Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Gevorderden

Regelmatige zenmeditatie heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van je leven. Zen.nl helpt je de regelmaat van zenbeoefening in je leven in te bouwen en te onderhouden. Om dit te ondersteunen biedt Zen.nl ook het hele jaar door lessen en trainingen.
Na de introductiecursus kun je doorstromen naar een van de doorgaande groepen.

Thema

Leer voelen wat je wilt voelen

leer voelen wat je wilt voelen Rients Ritskes Hoe kan zen helderheid scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties? Zen kan helpen om beter met gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. We ontwikkelen een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

boek alledaagse wonderen

Alledaagse wonderen

We hebben allemaal rotsvaste en meestal negatieve overtuigingen over onszelf. Ze bepalen onze gedachten en ons gedrag en voorkomen dat we het leven ervaren zoals het werkelijk is. Ze beperken ons en staan ons contact met de omgeving in de weg.

We kunnen ons bewust worden van die overtuigingen door ons eigen handelen te observeren. Zo leren we oog te hebben voor de dagelijkse kansen die we van het leven krijgen om denken voor ervaren, dwangmatigheid voor vertrouwen en angst en verdriet voor vrede te verruilen.

De cursus wordt gegeven aan de hand van het boek Alledaagse Wonderen van de Westerse zenleraar Joko Beck, een bron van inspiratie bij de beoefening midden in het tumultueuze dagelijks leven.

Lesrooster vanaf september

woensdag 9.45-10.30 Leer voelen wat je wilt voelen
woensdag 19.45-21.30 Leer voelen wat je wilt voelen
donderdag 19.45-21.30 Alledaagse wonderen
vrijdag 9.45-10.30 Alledaagse wonderen

Inschrijving

Instromen als gevorderde cursist kan altijd als je voldoende meditatie ervaring hebt. Je lidmaatschap gaat in per de eerste van de maand. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.


Ja! Ik schrijf me nu graag in:

op woensdagmorgen van 9.45 tot 11.30, Leer voelen, start 4 september
op woensdagavond van 19.45 tot 21.30, Leer voelen, start 4 september
op donderdagavond van 19.45 tot 21.30, Alledaagse wonderen
op vrijdagmorgen van 9.45 tot 11.30, Alledaagse wonderen
Breng me graag op de hoogte van de start van nieuwe gevorderden cursussen bij Zen.nl Middelburg.

Tarief:

Particulier € 69,- per maand
Voltijdstudent € 42,50 per maand
Bedrijf € 95,- per maand (inclusief BTW en met factuur)

Zie ook: prijzen en kortingen.


Ik ontvang graag gratis het wekelijkse online magazine ZenActueel met zenvolle artikelen, cursusinformatie en meldingen rond relevante YouTube lezingen en interviews.


Mijn gegevens:

Naam*:
   


Op welke wijze heb je kennis gemaakt met Zen.nl?


Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Voor onze inschrijvings- en andere voorwaarden zie algemene voorwaarden cursussen.