zen meditatie cursus centrum mediteren met effect zen meditatie cursus centrum mediteren met effect

Zenlerarenopleiding | Zen.nl Nederland


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Verstappen 024-6636420 / jeroen@zen.nl
of Nicola Kneepkens 06-18422033 / nicola@zen.nl.

Doel van de opleiding

De zenleraren opleiding (ziop) is een deeltijdopleiding die je in staat stelt mensen te ondersteunen in het realiseren van duurzaam geluk.
In een persoonlijk ontwikkeltraject maak je je de methoden, benaderingswijze en houding van zen eigen. Daardoor wordt je handelen in de dagelijkse praktijk geleidelijk meer situatie-gericht. Je raakt beter afgestemd op wat in relatie tot de ander nu nodig is.

Structuur van de opleiding

1. Zentrainer

Tijdens het eerste jaar van de opleiding wordt je opgeleid tot zentrainer. Het geven van meditatie/instructie op basis van je eigen kennis, ervaring en inzicht in meditatie en de effecten van meditatie staat centraal.
structuur opleiding schema

2. Zencoach en/of zenleraar

Na het behalen van het zentrainer certificaat maak je een keuze om je in eerste instantie vooral toe te leggen op het gaan lesgeven aan groepen, dit is de opleiding tot gediplomeerd zenleraar. Of je kiest er voor om je vooral te bekwamen in coachingsvaardigheden, Dit is de opleiding tot gediplomeerd zencoach.

3. Zen opleider

Na het voltooien van beide opleidingssporen vervolgen veel mensen de opleiding voor verdere verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Gediplomeerde zenleraren en zencoaches, die les gaan geven en coachings verzorgen binnen Zen.nl kunnen opgeleid worden tot opleider.

Er zijn tegenwoordig, ook buiten Zen.nl, goede professionele mogelijkheden voor gecertificeerde zentrainers, zenleraren en zencoaches.

Stichting Zen.nl Nederland voldoet aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd.

Algemene kenmerken van de opleiding

Centraal staat je persoonlijke ontwikkeling op basis van ervaringsleren en inzichtontwikkeling, onder begeleiding van je persoonlijke coach (een van de opleiders van Zen.nl); deze kies je zelf.
Zenmeditatie, coaching, praktijkleren en studie vormen de vier componenten van je traject. Het verloop ervan wordt beïnvloed door o.a. je ervaring met (zen-)meditatie, levens- en werkervaring, openheid, inzet en zelf-reflectief vermogen.
Bij de start en periodiek tijdens het traject besteed je met je coach ruime aandacht aan je persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot je gekozen opleidingsdoel.
De opleiding tot zentrainer, zenleraar en zencoach hebben daarnaast vastgestelde leerdoelen en verplichte activiteiten. Deze zijn gericht op integreren en in de praktijk brengen van kennis, vaardigheden, inzicht en een open, lerende houding. Zie hiervoor verder bij Zentrainer, Zenleraar en Zencoach.

In de opleiding gaan we uit van perspectief en trainingsmethoden van de zentraditie, vertaald naar onze huidige tijd, in hedendaags Nederlands begrippenkader. We putten daarbij uit zowel de oosterse als de westerse filosofie, psychologie, spiritualiteit en wetenschap. We bieden daarmee een opleiding die past in de moderne tijd en een duidelijk zingevend perspectief heeft. Tegelijkertijd blijven we in lijn met de traditie, die zich van oudsher afstemt op de steeds veranderende omgeving waarin zij verkeert en zo levend blijft.

Inhoudsopgave


Aanmelding

Ik kies voor de opleiding tot*:
Zentrainer  Zenleraar  Zencoach

Mijn opleider is*:

 Ik heb nog geen opleider, breng me in contact met een opleider in de buurt


Mijn gegevens:

Naam*:
   
Adres*:
 
Postcode*:

Plaats*:Bedrijf:

Factuuradres:

Ingangsdatum ziop*:

Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Bij inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.

