zen meditatie cursus centrum

leeg stukje

Gevorderden

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen en te onderhouden. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.
Na de introductiecursus kun je doorstromen naar een van de doorgaande groepen.

Hieronder de thema’s van lopende seizoen

(De info voor seizoen vanaf september verschijnt hier binnenkort )

Zen en onzin van het leven. Een verzameling klassieke en moderne koans (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

Rients Ritskes boek zen en onzin van het leven De koan is de unieke meditatieve trainingsmethode uit de Rinzai-zentraditie voor het ontwikkelen van een open, creatieve en flexibele geest. In zijn nieuwe boek 'Zen en onzin van het leven', geeft Rients Ritskes een moderne interpretatie van deze eeuwenoude spirituele methode en een uitgebreide toelichting op zelf ontwikkelde en oude koans. Het boek gaat - onder andere - in op creatief denken, leven met meer antwoorden, beter communiceren met een koan, doen en niet doen, en de taal van symbolen. Uitdagend voor ons denkende brein en inspirerend door de vele praktische toepassingen en oefeningen.

Leer voelen wat je wilt voelen (donderdag)

leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

We hebben in de afgelopen twee jaar al veel goede ervaringen opgedaan hoe samen effectief om te gaan met de corona omstandigheden. Onze cursisten waarderen dat zeer.
Uiteraard houden we daarbij de bezetting van de goed geventileerde zendo beperkt en handelen we heel zorgzaam en zorgvuldig. Indien nodig of gewenst is online deelname ook goed mogelijk.


Lesrooster gevorderden vanaf februari 2022

  Gevorderden
Maandag 20.30-22.00 Koan II - Hans
Dinsdag 18.30-20.00 Koan II - Hans
Woensdagochtend
Woensdagavond
09.30-11.00 Koan II – Hans
20.30-22.00 Koan I - Maria
Donderdag 19.30-21.00 Leer voelen - Maria
Vrijdag 09.30-11.00 Koan I - Maria

Koan I lessen met Maria als leraar: start met het boek "Zen en onzin van het leven" het koanboek van Rients Ritskes.

Koan II lessen met Hans als leraar: een voortzetting van afgelopen seizoen met het vervolg van het boek "Zen en onzin van het leven" het koanboek van Rients Ritskes.

Ja! Ik schrijf me in voor de doorgaande groep op:

maandagavond "Koan II" 20.30u-22.00u
dinsdagavond "Koan II" 18.30u-20.00u
woensdagochtend "Koan II" 9.30u-11.00u

woensdagavond "Koan I" 20.30u-22.00u
Donderdagavond Leer voelen 19.30u-21.00u
vrijdagochtend "Koan I" 9.30u-11.00u

Tarief:

Particulier € 65,- per maand
Voltijdstudent € 40,- per maand

Ik ontvang graag gratis het wekelijkse online magazine ZenActueel met zenvolle artikelen, cursusinformatie en meldingen rond relevante YouTube lezingen en interviews.


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.