Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Algemene voorwaarden cursussen

 1. Onze introductiecursussen en sommige (half)gevorderde cursussen hebben een vooraf bepaalde duur. Zie introductiecursussen/gevorderdencursussen.
  De inschrijving geldt in deze gevallen voor de duur van de cursus.
 2. De meeste van onze gevorderdencursussen zijn doorlopend. Daarin kun je elk moment instromen.
 3. Je inschrijving voor een cursus is definitief na ondertekening van het machtigingsformulier voor de maandelijkse automatische incasso van het lesgeld.
 4. De opzegtermijn voor de doorlopende gevorderdengroepen is één maand, per de eerste van de maand. Graag ontvangen wij je bevestiging van je opzegging per email.
 5. Als je na de introductiecursus doorstroomt in een gevorderdencursus loopt je lidmaatschap automatisch door. Graag ontvangen we je bevestiging van je beslissing per email.
 6. Gemiste lessen kun je in een andere groep inhalen. Zie het lesrooster of overleg met je leraar.
 7. Als cursist van Zen.nl kun je gratis deelnemen aan de Stille Zondagen van je eigen vestiging en van alle andere locaties in het land. Ook inhalen van lessen en deelname aan activiteiten op andere locaties is in overleg mogelijk; je kunt daarover contact opnemen met de desbetreffende locatiemanager.

Terms and conditions

 1. Our introductory courses and some of our continuation courses have a specified number of classes. This can be checked on this page.
  Your registration in these cases is for the duration of the entire course.
 2. Most of our continuation courses do not have a specified duration; you can join these ongoing classes any time.
 3. Your registration for a course is definite once you have signed the authorization form for the automatic transfer of the course fee.
 4. The cancellation term for the ongoing continuation groups is 1 month, per the first of the month. Please send us confirmation of your cancellation by email.
 5. If you would like to join the continuation group after you have finished the introductory course, your enrollment continues automatically. Please send us confirmation of your decision by email.
 6. If you have to miss a class, please consult with your teacher about possibilities for catching up.
 7. As a registered participant of a Zen.nl course, you can join the so-called "Stille Zondagen" (meditation sessions on Sunday morning) at your own location or at another Zen.nl location elsewhere in the Netherlands. Participation in classes or other activities at other Zen.nl locations is in principle possible; you can discuss this with the location manager of the location you would like to visit.