Zentrainer

De opleiding tot zentrainer duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 1 tot 2 jaar en geeft je de bevoegdheid om:
 • op individuele basis aan beginnende zenbeoefenaars meditatie-instructie te geven.

Na afronding ontvang je een certificaat.
De opleiding tot zentrainer is de basis van c.q. onderdeel van de opleiding tot zenleraar of zencoach.

Tijdens je opleiding:
 • Heb je individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl
 • Neem je deel aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Heb je minimaal één voortgangsgesprek met de verantwoordelijke Voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie
 • Treed je op als assistent gedurende een introductiecursus en/of gevorderden groep
 • Neem je deel aan minimaal een bij voorkeur twee 7 daagse Zen.nl sesshins

Leerdoelen:

 • Je kunt beginnende zenbeoefenaars vertrouwd maken met de zenmeditatiemethode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitatie, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en 3 volledige buigingen.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatiebeoefening m.b.v. kennis van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis en begrip van "Leer denken wat je wilt denken", en geeft hiervan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:

 • Het denkmodel, m.n. de lagen doen, denken en voelen.
 • De begrippen: bubbels en puntjes, persoonlijk en collectief onderbewuste, projectie en (selectieve) perceptie, koan, nen, samadhi, kensho, satori.
 • De betekenis en functie van symbolen.
 • De betekenis en functie van rituelen.
 • De werking van de stresshormonen en endorfine in relatie tot sport en meditatie.
 • De betekenis van 'vorm en leegte' genoemd in de hartsutra.
 • Globale historie van het Boeddhisme en zen in het bijzonder.
 • Inhoud en (globale) betekenis van de 4 edele waarheden en het 8-voudig pad.

 • Je ontwikkelt je adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra.
 • Je ontwikkelt enig inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, toont voldoende zelf reflectief vermogen en een open, lerende houding.
 • Je kunt vertrouwen en complimenten geven en ontvangen.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en keuzes maken
 • Zen en geluk


Zenleraar

De opleiding tot zenleraar duurt (inclusief de opleiding tot zentrainer) afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 2 tot 4 jaar en geeft je bevoegdheid om:
 • Zenlessen te verzorgen voor groepen op introductie en gevorderden niveau

Je sluit deze opleiding af met een examen, dat je aflegt aan het einde van een weeksesshin.

In je opleiding:

 • Heb je individuele coaching van de door jou gekozen opleider van Zen.nl.
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl.
 • Neem je deel aan ziop dagen: 4x per jaar.
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductiecursus en/of gevorderden groep.
 • Neem je deel aan minimaal drie 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Vervul je een staffunctie tijdens een sesshin (bij voldoende ervaring).
 • Schrijf je tenminste twee artikelen van ca 500 woorden, waarin je eigen ervaring met zen in de praktijk centraal staat.
 • Vervul je een stage als zenleraar: het onder supervisie verzorgen van minimaal één introductiecursus.
 • Neem je, vanaf het moment van de stage, deel aan de regionale intervisie en de landelijke supervisie voor introductiecursussen.

Leerdoelen:

 • Je kunt zencursisten vertrouwd maken met de zenmeditatiemethode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt hen trainen in aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid d.m.v. uitvoeren van de in de lessen en tijdens sesshins gebruikte meditaties en rituelen: kinhin, sutrarecitaties, theeceremonie, dokusan, boddhisatvabeloften en volledige buigingen, en hen daarin kunnen begeleiden.
 • Je kunt hen begeleiden in hun meditatiebeoefening m.b.v. begrip van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis, begrip en groeiend inzicht in de zenfilosofie, en geef je daarvan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:

 • Het volledige denkmodel
 • Doelloze doelgerichtheid
 • Niet-weten, niet-doen en niet-willen
 • Het verschil tussen genot en geluk
 • Eenheidsbewustzijn
 • Het verhaal van de Boeddha en het metaforische karakter ervan voor het eigen leven
 • Dualistisch denken, saldodenken
 • Het overstijgen van het dualistisch denken
 • Betekenis van de hartsutra voor ons dagelijks leven

