Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Algemene voorwaarden cursussen

  1. Onze introductiecursussen en sommige (half)gevorderde cursussen hebben een vooraf bepaalde duur. Zie introductiecursussen/gevorderdencursussen.
    De inschrijving geldt in deze gevallen voor de duur van de cursus.
  2. De meeste van onze gevorderdencursussen zijn doorlopend. Daarin kun je elk moment instromen.
  3. Je inschrijving is definitief na ondertekening van het inschrijfformulier waarmee je je contributie-betalingsverplichting aangaat.
  4. De opzegtermijn voor de doorlopende gevorderdengroepen is één maand, per de eerste van de maand. Graag ontvangen wij je bevestiging van je opzegging per email.
  5. Als je na de introductiecursus doorstroomt in een gevorderdencursus loopt je lidmaatschap automatisch door. Graag ontvangen we je bevestiging van je beslissing per email.
  6. Gemiste lessen kun je in een andere groep inhalen. Zie het lesrooster of overleg met je leraar.
  7. Als cursist van Zen.nl kun je gratis deelnemen aan de Stille Zondagen van je eigen vestiging en van alle andere locaties in het land. Ook inhalen van lessen en deelname aan activiteiten op andere locaties is in overleg mogelijk; je kunt daarover contact opnemen met de desbetreffende locatiemanager.