pompoen

leeg stukje

Stille zondagen

"Investeren in een kalme geest, is investeren in gezondheid en geluk, voor jou en je omgeving" Dalai Lama

Zen.nl Lochem organiseert maandelijks een stille zondag. Steeds de laatste zondag van de maand.
Tijdens stille zondagen kan je samen met anderen in stilte zijn en je meditatie-ervaring verder verdiepen. We mediteren vier maal vijfentwintig minuten. Tussen de meditatieperioden doen we kinhin (loopmeditatie). We sluiten af met de theeceremonie.
Enige meditatie ervaring is gewenst. Wel kan je na twee of drie meditaties de bijeenkomst verlaten.

De eerst volgende stille zondagen* zijn gepland op:

  • zondag 26 februari 
  • zondag 26 maart 
  • zondag 30 april 
  • zondag 28 mei 
  • zondag 25 juni 

*In deze corona-periode worden de groepen klein gehouden en zijn de stille zondagen ook en soms uitsluitend online bij te wonen met onderstaande links

We hebben in de afgelopen jaren al veel goede ervaringen opgedaan hoe samen effectief om te gaan met de corona omstandigheden. Onze cursisten waarderen dat zeer.
Uiteraard houden we daarbij de bezetting van de goed geventileerde zendo beperkt en handelen we heel zorgzaam en zorgvuldig. Indien nodig of gewenst is online deelname ook goed mogelijk.


Locatie: Zen.nl Lochem, Watermoleneiland 4, 7241 VS Lochem

De bijeenkomst start om 09:00 uur en eindigt om 11:15 uur. Graag uiterlijk 08:50 uur aanwezig zijn.

Vooraf aanmelden van deelname in de zendo is nodig ivm met de maximale bezetting en het gereed maken van de zendo.
De stille zondagen zijn gratis voor iedereen die bij Zen.nl een cursus volgt. Aan niet-cursisten vragen we een vrijwillige bijdrage.

Links voor stille zondagen Zen.nl Lochem (iedere laatste zondag van de maand)

Vergadering-ID
meet.google.com/ome-jyqw-poh

Telefoonnummers
(‪NL)‪+31 20 257 5268
Pincode: ‪840 795 434#Zen.nl Rients Ritskes meditatie zendo Lochem zazen