Zen.nl logo Zen.nl Nederland
Mediteren met effect
06-18422033

zen in de zomer

zen in de zomer

Zie ook het archief.

 
 


Schrijf je nu in voor de Zen.nl Wintersesshin in januari 2016 te Lochem.
 
 

Volg ons op Twitter


Zen.nl op facebook
Like ons op facebook


Volg ons op YouTube
 
 Citaat uit Dertig zenlessen:
Een gemeenteambtenaar was nog maar twee weken met zen aan de gang en kwam terug bij zijn leraar. Deze vroeg: ‘Welke invloed heeft de beoefening van zen op je dagelijks leven gehad?’ Hij antwoordde: ‘In tegenstelling tot vroeger zie ik op weg naar mijn werk nu de bomen langs het fietspad staan.’ ‘Heel goed, je bent op de goede weg!’ zei de leraar. Twee maanden later zagen ze elkaar weer en opnieuw vroeg de leraar welke invloed de zenbeoefening op hem had. Nu antwoordde de ambtenaar: ‘Sinds kort zie ik de bomen ook staan als ik terugkom van mijn werk!’

‘De dertig zenlessen hebben grote indruk op mij gemaakt. Met het mediteren hebben ze tot nu toe een zeer positieve invloed op de kwaliteit van mijn leven en werk gehad.’
Prof. dr. Jelle Barentsz, radioloog Radboud Medisch Centrum

Dertig zenlessen, 148 pag. gebonden met illustraties
€ 14,95, gratis verzending via www.zen.nl/winkel.
Tweede exemplaar gratis voor bestaande en nieuwe abonnees van het gratis wekelijkse online magazine ZenActueel.
De boeken worden nu gedrukt en vanaf 24 november zullen ze geleverd worden.

 
 

Hongerige geest

Ik wil alles.
Pakken,
aaien,
eten,
hebben,
nemen,
bezitten
en verzwelgen.
Zodat het nooit meer weggaat
en ik niet alleen achterblijf
met mijn wankele zelfbeeld
als enige gezelschap.

Gedicht van dr. Stijn Hoppenbrouwers, lid bij Zen.nl Nijmegen en lector aan de HAN

 
 

Valse beschuldigingen

Rients Ritskes, Zen.nl Nederland. Wendy van Dijk, moeder van twee kinderen, krijgt naar verluidt vijfduizend euro smartengeld toegewezen van de rechter in haar zaak tegen Quote. Het blad heeft haar volgens de rechtbank schade berokkend door laster over haar vermeende cocaïnegebruik te publiceren. Verdere details van de onsmakelijke roddels die in Quote stonden en tijdens de rechtszaak werden toegelicht wil ik hier niet herhalen, maar onsmakelijk waren ze.
Wendy koos voor een andere weg dan Boeddha volgens de overlevering aanbeveelt, maar ze kreeg van de rechter gelukkig gelijk. Volgens de overlevering kreeg Boeddha in zijn tijd namelijk ook al te maken met roddels en achterklap en hoewel er nog geen kranten, tijdschriften en sociale media bestonden, was de manier waarop geruchten toen verspreid werden ook zeker niet mals.

Er werd een lijk gevonden
Zo verkondigden leden van een concurrerende school dat Boeddha en de zijnen de mooie jonge Sundari verkracht en vermoord hadden. De politie doorzocht de verblijfplaats van Boeddha’s leefgemeenschap en vonden het lijk van de jonge vrouw vlak bij de hut van Boeddha. De aanhangers van de concurrerende school droegen het lijk door de stad en beschimpten de goede intenties van Boeddha en zijn volgelingen.
De monniken durfden zich nauwelijks nog op straat te begeven. Ze schaamden zich enorm voor het voorval, maar Boeddha droeg hen op niet op de aantijgingen te reageren en waarschuwde hen dat er altijd en overal valse beschuldigingen geuit konden worden en dat de enige gepaste reactie was om te antwoorden dat zij die verantwoordelijk zijn voor hun daden, de gevolgen ervan zullen ondervinden.
Dus Boeddha spande geen zaak aan en gaf de monniken opdracht gewoon door te gaan met hun goede dagelijkse routines. Vrienden van Boeddha sprongen echter voor hem in bres en een grondig onderzoek wees uit dat huurmoordenaars in opdracht van de leiders van de concurrerende school verantwoordelijk waren voor het akelige lot van Sundari.

Goede mensen kan niets kwaads overkomen
Bovenstaande uitspraak die aan een tijdgenoot van Boeddha, namelijk Seneca wordt toegeschreven, valt moeilijk te rijmen met het gegeven dat een goed mens als Boeddha zo’n zware valse beschuldiging aan zijn broek krijgt. Nee, de betekenis van zijn uitspraak moet ergens anders gezocht worden, namelijk in hoe wij zaken ervaren. Waarschijnlijk heeft Nietzsche ook deze uitspraak van Seneca in gedachten gehad toen hij op zijn beurt zei: ‘Alles waar je niet dood aan gaat, daar wordt je sterker van.’ Nog zo’n boute uitspraak, maar deze is wel iets begrijpelijker.
In gewone mensentaal: overal kun je wat van leren en zo wordt je al doende wijzer. Mooie lessen en er schuilt veel waarheid in, maar hoe wijs de lessen van Seneca en Nietzsche ook mogen zijn, in de praktijk zijn ze niet altijd zo gemakkelijk toe te passen. Dagelijks even afstand nemen en mediteren helpt daarbij.
Nadat ze door de rechter in het gelijk was gesteld vertelde Wendy in een talkshow dat ze het ook wel langs haar schouders had willen laten glijden, maar dat ze het vooral voor haar jonge kinderen had gedaan. Die worden natuurlijk meteen gepest met ‘je moeder snuift’. Of ze er nu niet meer mee gepest worden is de vraag, maar Wendy maakt op mij de indruk een krachtig, redelijk en warm mens te zijn, dus met zo’n moeder kunnen ze de wereld vast aan en hebben ze met deze affaire veel kunnen leren over de zogenaamde grote mensenwereld.

