Zen.nl logo


zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

Gevorderden (doorlopende groepen)

Bij Zen.nl Lochem zijn er meerdere doorlopende groepen voor gevorderden. Zowel in de avonden als overdag. Dit om zoveel mogelijk mensen wekelijks de gelegenheid te geven, samen te mediteren en te werken aan persoonlijke ontwikkeling en duurzaam geluk.

We hanteren daar bij een seizoen lang een bepaald boek, waar we wekelijks een klein gedeelte van behandelen. (zie onderstaande tijden en thema’s).

Als je zenmeditatie ervaring hebt en je wilt deelnemen kan je na overleg op ieder moment instappen. Heb je vragen, of wil je je aanmelden voor een groep? Neem dan contact op met Hans van der Vleuten (hansvdvl@zen.nl, 06-192 531 51 en 0573-255 650), of vul het onderstaande formulier in.

zendo Lochem in de schemering

Programma doorgaande groepen (Gevorderden)

Thema A: Leer voelen wat je wilt voelen
Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.
Een helder gevoelsleven is immer van onschatbare waarde.

Tijdstippen:  maandagavond 18.30u-20.00u, vanaf september 2018 tot juni 2019 (instroom mogelijk)
woensdagochtend 9.30u-11.15u, vanaf maart tot juni 2019 (instroom mogelijk)
Literatuur:  Leer voelen wat je wilt voelen, Rients Ritskes


Thema B: Non-dualiteit (ofwel verlichting) in de praktijk
Non-dualiteit gaat over anders leren denken en daardoor meer eenheid kunnen voelen met je omgeving. Het denken in uitersten en tegenstellingen lijkt steeds meer de norm te worden. Dit geldt heel duidelijk in de politiek, maar ook in ons dagelijkse leven dringt de afgescheidenheid zich vaak aan ons op. Stress, eenzaamheid, depressie, ADHD en veel andere psychosomatische klachten zijn het gevolg.
Centraal in deze cyclus staat de vraag hoe we in deze gespleten wereld toch harmonisch om kunnen gaan met de uitdagingen die op ons afkomen. Hoe we ondanks de hectiek voldoende rust en vertrouwen in onszelf kunnen voelen. En hoe we deze essentiële zaken kunnen delen met vrienden en collega's. Meer weten over en ervaring met non-dualiteit, betekent groeien in levenskunst.

Tijdstip:  dinsdagavond 19.30 uur - 21.15 uur (vanaf september 2018 tot juni 2019; instroom mogelijk)
Literatuur: Non-dualiteit in de praktijk, Rients Ritskes & Arthur Nieuwendijk


Ja! Ik schrijf me in voor de gevorderdencyclus op:

Als u op meerdere momenten kunt, dan graag aangeven.
Instappen in deze cursussen is op ieder moment mogelijk. Schrijft u in via onderstaand formulier.


Doorlopende groep maandagavond (thema Leer Voelen) 18.30u - 20.00u
Doorlopende groep dinsdagavond (thema Non-dualiteit) 19.30u - 21.15u
Doorlopende groep woensdagochtend (thema Leer voelen) 9.30u - 11.15u


Tarief:

Particulier tarief € 59,- per maand
Student tarief € 39,- per maand

Ik ontvang graag gratis het wekelijkse online magazine ZenActueel met zenvolle artikelen, cursusinformatie en meldingen rond relevante YouTube lezingen en interviews.


Mijn gegevens:

Naam*:

Adres*:

Postcode*:

Plaats*:Bedrijf:

Beroep/studie:

Opmerkingen:

Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


* Deze velden zijn verplicht bij inschrijvingVoor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.