pompoen

leeg stukje

Gevorderdencursus

Regelmatige zen meditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen bieden we gevorderdentraining. We zullen in de lessen dieper ingaan op de verschillende zenthema's. Meditatiebeoefening zal centraal staan.

Ervaring met meditatie is gewenst. Instroom in de gevorderden cursus is op elk moment mogelijk.

Thema 'Goed voelen'

Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken en daardoor goed te kunnen voelen. Emoties kun je zien als golven, ze komen en ze gaan, zijn soms heel heftig en soms heel vlak. Daaronder ligt een kalme zee, waar je altijd weer naar terug kunt keren. We leren om de interactie tussen gevoelens en gedachtes op de juiste manier te beleven en emotionele reacties tot rust te brengen. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

Thema: 'Zen en levenskunst'

Zen helpt ons om het leven te ervaren zoals het is. En daarvoor reikt zen een andere kijk aan. In deze serie lessen komen verschillende onderwerpen aan de orde waar we in ons leven mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld: wat is mijn levensverhaal en waarom vertel ik dit, hoe ervaar ik het steeds een dagje ouder worden, hoe maak keuzes in mijn leven, wat betekent alleen-zijn en samen-zijn voor mij, hoe ga ik om met afhankelijkheid en vergankelijkheid, welke plaats hebben emoties in mijn leven, kan ik omgaan met verdriet en verlies? Ook onderwerpen als loslaten en de dood zullen aan de orde komen en wat is voor mij dan levenskunst?

We zullen niet alleen hierover denken, spreken en reflecteren, maar door aan deze onderwerpen nog meer werkwoorden te verbinden, het praktisch toepasbaar maken, zodat je echt kan ervaren wat de zenkijk op het leven jou kan brengen.

Thema 'Compassie'

Compassie: Lojong, een training in geestelijke veerkracht. Lojong is een systematische training van de geest. Deze training bestaat uit '7 punten' en '59 slogans'. Ze vormen geen theorie, maar een uitnodiging om te onderzoeken, om je te verwonderen of te verbazen. Een aanmoediging om het vermogen te ontwikkelen om de werkelijkheid op heel verschillende manieren te kunnen ervaren, dat wil zeggen: met een open geest. Een open geest is een geest in balans. Een geest die niet gedomineerd wordt door negatieve voorstellingen, en ook niet door positieve voorstellingen. Die in staat is te zien wat er is, zoals het er is. Die zijn eigen angst ziet, maar er niet door wordt verblind. Die zijn kracht ziet, maar zijn kwetsbaarheid niet vergeet.


Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Ja, ik schrijf me graag in voor de gevorderdencursus op:

Maandagavond 20.30-22.00 uur, Goed voelen - Anya Wiersma
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur, (vanaf 1 maart) Zen en levenskunst - Pia Velema
Woensdagmorgen 10.00-11.30 uur, (vanaf 1 maart) Zen en levenskunst - Pia Velema
Woensdagavond 20.30-22.00 uur, (vanaf 1 maart) Goed voelen - Pia Velema
Vrijdagmorgen 9.00-10.30 uur, (vanaf 1 maart) Compassie - Anya Wiersma
Zaterdagmorgen 9.00-10.30 uur, (vanaf 1 maart) Zen en levenskunst - Pia Velema

Tarief:

Particulier € 65,- per maand
Voltijdstudent € 40,- per maand
Bedrijf € 90,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.