whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 


MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN
HAN NYA HA RA MI TA JI SHO
KEN GO ON KAI KU DO IS SAI
KU YAKU SHA RI SHI SHIKI
FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI
SOKU ZE KU KU SOKU ZE
SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU
BU NYO ZE SHA RI SHI ZE
SHO HO KU SO FU SHO FU
METSU FU KU FU JO FU ZO
FU GEN ZE KO KU CHU MU
SHIKI MU JU SO GYO SHIKI
MU GEN NI BI ZES SHIN NI
MU SHIKI SHO KO MI SOKU
HO MU GEN KAI NAI SHI MU I
SHIKI KAI MU MU MYO YAKU
MU MU MYO JIN NAI SHI MU
RO SHI YAKU MU RO SHI JIN
MU KU SHU METSU DO MU

CHI YAKU MU TOKU I MU
SHO TOK KO BO DAI SAT TA
E HAN NYA HA RA MI TA KO
SHIN MU KE GE MU KE GE
KO MU U KU FU ON RI IS SAI
TEN DO MU SO KU GYO NE
HAN SAN ZE SHO BUTSU E
HAN NYA HA RA MI TA KO
TOKU A NOKU TA RA SAM
MYAKU SAM BO DAI KO CHI
HAN NYA HA RA MI TA ZE
DAI ZIN SHU ZE DAI MYO
SHU ZE MU JO SHU ZE MU
TO TO SHU NO JO IS SAI KU
SHIN JITSU FU KO KO
SETSU HAN NYA HA RA MI
TA SHU SOKU SETSU SHU
WATSU GYA TEI GYA TEI
HA RA GYA TEI HARA SO
GYA TEI BO JI SOWA KA

HAN NYA SHIN GYO
Laten we de Hartsutra reciteren:

Laten we de Hartsutra reciteren:
Bodhisattva Avalokitesvara, doorzocht met haar in diepe meditatie verworven
inzicht de vijf skanda’s ¹⁻⁵, de bronnen van bestaan en zag dat ze allen leeg
zijn. Nadat zij hiervan doordrongen was, kwam ze alle lijden te boven. In het
bijzijn van de Boeddha en zijn toehoorders,
deelde ze haar bevindingen als volgt:
Luister Shariputra, vorm¹ is leegte, leegte is vorm,
vorm verschilt niet van leegte, leegte verschilt niet van vorm.
Dit geldt ook voor gevoelens², waarnemingen³, drijfveren⁴ en bewustzijn⁵.
Zo Shariputra, zijn alle dingen gekenmerkt door leegte;
zij ontstaan en vergaan niet; zij zijn niet rein en evenmin onrein;
zij nemen niet af maar ook niet toe.
Daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen
drijfveer, geen bewustzijn; geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen
lichaam, geen geest; geen vorm, geen klank, geen geur, geen smaak, geen
aanraking en geen object van de geest. Geen onwetendheid, geen einde aan
onwetendheid, geen ouderdom en dood, geen einde aan ouderdom en dood,
geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen einde van lijden, geen weg,
geen inzicht, geen bereiken.
Omdat er geen bereiken bestaat, ondervindt degene die het volmaakte
inzicht heeft, geen hindernissen in de geest.
Zonder hindernissen in de geest overwinnen we alle vrees,
bevrijden ons van illusies en verwezenlijken nirwana.
Dankzij deze volmaakte wijsheid bereiken alle Boeddha’s uit verleden, heden
en toekomst de hoogste verlichting.
Daarom dienen we te weten dat deze volmaakte wijsheid,
een geweldige mantra is; de vernietiger van al het lijden;
de onomstotelijke waarheid. Deze mantra luidt:
‘Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha’
Gegaan, gegaan, naar de andere oever gegaan,
samen naar de andere oever gegaan.
Het grote ontwaken, energie en geluk voor iedereen.
Dit is de Hartsutra.