Zen.nl logo Zen.nl Nederland
Mediteren met effect
024-6636420

zen in de zomer

zen in de zomer
 
 


Groep tackelt ego

Drie studenten van Zen.nl Hilversum vertellen over hun ervaringen met mediteren in een groep:
Ellen: “Ik merk dat het samen mediteren een diepere concentratie geeft. Soms heb ik het idee dat mijn bewustzijn even heel open staat. Verbondenheid in mezelf en 'al het andere'. Als we samen onderwerpen behandelen merk ik dat ieder voor zich wel op een bepaalde manier dieper ingaat op wat er bij hem of haar leeft. Deze diepgang vind ik fijn. Ook vind ik het fijn dat het op een bepaalde manier steeds ontdaan lijkt te zijn van (heftige) emoties. Die zijn er misschien wel, maar door de meditatie lijkt het veel rustiger en draaglijker te worden”


Wouter, Ellen en Christa

Christa: “DaiDo is een prettige zenleraar die de groep goed aanvoelt en ons motiveert in onze ontwikkeling. Ik vind de lessen met name interessant omdat je naast de ervaringen van je zenleraar ook vanuit de groep meekrijgt hoe anderen zich bezighouden met de thema’s die aan bod komen. Omdat dit in een ontspannen sfeer gebeurt is er ruimte voor iedereen.
We sluiten de les altijd af met de theeceremonie. Sinds de weekendsesshin waaraan ik heb deelgenomen zie ik nog meer de toegevoegde waarde hiervan, naast het feit dat de thee heel lekker smaakt na het mediteren!”
Wouter: “Tijdens het samen mediteren ervaar ik meer intensiteit, soms voel ik dat ik onderdeel ben van een groep, van een groter geheel. Het uitwisselen van ervaringen vind ik inspirerend. Ook dwingt het me mijn gedachten te ordenen. In de groep steekt mijn ego vaak de kop op (jaloezie, schaamte, irritatie, etc.). Alleen al door dat op te kunnen merken, zie ik dat ik al veel geleerd heb.
Los van de inhoud van de onderwerpen, boeit me de diversiteit aan belevingen van medecursisten. De onderwerpen en het huiswerk roepen vaak heel verschillende verhalen en/of emoties op. De snelheid waarmee onze leraar DaiDo kan switchen en op ieder spoor kan meelopen vind ik fascinerend. Dit is voor mij een voorbeeld van intense (Zen-)-concentratie! Ooit hoop ik dat ook te kunnen!”

 

ZenActueel TV
gemist?
ZenActueel nummer 23, 5 juni 2015. Zie ook het archief.
Meld je hier gratis aan als abonnee.

Zen.nl naar de toekomst

Zen.nl Nederland. Het programma voor de landelijke opleidingsdag voor zenleraren in opleiding (zioppers) aanstaande zaterdag, is een programma van uitersten. ’s Ochtends spreken twee docenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, respectievelijk Ineke Albers, over haar boek De god van het lopen en Paul van der Velde over De functionaliteit van het esoterisch boeddhisme. ‘s Middags gaat het over de inhoudelijke en organisatorische toekomstplannen van Zen.nl. Zie hieronder een korte toelichting daarop. Er worden zaterdag ruim 80 zenleraren (in opleiding) verwacht.
Om de verdere groei van Zen.nl te faciliteren zijn er inmiddels twee stichtingen en is een derde in oprichting. Alle drie stichtingen zonder winstoogmerk. In 2012 is de eerste opgericht, de Stichting Vrienden van Zen.nl. Deze eerste stichting heeft als doel om uit donaties financieel minder draagkrachtigen subsidie te geven om zo bij Zen.nl cursussen en retraites te kunnen doen. Met name dankzij royale donaties vanuit Zen.nl Nederland konden afgelopen jaren meer dan 80% van de aanvragen worden gehonoreerd.
Onlangs is er een tweede stichting opgericht onder de naam Zen.nl Fonds. Deze stichting heeft tot doel Zen.nl als organisatie te ondersteunen en de continuïteit ook op langere termijn te waarborgen. Ook bij de eventuele aankoop van een retraite centrum zou deze stichting in de toekomst een rol kunnen spelen. Leden en niet-leden die Zen.nl als organisatie een warm hart toe dragen kunnen, bijvoorbeeld door een legaat, doneren aan deze stichting. Maar voorlopig is de kas van deze stichting, die afgelopen maand werd opgericht, nog helemaal leeg.
Tot slot is er een derde stichting in voorbereiding waarin de activiteiten van Zen.nl Nederland zullen worden ondergebracht. Een eventueel overschot uit de exploitatie van deze stichting zal worden gedoneerd aan de Stichting vrienden van Zen.nl. Hiermee hopen we ook in de toekomst zoveel mogelijk subsidieaanvragen te kunnen blijven honoreren. De Zen.nl Leraren Advies Raad (LAR) heeft tijdens haar laatste vergadering positief gereageerd op deze plannen. Een kleine adviesgroep is bezig dit verder voor te bereiden. We hopen met deze stappen Zen.nl een stevige organisatorische basis te geven. Het doel daarbij is om, net als in de afgelopen 28 jaar, ook in de komende decennia veel mensen te kunnen faciliteren met degelijke zentrainingen door goed opgeleide zenleraren.