 • Je ontwikkelt je lange adem, stem en performance d.m.v. het reciteren van de hartsutra en het kunnen leiden in de recitatie.
 • Je kunt op natuurlijke wijze positieve feedback en bekrachtiging d.m.v. bevestiging en complimenten gebruiken als belangrijkste middel tot motivatie in een cursusgroep.
 • Je ontwikkelt ruim inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, goed zelf reflectief vermogen en een open, ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je ontwikkelt een royale houding in het geven en ontvangen van vertrouwen en complimenten.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en Keuzes maken
 • Zen en Geluk
 • Zenboeddhisme (Michel Dijkstra)
 • Tenminste twee andere boeken

Zencoach

Een zencoach begeleidt mensen in het door zelfreflectie verkregen inzicht in het dagelijks leven te integreren. De opleiding tot zencoach duurt (inclusief de opleiding tot zentrainer) afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld twee tot drie jaar en geeft je de bevoegdheid om:
 • Zencoaching te verzorgen aan mensen met persoonlijke of professionele coachingsvragen.

De opleiding wordt afgerond met een casusbeschrijving en mondeling examen.

In je opleiding:

 • Heb je individuele coaching van de door jou gekozen opleider van Zen.nl.
 • Neem je deel aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl.
 • Neem je deel aan ziop dagen: 4x per jaar.
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductiecursus en/of gevorderden groep.
 • Neem je deel aan minimaal twee 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Neem je deel aan de acht opleidingsdagen Zencoaching
 • Neem je deel aan de supervisiegroep Zencoaching
 • Coach je minimaal twee personen onder supervisie
 • Van één van deze coachingstrajecten maak je een casebeschrijving van minimaal 750 en maximaal 1500 woorden.

Leerdoelen:

 • Je kunt mensen begeleiden bij het werken aan hun coachingsdoelen en in het dagelijks leven integreren van aandacht, openheid en gevoel van verbondenheid door gebruik te maken van de in de lessen en tijdens sesshins opgedane ervaringen en inzichten.
 • Je kunt ze vertrouwd maken met de zenmeditatiemethode (zitinstructie, houdingscorrectie).
 • Je kunt ze begeleiden in hun meditatiebeoefening met behulp van begrip van en inzicht in de werking en effecten ervan.

Ten behoeve hiervan ontwikkel je grondige kennis, begrip en groeiend inzicht in coachingstechnieken en de zenfilosofie. Je geeft hiervan blijk door het kunnen beschrijven, geïllustreerd door voorbeelden uit je persoonlijke ervaring, van:

 • Het volledige denkmodel
 • Doelloze doelgerichtheid
 • Niet-weten, niet-doen en niet-willen
 • Eenheidsbewustzijn
 • Het verhaal van de Boeddha en het metaforische karakter ervan voor het eigen leven
 • Goed voelen
 • Oerbubbels
 • Dualistisch denken, saldodenken
 • Betekenis van de hartsutra voor ons dagelijks leven

 • Je kunt op natuurlijke wijze positieve feedback en bekrachtiging d.m.v. bevestiging en complimenten gebruiken als belangrijkste middel tot motivatie in individuele gesprekken.
 • Je ontwikkelt ruim inzicht in je eigen wereld-, mens- en zelfbeeld, goed zelf reflectief vermogen en een open, ontwikkelingsgerichte houding.
 • Je ontwikkelt een royale houding in het geven en ontvangen van vertrouwen en complimenten.
 • Je ontwikkelt je in het aandachtig en volledig aanwezig zijn als gesprekspartner.
 • Je ontwikkelt het vermogen om de kennis, het begrip en het inzicht in niet-weten, niet-doen en niet-willen als gespreksvaardigheden toe te passen.
 • Je ontwikkelt kennis, begrip en inzicht in overdracht en hechting en leert dit toepassen tijdens coachingsgesprekken.

