Gevorderdencursus

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.

Elke cursusbijeenkomst omvat twee periodes zazen, kinhin, een zen-inleiding en thee. Er is wekelijks gelegenheid voor persoonlijk onderhoud en koanstudie.
Wat de wekelijkse deelname aan de meditatiegroep volgens de deelnemers interessant maakt is dat je behalve het samen mediteren ook in alle rust over allerlei onderwerpen een verdiepend en inzicht gevend gesprek met elkaar kunt voeren. We hebben het bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een lastige collega, over hoe om te gaan met jaloezie, met angst of een overmaat aan enthousiasme. Of we hebben het over de inzichten van een zenmeester die we uit een boek halen wat we op dat moment gebruiken als leidraad. Ook maatschappelijke thema’s komen soms voorbij. Samen leren en groeien staat voorop, iedereen haalt weer iets anders uit de inleidingen en het gesprek wat dan vaak ontstaat en dat maakt het boeiend en leerzaam.

Als je kiest voor een gevorderdencursus bieden we je volop mogelijkheden om je zentraining te verdiepen. Je lidmaatschap bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De wekelijkse les van een uur en drie kwartier
  • Het wekelijkse online zazen half-uurtje op vrijdagavond
  • De maandelijkse meditatie-inloopochtend op zondag (duur: twee uur)
  • De zendoweek (vier keer per jaar, duur: een hele week op de ochtend)
  • In de week na de kerstvakantie en na de zomervakantie: ‘Ochtend Zazen@Suus’: online zazen van 07.00 uur tot 07.30 uur

Heb je al ruime ervaring met meditatie en nog geen introductiecursus gedaan bij Zen.nl, en denk je er erover om meteen deel te nemen aan de gevorderdenlessen? Dat kan ook. We bieden dan de mogelijkheid om een maand op proef* mee te komen doen in de gevorderdencursus. Zo kun je in alle rust onderzoeken of dat het bij je past. Graag wel even aanmelden hiervoor.
*Mocht de proefmaand je bevallen en besluit je definitief in te stromen, dan zetten we deze weken alsnog om in een maand lidmaatschap; mocht je na de proefmaand stoppen, dan laten we dat achterwege.

Thema in de lessen per december 2022 – Voer voor paard en ezel – Duitse zenmeester Muho Nölke

Doel van het boeddhisme is de geest tot ontwaken te brengen en boeddha te worden. Het is een weg die voor iedereen openstaat. In 'Voer voor paard en ezel' geeft zenmeester Muho aanwijzingen over hoe je de leer van de Japanse zenmeester Dogen Zenji kunt benaderen. Daarin gaat het niet alleen om de grote thema’s leven en dood, maar ook om problemen van het dagelijks leven die ons nu concreet aangaan. Muhos vertaling van de oud-Japanse tekst blijft zo dicht mogelijk bij Dogens origineel. Hij legt aan de hand van uittreksels uit de Shobogenzo en andere teksten uit wat boeddhistische beoefening betekent. Soms met woorden, soms zonder woorden, Als een slingerplant, als een boom, Voer voor ezels, voer voor paarden, helder water en wit schuim. Muho Nölke (1968) is een Duitse zenmeester. Hij studeerde Japans aan de universiteit van Berlijn, alsmede filosofie en natuurkunde. Drie jaar na zijn afstuderen werd hij gewijd tot zenmonnik. Hij kreeg Dharma-transmissie van Miyaura Roshi en leefde enige tijd als dakloze in een park in Osaka. In 2002, na de dood van zijn leraar, volgde hij hem op als abt van Antaiji, een Japans zenklooster. Tot 2020 heeft Muho Nölke Antaiji geleid, inmiddels is Eko door Muho benoemd als nieuwe abt van Antaiji, zie ook Antaiji – Abbess Eko. Muho Nölke geeft nu (digitaal) over de hele wereld meditatietraining en zenles en hij schrijft mooie boeken, zoals het prachtige recent uitgekomen boek ‘Voer voor paard en ezel’ wat gaat dienen als leidraad voor onze lessen.

Muho zit op de steen, wandelt en werkt in het lotusveld

In januari zijn we op de maandagavond gestart met een nieuwe reeks ‘Leer voelen wat je wilt voelen’ van Rients Ritskes. Het voornemen is om deze cursus in september wederom aan te bieden.

In Leer voelen wat je wilt voelen beschrijft Rients Ritskes hoe zen helderheid kan scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties. De definities die worden gegeven zijn even eenvoudig als vernieuwend en scheppen een duidelijkheid waaraan dringend behoefte is. Ritskes' heeft een nuchtere manier van schrijven, onderbouwd met veel praktische voorbeelden en adviezen. Dit boek leest als een reisgids door je eigen bewustzijn en gevoelswereld en is bedoeld voor iedereen die hierin de weg beter wil leren kennen.
leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes

Lesrooster

  Gevorderdencursus Docent
Maandagavond 20.00-21.45 Giudo Adema
Dinsdagavond 20.00-21.45 Marlies Weijzen
Dinsdagavond 20.00-21.45 Anjo Keunen
Woensdagochtend 9.30-11.15 Nico van Spanje
Woensdagavond 20.00-21.45 Tom van der Heijden
Donderdagavond 20.00-21.45 Walter Jacobs
Zaterdagochtend 09.30-11.15 Nico van Spanje

Ja, ik schrijf me graag in voor:

Doorgaande groep. Instroom mogelijk op:

Gevorderdencursus, maandag 20.00-21.45 uur. (Docent: Giudo Adema).
Gevorderdencursus, dinsdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Anjo Keunen).
Gevorderdencursus, dinsdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Marlies Weijzen).
Gevorderdencursus, woensdag 9.30-11.15 uur. (Docent: Nico van Spanje).
Gevorderdencursus, woensdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Tom van der Heijden).
Gevorderdencursus, donderdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Walter Jacobs).
Gevorderdencursus, zaterdag 09.30-11.15 uur. (Docent: Nico van Spanje).
Ik doe graag een maand op proef mee aan de gevorderdencursus (graag in het opmerkingenveld erbij zetten welke cursus je voorkeur heeft).

Tarief:

Particulier € 65,- per maand
Voltijdstudent € 40,- per maand
Bedrijf € 90,- per maand (inclusief BTW en met factuur)

Als je niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om te betalen voor de cursus zijn er kortingsmogelijkheden. Hiervoor graag contact opnemen met Anjo. Zie ook: Prijzen en kortingen.


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

De lessen gaan tijdens de zomervakantie door.

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.