 
 
 

Macht!

Marleen Tol, Zen.nl Oegstgeest. Voordat ik het boek Macht! Van instinct tot integriteit van Oscar David las heb ik me eigenlijk nooit met macht bezig gehouden. Het woord ‘macht’ alleen al riep een afkeer bij me op en daarin bleek ik geen uitzondering. In het egalitaire Nederland worden expliciete uitingen van macht niet erg gewaardeerd. Premier Rutte op de fiets of in een oud autootje; zo zien we het graag. Al lezend bleek macht echter een fascinerend thema dat ons allemaal aangaat.Macht 01, 02 en 03
Oscar David onderscheidt drie soorten macht die hij macht 01, 02 en 03 noemt. Macht 01 is een primitief soort macht dat zowel op het schoolplein als in bedrijven geldt; het recht van de sterkste. Deze macht is een vorm van instinctmatige intelligentie en wordt door David gekoppeld aan de hersenstam waar de overlevingsinstincten zijn gehuisvest. Macht 01 werkt goed als er haast geboden is, zoals bij een land of bedrijf dat in acute crisis verkeert.
Bij macht 02 wordt gebruik gemaakt van ‘checks and balances’ om de schaduwkanten van macht 01 te beperken. Denk hierbij aan organen als klachtencommissies, inspectiediensten, rechtspraak e.d. Voor deze manier van analyserend en creatief denken heb je de neocortex nodig. Dit werkt als er orde op zaken moet worden gesteld.

Macht 03 introduceert de wens van de machtige persoon om waarde toe te voegen. Hierbij ziet men zichzelf als een middel. Overigens kan deze vorm van macht alleen toegepast worden door mensen die zichzelf goed kennen. Hierbij is het limbisch systeem, waar empathie en het gevoel zetelen, onontbeerlijk. De Dalai Lama is een voorbeeld van iemand die zijn macht op deze manier gebruikt.
‘Wie doet alsof alleen macht 03 bestaat is een idealist die met zijn hoofd in de wolken staat, zonder voeten in de modder. Wie slechts in macht 02 gelooft, is een bureaucraat die bang is voor de vernietigende werking van het instinct en niet gelooft in diepere waarden. En wie denkt dat alleen macht 01 ertoe doet, kan weliswaar ver komen, maar draagt uiteindelijk niet veel bij aan het totaalresultaat.' Het is afhankelijk van de context welk model het beste werkt, een succesvol leider beheerst alle drie de stijlen en weet wat wanneer nodig is.

Macht is verslavend
David stelt dat leiders die aan de top staan van grote bedrijven 80% van hun tijd bezig zijn om concurrenten onschadelijk te maken. Het feitelijke werken wordt door anderen gedaan. Aan de top wordt je gedrag niet of nauwelijks bekritiseerd: daardoor zou je immers snel je plek in de rangorde verliezen. Maar blijkbaar speelt er nog iets anders, want waar is het eigen beoordelingsvermogen gebleven in de bekende gevallen van torenhoge bonussen of gevallen van misbruik bij spirituele organisaties?
Dat legt David uit in zijn hoofdstuk over verslaving. Vroeger dachten we dat het ging om een psychologische verslaving: het geeft een goed gevoel om de baas te zijn en te bepalen wat er gebeurt. Mede door de neurowetenschappen weten we inmiddels dat er ook een belangrijke biologische component is: bij het uitoefenen van macht komen dopamine en adrenaline vrij. Die combinatie is sterk verslavend.

Afkicken
Als macht wegvalt treden afkickverschijnselen op en gaat men zoeken naar andere middelen om het prettige gevoel te behouden zoals drugs, seks, snelle auto’s, enz. Door de alcohol en andere drugs wordt het beoordelingsvermogen het zwijgen opgelegd en krijgen instincten hun kans. In deze situatie kan enorme zelfverrijking of misbruik van mensen opeens aanvaardbaar lijken.
Mensen in machtige posities zouden de tijd moeten nemen om te reflecteren over hun positie en de manier waarop ze hun macht gebruiken om deze gevaarlijke kanten van macht te voorkomen. Helaas wordt daar de noodzaak vaak niet van ingezien.
Oscar David beschrijft in zijn boek nog vele andere effecten van macht op de werkvloer en de samenleving. Mij maakte hij daarmee veel bewuster van hoe macht altijd om ons heen, maar ook in onszelf aanwezig is.
Dit is een samenvatting van een uitgebreide boekbespreking door Marleen Tol, Zen.nl Oegstgeest. Klik hier voor de uitgebreide versie.

 
 
 

Groepsfoto van de weekendsesshin van Zen.nl Scheveningen vorig weekend.

 
 
 
 
 


Waartoe inspireert
ZENMONKEY jou deze week?
Post it on Facebook!

 
 
 

Uit de Zen.nl-Facebookgroep

 
 
 


Bij alle vestigingen wordt bij de theeceremonie verwarmende Vata-thee gedronken. Door het zoethout dat erin zit heeft deze thee een licht opwekkend effect.