whatsapp
 


omdat aandacht werkt omdat aandacht werkt
 

Zenlerarenopleiding | Zen.nl Nederland

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Verstappen 024-6636420 / jeroen@zen.nl
of Nicola Kneepkens 06-18422033 / nicola@zen.nl.

Doel van de opleiding

De zenleraren opleiding (ziop) is een deeltijdopleiding die je in staat stelt jezelf en andere mensen te ondersteunen in het realiseren van duurzaam geluk.
In een persoonlijk ontwikkeltraject maak je je de methoden, benaderingswijze en houding van zen eigen. Daardoor wordt je handelen in de dagelijkse praktijk geleidelijk meer situatie-gericht. Je raakt beter afgestemd op wat in relatie tot de ander nu nodig is.

Algemene kenmerken van de opleiding

Centraal staat je persoonlijke ontwikkeling op basis van ervaringsleren en inzichtontwikkeling, onder begeleiding van je persoonlijke coach (een van de opleiders van Zen.nl).

De vier vaste componenten van de opleiding zijn:
 • individuele coaching met de door jou gekozen opleider van Zen.nl
 • deelname aan de introductie en doorgaande cursus bij Zen.nl
 • deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke Voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie

Het verloop van het traject wordt beïnvloed door o.a. je ervaring met (zen-)meditatie, levens- en werkervaring, openheid, inzet en zelf-reflectief vermogen.
Bij de start en periodiek tijdens het traject besteed je met je coach ruime aandacht aan je persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot je gekozen opleidingsdoel.
Het basisjaar van de opleiding en de vervolgtrajecten voor zenleraar, zencoach en opleider hebben daarnaast vastgestelde leerdoelen en verplichte activiteiten. Deze zijn gericht op integreren en in de praktijk brengen van kennis, inzicht en vaardigheden en een open, lerende houding.

In de opleiding gaan we uit van perspectief en trainingsmethoden van de zentraditie, vertaald naar onze huidige tijd, in hedendaags Nederlands begrippenkader. We putten daarbij uit zowel de oosterse als de westerse filosofie, psychologie, spiritualiteit en wetenschap. We bieden daarmee een opleiding die past in de moderne tijd en een duidelijk zingevend perspectief heeft. Tegelijkertijd blijven we in lijn met de traditie, die zich van oudsher afstemt op de steeds veranderende omgeving waarin zij verkeert en zo levend blijft.

Structuur van de opleiding

structuurschema opleiding Zen.nl ziop basisjaar zenleraar zencoach

Inhoudsopgave


Aanmelding

Hierbij meld ik me aan voor de opleiding tot zenleraar/zencoach.

Mijn opleider is*:

 Ik heb nog geen opleider, breng me in contact met een opleider in de buurt


Mijn gegevens:

Naam*:
   
Adres*:

Postcode*:

Plaats*:Bedrijf/organisatie:

Factuuradres:

Ingangsdatum ziop*:

Opmerkingen:

* Deze velden zijn verplicht bij inschrijving

Bij inschrijving ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.

Basisopleiding

De basisopleiding duurt afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld 2 jaar. Naast je persoonlijke ontwikkeling staat het verkrijgen van gedegen kennis en inzicht in de inhoud van het boek Leer denken wat je wilt denken centraal.

Aanvullend op de vier vaste componenten bestaat de opleiding uit:
 • Deelname aan minimaal twee 7 daagse Zen.nl sesshins
 • Volg je de studieklas Leer denken
 • Volg je de studieklas Leer voelen
 • Volg je de studieklas Rituelen

Opleiding tot zenleraar

Na de basisopleiding duurt de opleiding tot zenleraar gemiddeld 2 jaar. Na afronding van deze opleiding ben je bevoegd en bekwaam om zenlessen te verzorgen voor groepen op introductie en gevorderden niveau.
Je sluit deze opleiding af met een examen, dat je aflegt aan het einde van een weeksesshin.

Aanvullend op de vier vaste componenten bestaat de opleiding uit:
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Treed je op als assistent gedurende een introductiecursus en/of gevorderden groep.
 • Deelname aan in totaal minimaal drie 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Vervul je een staffunctie tijdens een sesshin (bij voldoende ervaring).
 • Schrijf je tenminste twee artikelen van ca 500 woorden, waarin je eigen ervaring met zen in de praktijk centraal staat.
 • Deelname aan de supervisie Introductiecursus
 • Vervul je een stage als zenleraar: het onder supervisie verzorgen van minimaal één introductiecursus.
 • Neem je, vanaf het moment van de stage, deel aan de regionale intervisie en de landelijke supervisie voor introductiecursussen.

Opleiding tot zencoach

Een zencoach begeleidt mensen in het door zelfreflectie verkregen inzicht in het dagelijks leven te integreren. De opleiding tot zencoach duurt, als vervolg op de zenlerarenopleiding, afhankelijk van ervaring en inzet gemiddeld anderhalf jaar en geeft je de bevoegdheid om zencoaching te verzorgen aan mensen met persoonlijke of professionele coachingsvragen.
De opleiding wordt afgerond met een casusbeschrijving en mondeling examen.

Aanvullend op de vier vaste componenten bestaat de opleiding uit:
 • Heb je in principe jaarlijks een voortgangsgesprek met de verantwoordelijke voortgangsgesprekken, lid van de Onderwijscommissie.
 • Neem je deel aan in totaal minimaal drie 7 daagse Zen.nl sesshin.
 • Neem je deel aan de acht opleidingsdagen Zencoaching
 • Neem je deel aan intervisiegroep Zencoaching
 • Coach je minimaal twee personen onder supervisie
 • Van één van deze coachingstrajecten maak je een casebeschrijving van minimaal 750 en maximaal 1500 woorden.

