de natuur ondersteunen met onze bomen. De twee zenbosjes zijn onderdeel van een reeks van vijf en komend voorjaar gaan we de volgende twee elementen aanplanten. Dat worden alle twee voedselbosjes!!

Voedselbos

Een voedselbos is een bos(je) waarbij de natuurlijke opbouw van een bos (met bomen, struiken en klimplanten) wordt nagebootst met enkel eetbare planten. We hebben twee ontwerpen gemaakt.

schtes voedselbos Delft schtes voedselbos Delft Het voedselbos dat grenst aan het al bestaande zenbos zal een soort mix worden tussen een Tiny forest en een voedselbos. Er worden veel (inheemse) eetbare soorten aangeplant, maar daartussen komen ook veel inheemse wilde soorten. Het idee is dat er op deze manier sneller een bossysteem ontstaat, wat weer gunstig is voor de groei van de eetbare soorten.

ontwerp tekening voedselbos Delft ontwerp tekening voedselbos Delft Naast deze mix tussen Tiny forest en voedselbos komt een bosje dat is geïnspireerd door alle eetbare Oosterse soorten die ook in het Nederlandse klimaat goed gedijen. Een deel van deze soorten worden al algemeen aangeplant in plantsoenen en tuinen, maar veel mensen weten niet dat ze eetbaar zijn.
Een ander deel van de planten is bekend van Oosterse gerechten of vakantie, maar hiervan is minder bekend dat ze ook goed in ons klimaat groeien.

In maart gaan we planten!!!

Maar liefst drie zaterdagen in maart volgend jaar gaan we planten, stekken en een schapenhek maken. De data zijn 5, 12 en 19 maart 2022. Leg de data al vast en je hoort later meer van ons!!

Donaties zijn welkom op NL 92 TRIO 0320 1374 73 van de st. Meer Bomen Planten o.v.v. zenbos Delft

Zenbos Delft is een samenwerking van Zen.nl Delft met het Stiltegoed en de stichting Groenkracht