pompoen

leeg stukje

Zen.nl Nijverdal

Zenmeditatie leert je in het nu en in balans te zijn, om te gaan met stress en dieper te ontspannen. Met het beoefenen van zenmeditatie leer je denken wat je wilt denken en voelen wat je wilt voelen. Bij Zen.nl Nijverdal geven wij zenmeditatie-trainingen en meditatiecursussen op een inspirerende, uitdagende en een verfrissende manier. De lesmethode is al ruim 30 jaar in Nederland in gebruik en past bij mensen die zoeken naar rust, focus en inzicht.


Cursussen
De introductiecursus

Je maakt je de basisbeginselen van zenmeditatie op gedegen wijze eigen. Aan bod komen onderwerpen als: door mediteren beter omgaan met stress, keuzes maken, aandachtsontwikkeling, rust en geluk. Je leert mediteren samen met anderen en zo leer je niet alleen veel van je zenleraar, maar ook van elkaar.
De introductiecursus start februari en september.

Gratis proeflessen

Voor de start van de nieuwe introductiecursus kun je deelnemen aan een gratis proefles zenmeditatie. Het doel van deze les is een eerste kennismaking met zen, meditatie, de docenten en de meditatieruimte.
Verder vertellen we over de positieve effecten van dagelijkse meditatie en de cursusopzet. Ook wordt er antwoord gegeven op de vragen die je hebt over zen, meditatie en de cursus.

De gevorderden

De gevorderden groepen bouwen voort op de vaardigheden die je geleerd hebt in de introductiecursus en helpen je de rust van het mediteren te integreren in de hectiek van het dagelijks leven.
Samen werken we zo aan verdieping. Dit seizoen met het thema: ‘De wijsheid van onze verhalen’. Dit met behulp van de drie boeken die je hiernaast ziet weergegeven.

Zomercursus

Hindernissen in onze geest zijn: woede, angst, negatieve gedachtepatronen, gevoel van onrecht en angst. De Dalai Lama zegt het zo: ‘Veel dingen die ons geluk verstoren worden helaas door onszelf gecreëerd. Vaak komt dat door negatieve gedachtepatronen, door emotionele reacties of doordat we ons niet bewust zijn van onze innerlijke hulpbronnen en deze niet aanspreken’. Als we in staat zijn deze hindernissen op te ruimen dan bereiken we een vreugdevol leven. In deze zomercursus verdiepen we ons begrip van deze hindernissen en spreken we onze hulpbronnen aan. ‘Het boek van vreugde’ dient ter inspiratie.

Zencoaching

De combinatie van mediteren en gecoacht worden, zorgt dat je zelfinzicht sterk toeneemt en beter weet wat je te doen staat. Het maakt dat je je doelen beter haalt. Jouw persoonlijke ontwikkeling maakt daardoor grote sprongen. Ervaring met mediteren vooraf is niet nodig. Vanuit Zen.nl beschouwen we coaching als de kunst om mensen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun zelfinzicht, mentale veerkracht en energie. Juist door te leren helemaal in het hier en nu te zijn, kan ook beter aan de toekomst gewerkt worden.