Zenlerarenopleider in opleiding (c.q. junior-opleider)

Het opleiderschap is het resultaat van een intensief verdiepingstraject op persoonlijk en methodisch vlak. Beoefening van zenmeditatie gedurende minimaal 6 jaar, leidend tot uitgebreide kennis van en gerijpt inzicht in de zenfilosofie en -praktijk, minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshins, afgeronde opleidingen tot zowel zenleraar als zencoach en minstens 2 jaar ervaring als zenleraar en zencoach zijn vereist.

De opleiding tot opleider omvat o.a.:
 • Individuele coaching
 • Geven van de introductie en doorgaande cursus in Zen.nl gedurende 2 jaar
 • Deelname aan ziop dagen: 4x per jaar
 • Deelname aan minimaal tien 7 daagse Zen.nl sesshin
 • Vervullen van een staffunctie tijdens een sesshin
 • Volgen van de Verdiepingstraining zencoaching
 • Het geven van zencoaching aan minimaal 5 zencoaches en zenleraren in opleiding onder supervisie van de hoofdopleider of andere ervaren opleider binnen Zen.nl
 • Actieve deelname aan een regionale intervisiegroep
 • Actieve deelname aan de landelijke supervisiegroep gevorderden
 • Actieve deelname aan een intervisiegroep zencoaching

Het verdiepingstraject van de zenlerarenopleiding kan, met voldoende talent, inzet en volharding, uitmonden in het zenmeesterschap.

Investering

Naast voldoende tijd bedraagt de investering voor het zioptraject €270,- per maand (btw vrij). Dit tarief is opgebouwd uit individuele coaching, wekelijkse lessen, een stage, vier landelijke ziopbijeenkomsten per jaar, deelname aan diverse opleidingsbijeenkomsten en/of stille zondagen, en is exclusief boeken en sesshins. Kosten voor boeken bedragen ± €30,- per boek. De kosten van een 7 daagse Zen.nl sesshin bedragen voor zioppers rond de €800,- per sesshin. De tijdsinvestering is gemiddeld 10-12 uur per week. De opzegtermijn van het ziop-traject is één maand per 1e van de maand. Voor fulltime studenten en mensen met een minimum salaris of minder is er een aangepast zioptarief van €220,- per maand. De kosten zijn voor ondernemers en zzp-ers over het algemeen aftrekbaar als opleidingskosten.


Zen.nl opleiders zijn:

Rients Ritskes (Hoofdopleider)
Joke Batink (zie: zen.nl/nijmegen)
Remko de Beer (zie: zen.nl/tilburg)
Dr. Peter van Beukelen (zie: zen.nl/utrecht)
Raoul Destrée (zie: zen.nl/denhaag)
Hanneke Dijkman (zie: zen.nl/rotterdamzuid)
Kyogen Fleer (zie: zen.nl/enschede)
Tom van der Heijden (zie: zen.nl/denbosch)
Walter Jacobs (zie: zen.nl/denbosch, zen.nl/breda en zen.nl/eindhoven)
Bernadette Kester (zie: zen.nl/rotterdam)
Nicola Kneepkens (zie: zen.nl/ede)
Harry Mengers (zie: zen.nl/nijverdal)
Ramon Michielse (zie: zen.nl/rotterdam)
Dr. Arthur Nieuwendijk (zie: zen.nl/amsterdam)
Janneke Passenier (zie: zen.nl/utrecht)
Dirk Polder (zie: zen.nl/delft)
Dr. Floor Rikken (zie: zen.nl/utrecht en zen.nl/nijmegen)
Dr. Jan de Ruiter (zie: zen.nl/almere)
Eelco Smits (zie: zen.nl/leeuwarden)
Pia Velema (zie: zen.nl/haarlem)
Yvonne Visser (zie: zen.nl/amersfoort)
Bert van Voorst (zie: zen.nl/gouda)
Jasper Zandvliet (zie: zen.nl/zevenaar)
Bettina Zevenbergen (zie: zen.nl/zeist)

(Junior) opleiders

Lydia Alferink (zie: zen.nl/doetinchem)
Jeanine Braat (zie: zen.nl/sittardgeleen)
Maartje de Deugd (zie: zen.nl/denbosch)
Robert van Gemert (zie: zen.nl/bergenopzoom)
Arjen Hilhorst (zie: zen.nl/arnhem)
Arjan Mulder (zie: zen.nl/rotterdam)
Cecille Plomp (zie: zen.nl/enschede)
Henriët van Rossum (zie: zen.nl/delft)
Nico van Spanje (zie: zen.nl/denbosch)
Richard Verhoeff (zie: zen.nl/rotterdam)
Jeroen Verstappen (zie: zen.nl/nijmegen)
Marlies Weijzen (zie: zen.nl/denbosch)
Anke Welten (zie: zen.nl/dordrecht)
Bas Zandee (zie: zen.nl/rotterdamzuid)

Evaluatie

Bij Zen.nl deden de eerste zenleraren hun examen in 2002 en sindsdien slaagde dan 200 zenleraren voor hun examen. De opleiding wordt elke drie jaar uitgebreid geëvalueerd. De evaluaties laten zien dat de opleiding een belangrijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De relatie met de opleider het hoogst en de opleiding in zijn geheel werd begin 2017 met een 7,9 weer beter beoordeeld dan drie jaar daarvoor.

evaluatie Zen.nl zenlerarenopleiding 2014 en 2017