Zen.nl logo Zen.nl Nederland
Mediteren met effect
024-6636420

zen in de zomer

zen in de zomer

ZenActueel, nummer 15, 15 april 2016. Meld je hier gratis aan als abonnee. Zie ook het archief.

 
 


Wijzer en meer inzicht door meditatie
Klik hier voor de Levenskunsttest

Rients Ritskes, Zen.nl Nederland. In februari werd er een gedegen onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat mensen die mediteren gemiddeld wijzer lijken te zijn dan mensen die aan ballet doen. Mede op basis van dat onderzoek hebben we de Levenskunsttest ontwikkeld, klik hier om hem in te vullen, het duurt ongeveer 10 minuten.
Dat is voor een meditatieschool als Zen.nl natuurlijk goed nieuws. We dachten het altijd wel, maar nu is het wederom onafhankelijk en wetenschappelijk vastgesteld. Voor onze positieve vooronderstelling hadden we natuurlijk wel goede argumenten. Denk aan de tientallen evaluaties die we de afgelopen jaren hebben gehouden onder vele honderden cursisten. In de ZenActueel van 25 maart publiceerden we nog een grafiek met de resultaten van de afgelopen sesshin. Daaruit bleek opnieuw dat het meest genoemde effect van een weeksesshin ‘het verkrijgen van nieuwe inzichten’ is. 80 procent van de deelnemers geeft aan nieuwe inzichten te hebben opgedaan in de sesshin en 50 procent geeft aan gelukkiger te zijn.
De volgende sesshin zal zijn van 22 t/m 28 mei en het thema is Levenskunst 3.0, zie de ZenActueel van 26 februari. De zomersesshin van 17 t/m 23 juli zal gaan over zen, levenskunst en intimiteit.


Geluk en wijsheid meetbaar
Dat geluk meetbaar is wordt door alle gelukmetingen waarover we steeds in kranten kunnen lezen steeds minder betwijfeld. De gewone man voelt aan dat je geluk kunt meten, maar veel wetenschappers die zich niet verdiept hebben in gelukonderzoek hebben vaak hun bedenkingen. Mijn persoonlijke ervaring leert dat iedere wetenschapper wel te overtuigen is, maar het kost wel wat overredingskracht. Het is wat dat betreft boeiend om te zien hoe weinig vertrouwen de ene groep wetenschappers heeft in wetenschappers uit een ander vakgebied. Voor wijsheid ligt de zaak nog moeilijker dan voor geluk, omdat naar de meetbaarheid ervan veel minder onderzoek is gedaan dan naar geluk. Toch denk ik dat het net zo goed meetbaar is en het weinige onderzoek dat er naar gedaan is toont dat al aan. Het is een kwestie van duidelijk maken wat je meet.

Hoe scoor jij op levenskunst?
Zelf zijn we meer geïnteresseerd in het cijfer voor Levenskunst dan in cijfers voor wijsheid en daarom hebben we een test gemaakt waar een cijfer voor Levenskunst uit komt. Onze test is grotendeels samengesteld uit vragen van bestaande, wetenschappelijk gestandaardiseerde lijsten. In totaal bestaat onze test uit 60 korte meerkeuzevragen die gaan over je aandachtigheid, inzicht, geluk en leefgewoonten. Het gemiddelde van de eerste twee vormt je cijfer voor levenskunst. Nieuwsgierig? Klik hier en doe zelf de test.

 
 

Lees in deze ZenActueel ook:

 
 
 
 

ZenActueel TV gemist?