 
 


Met dank aan Diederik Heyning voor de prachtige herfstfoto's die hij vorige week tijdens de Zen.nl Herfstsesshin gemaakt heeft.
 
 

Stelling van vorige week: Geen kinderen nemen is boeddhistisch

Redactie ZenActueel. Weer meer dan 120 mensen hebben gereageerd op onze stelling. De nieuwe rubriek met de stelling van de week zien we daarmee als een succes. Onze intentie is de lezer met de wekelijkse stelling meer bewust te maken van zaken die er toe doen, dus te stimuleren om na te denken over zaken vanuit een zenvol perspectief. Deze vorm biedt bovendien de mogelijkheid om op open wijze, soms met taboe beladen thema’s aan de orde te stellen, zoals het al of niet benutten van de (meestal) aanwezige biologische mogelijkheid om kinderen te krijgen. In een Volkskrant-artikel uit 2006 valt te lezen dat 25% van de hogeropgeleiden en landelijk gemiddeld 9% afziet van het krijgen van kinderen.
Het is heel fijn dat ook veel mensen gebruik maken van de mogelijkheid om commentaar op hun keuze toe te voegen. Het is ons streven om de strekking van de commentaren zo goed mogelijk weer te geven door de meest representatieve reacties te plaatsen van de eens en oneens stemmers. De formulering van deze stellingen is dan ook niet bedoeld om waarheden te poneren of te achterhalen of om taalkundig correct te zijn, maar om nadenken en bewustzijn de stimuleren. Gezien de vele leuke, hele persoonlijke, soms ook deskundige en dan weer meer emotionele reacties denken we hierin te slagen en we kijken uit naar de reacties op de komende stellingen:

27% is het eens met de stelling en hun keuze wordt als volgt toegelicht:
* Als boeddhistisch wordt gedefinieerd als streven naar het minimaliseren van lijden, dan wordt hieraan een bijdrage geleverd door geen nieuw leven te creëren dat gegarandeerd zal lijden als het wel wordt gecreëerd. Er wordt dus lijden van anderen voorkomen.
* Helemaal mee eens, kinderen zijn hinderen.
* Niet meer reïncarneren is de hoogste staat van verlichting.
* Op absoluut niveau zou de wereld beter af zijn met wat minder mensen, laten we zeggen zo'n 3 miljard. Op relatief niveau kan het krijgen van kinderen iets heel bijzonders zijn wat niet tegen de natuur van het boeddhisme ingaat.
* Het ligt aan de motivatie achter het nemen van kinderen. Neemt men kinderen omdat het 'hoort' dan is dat zeker niet boeddhistisch.
* Eens omdat je als beoefenaar meer tijd (en minder zorgen) hebt zonder kinderen. De Dalai Lama heeft dat een aantal jaren geleden nog gezegd. In het algemeen zul je als monnik/non sneller verlicht worden vanwege minder afleiding.

73% is het oneens met de stelling:
* Je kinderen zijn juist je beste zenmeester.
* Volgens het oude boeddhisme kon je alleen als monnik/non het nirwana bereiken. Wilde je dat niet - dan was gezin stichten het alternatief. Het boeddhisme verandert met de loop van de tijd en ook per cultuur.
* In de opvoeding van kinderen kun je boeddhistische normen en waarden meegeven en zo ook de leer van Boeddha doorgeven en bijdragen aan vermindering van het lijden.
* Raadselachtige stelling, zonder kinderen zou het boeddhisme immers al lang geleden uitgestorven zijn?
* Boeddhist zijn kent vele vormen. Kinderen zijn puur goddelijk en hele goede leraren. Alles om voor te leren buigen. Dat wat je ze wilt meegeven, geef je ook jezelf.
* Evenals het hebben van huisdieren je niet meer of minder boeddhistisch maakt.
* Je kunt ook uit volledig onthecht mededogen je kinderen opvoeden toch? Dan komen er nieuwe generaties van verlichte mensen bij, dat lijkt me goed voor de wereld.
* Oneens omdat incarnaties mogelijk worden in een fortuinlijke wedergeboorte als mens waardoor men de optimale condities heeft om spiritueel te beoefenen en te groeien.
* Wanneer we in het boeddhisme sprake is van juist handelen, kan het passen om wel of juist geen kinderen te nemen.
* Was het de bedoeling van de Boeddha om het menselijk ras te laten uitsterven en 1,5 miljard jaar evolutie te laten verdwijnen? Dat kan niet waar zijn.
* Als jouw natuur zegt dat je geen kinderen moet nemen is dat boeddhistisch, als jouw natuur zegt dat je wel kinderen wilt, is dat boeddhistisch.

 
 

De stelling van deze week:
Iemand die aan zen doet koopt alles biologisch
klik hier
om je mening te geven


Lees in de ZenActueel van volgende week de uitslag.
 
 


Waartoe inspireert
ZENMONKEY jou deze week?
Post it on Facebook!

 
 

Uit de Zen.nl-Facebookgroep

 
 

ZenActueel TV
gemist?