Gevorderdencursus

Regelmatige zen meditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen. Om dit te ondersteunen bieden we gevorderdentraining. We zullen in de lessen dieper ingaan op de verschillende zenthema's. Meditatiebeoefening zal centraal staan.

Ervaring met meditatie is gewenst. Instroom in de gevorderden cursus is op elk moment mogelijk.

Onderwerpen vanaf 1 februari

Aandachtig leven in het nu

Aan de hand van boek van Margrit Irgang, Dit ene moment:
De oude mythen en legenden van alle culturen en religies leven voort in de diepe lagen van ons bewustzijn. Margrit Irgang brengt in dit boek (zen)boeddhistische en verhalen opnieuw tot leven tegen de achtergrond van het moderne bestaan. Hieruit kan zich een levenskunst ontwikkelen met als centrum de tegenwoordigheid in ieder ogenblik – dit ene moment!

Compassie

Compassie is het onderwerp voor de komende maanden in een aantal gevorderde groepen.
Waarom dit onderwerp? Misschien is er nooit eerder een tijd geweest, waarin er zo'n behoefte was aan compassie als nu. Compassie gaat over het ontwikkelen van een begripvolle en aandachtige vriendelijke houding tegenover onze medemens. Wie het ook is. En hoe zij of hij ook door het leven gaat. En dat is niet vanzelfsprekend in een tijd van polarisatie. Het lijkt wel of verschil van mening niet meer mag en het lijkt wel of het geoorloofd is met (verbaal) geweld de ander te overtuigen van mijn gelijk.
We zijn allemaal gewone, gemiddelde mensen die gelukkig willen zijn. En dat doen we op onze eigen manier. Weten wat daarin belangrijk is voor de ander en ontdekken hoeveel we als mensen hetzelfde zijn, is een groot winstpunt van compassie. De dialoog is daar overigens een hele goede manier voor.
Daarom zullen we in deze lessen veel met de dialoog gaan oefenen. En dit alles met als doel zoveel mogelijk mensen en dus ook onszelf te faciliteren in duurzaam geluk.

Vervolgcursus: Leer voelen wat je wilt voelen

In vervolgcursus baseren we ons op het boek "Leer voelen wat je wilt voelen" van Rients Ritskes, wat het vervolg is op het boek uit de introductiecursus "Leer denken wat je wilt denken".
Zenbeoefening draagt bij tot het beter om gaan met gevoelens, (over)gevoeligheid en emoties. Niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. Voor iedereen die beter de weg wil leren kennen in zijn of haar eigen bewustzijn en gevoelswereld.

Lesrooster in de zomer van 26 juni tot en met 1 september 2023

Lessen voor gevorderden op maandag om 19.30 u, op woensdag om 10.00 u en om 19.30 u

Onderwerp voor deze lessen is Zenzaden van Shundo Ayoama

Shundo Aoyama is de enige vrouwelijke zenmeester in Japan en bekend als auteur en kenner van het Boeddhisme. In dit boek beschrijft op zeer toegankelijke wijze over de zaden van verlichting die in het leven van alledag gevonden kunnen worden. Ze legt in een heldere en prettig leesbare stijl uit wat de aard is van waarachtig geluk.

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Ja, ik schrijf me graag in voor de gevorderdencursus op:

Maandagavond 20.30-22.00 uur
Dinsdagavond 18.30-20.00 uur
Woensdagmorgen 10.00-11.30 uur
Woensdagavond 20.30-22.00 uur
Donderdagavond 19.30-21.00 uur, vervolgcursus introductie leer voelen wat je wilt voelen
Vrijdagmorgen 9.00-10.30 uur

Tarief:

Particulier € 65,- per maand
Voltijdstudent € 40,- per maand
Bedrijf € 90,- per maand (inclusief BTW en met factuur)


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.