zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Wekelijkse introductiecursus van september 2021 tot en met januari 2022

Het allerbelangrijkste onderdeel van de introductiecursus zenmeditatie is dat je leert hoe je mediteert en hoe je dit thuis kunt inpassen in je leven. We gaan er in de introductiecursus vanuit dat je nog geen ervaring hebt met zenmeditatie. We bouwen de cursus rustig op en we introduceren de meditatie stap voor stap. De eerste drie lessen werkt de docent samen met jou en de anderen van de groep naar de vaste lesopbouw toe: eerst een inleiding over een thema, dit neemt vanaf de vierde les ongeveer drie kwartier in beslag, dan volgt de zitmeditatie, afgewisseld met loopmeditatie, weer zitmeditatie en dan drink je gezamenlijk thee. In het eerste deel van de les is er veel ruimte om samen een gesprek te hebben over het onderwerp en daar vragen over te stellen, in het tweede deel van de les ligt de nadruk op het mediteren zelf.

Uit de les waarin we kijken naar wat eenieders doelstelling is, wordt vaak duidelijk dat de meesten meedoen aan de cursus omdat ze graag meer rust willen in hun leven (zie ook 'Waarom zen'). Veel onderwerpen die we in de inleidingen bespreken hebben dan ook als onderliggend doel je meer inzicht te geven in hoe je meer rust en innerlijke vrede kunt vinden in jezelf en hoe zenmeditatie daar voor jou een bijdrage aan kan leveren. Onderwerpen die de langskomen zijn onder andere Omgaan met (digitale) stress, hoe vereenvoudig je het maken van keuzes in je leven en hoe leer je meer aandacht te geven aan zaken die jij belangrijk vindt.

Je gaat met kleine stapjes ontdekken hoe gedachten en emoties invloed uit kunnen oefenen op je leven. Je ontwikkelt inzicht in het verschil tussen emoties, voelen en gevoelens, krijgt oefeningen aangereikt om je daar meer bewust van te worden en om te leren die met elkaar samen te laten werken. Tenslotte kijken we ook samen met jou naar wat het ‘ego’ is en hoe je ermee kunt werken in je dagelijkse leven. De mooie mix tussen enerzijds het opdoen van nieuwe kennis en inzichten en anderzijds het opdoen van nieuwe ervaringen zorgt ervoor dat de meeste deelnemers aan de introductiecursus de cursus als zeer leerzaam en inspirerend ervaren.

Zoals eerder genoemd is één van de allerbelangrijkste onderdelen van de cursus dat je de meditatie leert in te passen in je leven. Dan pluk je er echt de vruchten van.
Dit leer je vooral door veel te oefenen en het helpt als je dit in een groep kunt doen en rustig aan op kunt bouwen.

Omwille hiervan bieden we je behalve de wekelijkse les een aantal extra programma’s aan bij Zen.nl ’s Hertogenbosch die je hier bij ondersteunen. Deze programma’s zijn inbegrepen bij je lidmaatschap:

  • Het wekelijkse online zazen uurtje op vrijdagavond (duur: één uur)
  • De maandelijkse online stille zondag op zondagochtend (duur: twee uur)
  • De zendoweek (vier keer per jaar, tweemaal tijdens de introductiecursus, duur: een hele week op de ochtend)

Zie voor meer informatie de pagina Activiteiten.Lesrooster september

  Introductie Docent
Maandagavond 20.00 uur - 21.45 uur Anjo Keunen
Woensdagavond 20.00 uur - 21.45 uur Anne-Marie Brekelmans
Donderdagavond 20.00 uur - 21.45 uur Maartje de Deugd

Lesrooster november

  Introductie Docent
Woensdagochtend 9.30 uur - 11.15 uur Susanne Schellekens
Zaterdagochtend 9.30 uur - 11.15 uur Susanne Schellekens

Later instromen mogelijk, ook met de eerste les als proefles

Tijdens de eerste maand van elke cursus is tot en met de derde les instromen mogelijk en tot en met de derde les mag je de allereerste les die je meedoet beschouwen als proefles. Voor aanmelden graag even klikken op gratis proefles.

Ja! Ik schrijf me graag in voor de introductiecursus op:

Maandag 20.00-21.45 uur, start 6 september (Volgeboekt)
woensdag 9.30-11.15 uur, start 3 november
woensdag 20.00-21.45 uur, start 8 september
donderdag 20.00-21.45 uur, start 9 september
zaterdag 9.30-11.15 uur, start 6 november
Breng me graag op de hoogte van de start van nieuwe introductiecursussen bij Zen.nl Den Bosch.


Tarief:

Particulier € 59,- per maand
Student€ 39,- per maand (voltijd student op vertoon van collegekaart)
Bedrijf€ 79,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Als je niet over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om te betalen voor de cursus zijn er kortingsmogelijkheden. Hiervoor graag contact opnemen met Nico. Zie ook: Prijzen en kortingen.


Mijn gegevens:

Naam*:
   
Adres*:

Postcode*:

Plaats*:Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.