Literatuur

 • Leer denken wat je wilt denken
 • Leer voelen wat je wilt voelen
 • Zen en Keuzes maken
 • Zen en Geluk
 • HOE-BOEK voor de coach

Met dit diploma kun je zelfstandig of binnen Zen.nl aan de slag als zencoach. Zencoaches die binnen Zen.nl coachen blijven hun opleiding voorzetten als ziopper voor hun eigen ontwikkeling en/of om ook zenleraar of opleider te worden.


De zenlerarenopleiding (ziop) vormt de basis van de opleiding binnen Zen.nl Nederland. In de opleiding ligt grote nadruk op de persoonlijke ontwikkeling; een gediplomeerd zenleraar of zencoach beschikt over ruim zelfinzicht en een goed reflectief vermogen. Geheel in de geest van zen beschouwt een gediplomeerd zenleraar/zencoach zichzelf als een mens in wording en de behoefte om de persoonlijke ontwikkeling te blijven voeden zal vaak groot zijn.

Gediplomeerde zenleraren en zencoaches kiezen er ook na het doen van examen vaak voor om hun persoonlijke ontwikkeling te vervolgen als ziop. Gediplomeerde zenleraren die les geven en zencoaches die coachings verzorgen binnen Zen.nl blijven voor hun verdere scholing en ontwikkeling ook ziop. De afkorting ziop staat dan voor respectievelijk zen-opleider-in-opleiding en zen-meester-in-opleiding. Voortzetting van de ziop kan uiteindelijk resulteren in het zenmeesterschap. Binnen dit traject is de opleiding tot opleider, na het ziop-examen de eerste fase.

Zenlerarenopleider in opleiding (c.q. junior-opleider).

Het opleiderschap is het resultaat van een intensief verdiepingstraject op persoonlijk en methodisch vlak. Beoefening van zenmeditatie gedurende minimaal 6 jaar, leidend tot uitgebreide kennis van en gerijpt inzicht in de zenfilosofie en -praktijk, minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshins en minstens 2 jaar ervaring als zenleraar en zencoach zijn vereist.

De opleiding tot opleider omvat o.a.:

 • Individuele coaching
 • Geven van de introductie en doorgaande cursus in Zen.nl gedurende 2 jaar
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshin
 • Vervullen van een staffunctie tijdens een sesshin
 • Het geven van zencoaching aan minimaal 5 zentrainers en zenleraren in opleiding onder supervisie van de hoofdopleider van Zen.nl
 • Actieve deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Actieve deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het zenlerarenregister.


Zenmeester in opleiding (ziop)

De opleiding tot zenmeester omvat:
 • Individuele coaching door de hoofdopleider van Zen.nl
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal een 7 daagse Zen.nl sesshin per jaar
 • Deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Deelname aan de landelijke supervisiegroep
 • Registratie van de opleidingsactiviteiten in het Zenlerarenregister.

Het verdiepingstraject van de zenlerarenopleiding kan, met voldoende talent, inzet en volharding, uitmonden in het zenmeesterschap. Dit traject omvat veel ervaring met lesgeven, minimaal 10 jaar van coaching, deelname aan minstens 20 7 daagse Zen.nl sesshins en veelal ook een stageperiode in een zenklooster.

Investering

Naast voldoende tijd bedraagt de investering voor het zioptraject €270,- per maand (btw vrij); dit is fiscaal aftrekbaar als beroepsopleidingskosten. Dit tarief is met name opgebouwd uit individuele coaching, wekelijkse lessen, een stage en vier landelijke ziop-bijeenkomsten per jaar en/of stille zondagen, en is exclusief boeken en sesshins. Kosten voor boeken bedragen ± €30,- per boek. De kosten van een 7 daagse Zen.nl sesshin bedragen voor zioppers rond de €750,- per sesshin, hetgeen ook als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar is. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-12 uur per week. De opzegtermijn van het ziop-traject is één maand per 1e van de maand. Mocht je de opleidingskosten niet kunnen betalen dan is in overleg een aangepast tarief mogelijk.


