whatsapp
 


Omdat aandacht werkt

Omdat aandacht werkt


 

Privacyreglement

Inleiding

Voor Zen.nl Nederland staat zorgvuldige omgang met persoonsgegevens centraal. Dat geldt zowel voor bezoekers van de website als voor cursisten en (kandidaat) Zenleraren in Opleiding.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zen.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze cursussen, activiteiten en opleiding legt Zen.nl Nederland gegevens vast. Zen.nl Nederland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om cursisten en Zenleraren in opleiding van (nieuwe) cursussen, activiteiten en opleidingen van Zen. nl vestigingen op de hoogte te houden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) cursussen, activiteiten en opleidingen dan kunt u dit ten alle tijden laten weten aan Zen.nl Nederland (zie adresgegevens onderaan deze verklaring). Wij laten uw gegevens hierdoor dan blokkeren.


Klikgedrag

Op de website van Zen.nl Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, of de IP-adressen van onze bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Zen.nl Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Wij koppelen IP-gegevens niet aan andere gegevens van onze klanten of bezoekers.


Vertrouwelijkheid

Zen.nl Nederland verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar klanten en van de bezoekers van haar website jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. Zen.nl Nederland zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en de Zen.nl-websitebezoekers.


Gebruik van cookies

Teneinde uw privacy te beschermen, gebruikt Zen.nl Nederland na toestemming van de gebruiker cookies.


Wijzigingen

Zen.nl Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Zen.nl Nederland.