Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Gevorderdencursus

In de eerste week van september start er een cursus Leer voelen wat je wilt voelen. Inschrijven is mogelijk. Klik op deze link.

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.

Elke cursusbijeenkomst omvat twee periodes zazen, kinhin, een zen-inleiding en thee. Er is wekelijks gelegenheid voor persoonlijk onderhoud en koanstudie.
Wat de wekelijkse deelname aan de meditatiegroep volgens de deelnemers interessant maakt is dat je behalve het samen mediteren ook in alle rust over allerlei onderwerpen een verdiepend en inzicht gevend gesprek met elkaar kunt voeren. We hebben het bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een lastige collega, over hoe om te gaan met jaloezie, met angst of een overmaat aan enthousiasme. Of we hebben het over de inzichten van een zenmeester die we uit een boek halen wat we op dat moment gebruiken als leidraad. Ook maatschappelijke thema’s komen soms voorbij. Samen leren en groeien staat voorop, iedereen haalt weer iets anders uit de inleidingen en het gesprek wat dan vaak ontstaat en dat maakt het boeiend en leerzaam.

Als je kiest voor een gevorderdencursus bieden we je volop mogelijkheden om je zentraining te verdiepen. Je lidmaatschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De wekelijkse les van een uur en drie kwartier
  • De maandelijkse inloop vrijdagavond zazen (ook online)
  • De maandelijkse meditatie-inloopochtend op zondag (duur: twee uur)
  • De zendoweek (vier keer per jaar, duur: een hele week op de ochtend)
  • In de week na de kerstvakantie en na de zomervakantie: ‘Online Ochtend Zazen’ van 07.00 uur tot 07.30 uur

Heb je al ruime ervaring met meditatie en nog geen introductiecursus gedaan bij Zen.nl, en denk je er erover om meteen deel te nemen aan de gevorderdenlessen? Dat kan ook. We bieden dan de mogelijkheid om een maand op proef* mee te komen doen in de gevorderdencursus. Zo kun je in alle rust onderzoeken of dat het bij je past. Graag wel even aanmelden hiervoor.
*Mocht de proefmaand je bevallen en besluit je definitief in te stromen, dan zetten we deze weken alsnog om in een maand lidmaatschap; mocht je na de proefmaand stoppen, dan laten we dat achterwege.

boek verwacht geen applaus Arthur Nieuwendijk

Thema in de lessen per september 2024: Verwacht geen applaus.

Vanaf september gaan we op weg met het boek Verwacht geen applaus van zenmeester Arthur Nieuwendijk van Zen.nl Amsterdam, dat op 9 juli verschijnt. Je krijgt dit boek gratis bij aanvang van de lessen.

Het leven kan uitdagend zijn, maar vaak geloven we dat er iets mis is als we niet gelukkig zijn. We proberen negatieve gedachten om te zetten in positieve en moeilijke emoties zoals stress, angst en depressie te elimineren. We denken dat ons innerlijk net zo maakbaar is als de wereld om ons heen en werken daar hard aan met therapie, medicatie, dankbaarheidsdagboeken en zelfcompassie. Dit voortdurend focussen op onszelf maakt ons niet gelukkiger.

Dit boek biedt een ander perspectief, geïnspireerd op boeddhistische wijsheid. Het leert ons dat de problemen en uitdagingen die we tegenkomen ons geluk juist kunnen versterken als we ze op de juiste manier integreren in ons leven. Het boek introduceert een stapsgewijze methode voor het trainen van de geest, Lojong. Een training voor duurzame, persoonlijke en spirituele groei.

boek leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes In september starten we weer met een nieuwe uitgebreide reeks ‘Leer Voelen Wat Je Wilt Voelen.’ We baseren ons op het boek "Leer voelen wat je wilt voelen" van Rients Ritskes, dat het vervolg is op het boek uit de introductiecursus "Leer denken wat je wilt denken". Schrijf je nu in om je plek te reserveren!

Zenbeoefening draagt bij tot het beter om gaan met gevoelens, (over)gevoeligheid en emoties. Niet door ze te onderdrukken, maar juist door er bij te blijven en ze te onderzoeken. Voor iedereen die beter de weg wil leren kennen in zijn of haar eigen bewustzijn en gevoelswereld.

Tijdens deze cursus leer je hoe je gevoelens en emoties meer van een afstand kunt bekijken zonder erdoor meegesleurd te worden, hoe je je gevoelens en emoties bewuster kunt delen en hoe je juist door te voelen een anker vindt in het hier en nu. Dat geeft rust en maakt je leven een stuk lichter.

Lesrooster

  Gevorderdencursus Docent
Maandagavond 20.00-21.45 Patricia van Delft
Dinsdagavond 20.00-21.45 Marlies Weijzen
Dinsdagavond 20.00-21.45 Anjo Keunen
Woensdagochtend 9.30-11.15 Nico van Spanje
Woensdagavond 20.00-21.45 Tom van der Heijden
Woensdagavond 20.00-21.45 Anne-Marie Brekelmans
Donderdagavond 20.00-21.45 Walter Jacobs
Zaterdagochtend 09.30-11.15 Nico van Spanje

Ja, ik schrijf me graag in voor:

Doorgaande groep. Instroom mogelijk op:

Gevorderdencursus, maandag 20.00-21.45 uur. (LVWJWV, Patricia van Delft – in rooftop zendo; start 2 september).
Gevorderdencursus, dinsdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Anjo Keunen).
Gevorderdencursus, dinsdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Marlies Weijzen).
Gevorderdencursus, woensdag 9.30-11.15 uur. (Docent: Nico van Spanje).
Gevorderdencursus, woensdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Tom van der Heijden – in rooftop zendo).
Gevorderdencursus, woensdag 20.00-21.45 uur (LVWJWV, Anne-Marie Brekelmans, start 4 september)
Gevorderdencursus, donderdag 20.00-21.45 uur. (Docent: Walter Jacobs).
Gevorderdencursus, zaterdag 09.30-11.15 uur. (Docent: Nico van Spanje).
Ik doe graag een maand op proef mee aan de gevorderdencursus (graag in het opmerkingenveld erbij zetten welke cursus je voorkeur heeft).

Er is wekelijks les. Tijdens de schoolvakanties is Zen.nl dicht met uitzondering van de zomervakantie waarin we twee weken gesloten zijn.

Tarief:

Particulier € 69,- per maand
Voltijdstudent € 42,50 per maand
Bedrijf € 95,- per maand (inclusief BTW en met factuur)

Zie ook: prijzen en kortingen.


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

De lessen gaan tijdens de zomervakantie door.

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.