Post ziop onderwijs (pzo)

Voor gediplomeerde zenleraren die betrokken willen blijven bij de opleiding en de landelijke zenleraren opleidingsdagen willen blijven bijwonen, bestaat de mogelijkheid voor deelname als post-ziopper.

Het post-ziop-onderwijs geeft na het examen de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de opleiding zonder zenleraar binnen Zen.nl te zijn.

Het pzo omvat:
 • deelname aan een gevorderdengroep in een van de vestigingen van Zen.nl
 • deelname aan de vier zenleraren opleidingsdagen per jaar.

Investering

De investering voor het pzo bedraagt €99,- per maand. (btw vrij), dit is als beroepsopleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Dit tarief is opgebouwd uit wekelijkse lessen in een gevorderdengroep, deelname aan stille zondagen en vier landelijke zenleraren opleidingsdagen.


Zen.nl opleiders zijn:

Rients Ritskes (Hoofdopleider)
Dr. Peter van Beukelen (zie: zen.nl/utrecht)
Raoul Destrée (zie: zen.nl/denhaag)
Dr. Sietze Graafsma (zie: zen.nl/tilburg)
Tom van der Heijden (zie: zen.nl/denbosch)
Etiënne Jacobs (zie: zen.nl/breda)
Bernadette Kester (zie: zen.nl/rotterdam)
Dr. Arthur Nieuwendijk (zie: zen.nl/amsterdam)
Dr. Floor Rikken (zie: zen.nl/utrecht en zen.nl/nijmegen)
Dr. Jan de Ruiter (zie: zen.nl/groningen)
Lilian van der Vaart (zie: zen.nl/tilburg)
Yvonne Visser (zie: zen.nl/amersfoort)

(Junior) opleiders

Heleen Ballemans (zie: zen.nl/zevenaar)
Remko de Beer (zie: zen.nl/eindhoven en zen.nl/tilburg)
Hanneke Dijkman (zie: zen.nl/rotterdamzuid)
Dymphie Eeftens (zie: zen.nl/breda)
Kyogen Fleer (zie: zen.nl/enschede)
Walter Jacobs (zie: zen.nl/vught
Tara Kirchner (zie: zen.nl/apeldoorn en zen.nl/zutphen)
Nicola Kneepkens (zie: zen.nl/ede)
Ramon Michielse (zie: zen.nl/rotterdam)
Renée Mulder (zie: zen.nl/voorschoten)
Dirk Polder (zie: zen.nl/delft)
Eelco Smits (zie: zen.nl/leeuwarden)
Nico van Spanje (zie: zen.nl/denbosch)
Marleen Tol (zie: zen.nl/oegstgeest)
Pia Velema (zie: zen.nl/haarlem)
Jeroen Verstappen (zie: zen.nl/nijmegen)
Hans van der Vleuten (zie: zen.nl/lochem)
Marlies Weijzen (zie: zen.nl/denbosch)
Dorien Zandbergen (zie: zen.nl/amsterdam)
Bas Zandee (zie: zen.nl/rotterdamzuid)
Jasper Zandvliet (zie: zen.nl/zevenaar)
Bettina Zevenbergen (zie: zen.nl/zeist)

Evaluatie

Bij Zen.nl deden de eerste zenleraren hun examen in 2002 en sindsdien slaagde dan 200 zenleraren voor hun examen. De opleiding wordt elke drie jaar uitgebreid geëvalueerd. De evaluaties laten zien dat de opleiding een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De relatie met de opleider het hoogst en de opleiding in zijn geheel werd begin 2017 met een 7,9 weer beter beoordeeld dan drie jaar daarvoor.

evaluatie Zen.nl zenlerarenopleiding 2014 en 2017