meditatiebel

leeg stukje

Klachtenprocedure Zen.nl en vertrouwenskwesties

Binnen Zen.nl hebben we een klachtenprocedure voor zaken waar je ontevreden over bent en waar je, nadat je dat geprobeerd hebt, zelf met je docent, opleider of de locatiemanager van Zen.nl niet uitkomt.

 1. Je kunt voor algemene klachten of vertrouwenskwesties in eerste instantie telefonisch of per mail contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Ramon Michielse ramon@zen.nl / 06-24749567. Ramon kan mogelijk bemiddelen of op andere wijze helpen bij het vinden van de beste manier om de klacht zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als je een klacht hebt, dien je contact op te nemen binnen 6 weken na het ontstaan van deze klacht.
 2. Wanneer je klacht of vertrouwenskwestie daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld in het geval van ongewenste omgangsvormen, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met onze interne of een van de twee externe vertrouwenspersonen.
  Onze interne, daartoe opgeleide vertrouwenspersoon is Anya Wiersma.
  Ze is te bereiken op: anya@zen.nl / 06-12232467.
  Onze externe vertrouwenspersoon is: Chiene Hulst, te bereiken op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl / 06-45434266.
  Ook is het mogelijk contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) Thijs Huijs. Ook hij is een gecertificeerd vertrouwenspersoon en te bereiken via: www.huijs-consult.nl/vertrouwenspersoon
 3. Wanneer de klacht niet kan worden opgelost door een van drie bovenstaande mensen of een reactie van hun kant langer dan 3 weken op zich laat wachten, kun je een officiĆ«le klacht indienen bij de klachten- en vertrouwenscommissie van Zen.nl. Zo'n officiële klacht moet per mail (eventueel met bewijsstukken) binnen 12 weken na het ontstaan van de klacht worden ingediend bij de secretaris van het dagelijks bestuur van Zen.nl Nederland, te richten aan floor@zen.nl. Het dagelijks bestuur zal dan binnen 3 weken na het ontvangen van de klacht een ad hoc klachtencommissie instellen, voorgezeten door een externe en onafhankelijke voorzitter.

De klachtenprocedure is van toepassing voor de uitvoering of beëindiging van cursussen, opleidingen of coaching georganiseerd door Zen.nl. Alle (aspirant/oud-)studenten/cursisten of opdrachtgevers (dan wel een vertegenwoordiger-in-rechte) kunnen gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Bewaartermijn

Correspondentie en verslaglegging rond de klachtenprocedure worden gedurende een termijn van drie jaar bewaard.