Zen.nl logo Zen.nl Nederland
Mediteren met effect
024-6636420

zen in de zomer

zen in de zomer

ZenActueel nummer 10, 11 maart 2016. Meld je hier gratis aan als abonnee. Zie ook het archief.

 
 


WeekendsesshinWeekendsesshin Zen.nl Amersfoort, Zen.nl Enschede, Zen.nl Eindhoven en Zen.nl Tilburg, 4-6 maart bij OostRaven in Epe.
Thema was 'Bevrijdend Verlangen', Bestaat dat? Wat is dat?
Uit de teisho’s: 'Ons verlangen komt voort uit een besef van gemis; je kunt alleen verlangen naar iets wat er niet is. Veel verlangen draait om veiligheid, autonomie en intimiteit. Verlangen bevrijdt als je erbij kunt vertoeven, je ongemak kunt aangaan, je onvervuldheid kunt ervaren en kunt kijken wat er dan onverwacht kan ontstaan. Telkens weer. Verlangen is als een zoektocht die je jezelf, en de ander, zeer gunt.'
Zie de weekendsesshinagenda voor de komende weekendsesshins.

 
 

Lees in deze ZenActueel ook:

 
 
 
 

ZenActueel TV gemist?