Zen.nl logo Zen.nl Nederland
Mediteren met effect
024-6636420

zen in de zomer

zen in de zomer

ZenActueel nummer 9, 4 maart 2016. Meld je hier gratis aan als abonnee. Zie ook het archief.

 
 


Is bewust leven beter?

Rients Ritskes, Zen.nl Nijmegen. Levenskunst 3.0 gaat, zoals ik heb toegelicht in de ZenActueel van 26 februari, over het leren doorzien van onszelf en de ander en het leren ervaren van de eenheid. Tijdens de komende sesshin van 22 t/m 28 mei zullen we dieper ingaan op het thema Levenskunst 3.0. Het doel is dat je na veel training de wereld tegelijkertijd vanuit het eenheidsperspectief en vanuit dualistisch gezichtspunt kunt ervaren.
Beide zijn reële benaderingen van ons menselijk bestaan. We zijn aan de ene kant immers een met elkaar; wat de ander overkomt, overkomt mij ook. Soms is dat duidelijker, soms minder. De pijn van onze naaste kunnen we vaak zelf voelen, maar de oorlog in het Midden Oosten zegt ons niet zoveel, totdat de vluchtelingen daarvandaan letterlijk of figuurlijk onze buren worden. Alles en iedereen is met elkaar verbonden, of je het nu ziet of niet.
Aan de andere kant zijn we natuurlijk niet een met elkaar. In die zin dat elk mens, zelfs elk moment uniek is en wat ik precies ervaar, kan niemand anders ervaren. Levenskunst is dit te doorzien en vanuit dat doorzien van de realiteit te leven. Wordt het daar eenvoudiger van? Nee, niet echt. Wat heb je er dan aan? Je leeft er bewuster door en wie bewuster leeft, leeft meer.


De dirigent en bewust leven
Vergelijk het met een dirigent van een orkest, door zijn ervaring hoort hij meer dan de leek die naar hetzelfde orkest luistert. De dirigent hoort de verschillende instrumenten en als ze mooi spelen kan hij meer genieten van zowel het geheel als de individuele partijen. Aan de andere kant hoort de dirigent natuurlijk ook meer de fouten die de musici maken.
Schiet je er dan wel iets mee op? Ja, als je een goed dirigent wilt zijn is het je lust en je leven om alles te horen om op die wijze het optimale uit het orkest te halen. Zo is het ook met de levenskunstenaar. Doordat je letterlijk en figuurlijk meer om je heen ziet, hoort, ruikt en voelt, kun je meer van je leven maken. Wat dat meer is hangt helemaal af van de keuzes die je maakt.
Ik heb het genoegen om een huisman te coachen en hij merkt dat sinds hij mediteert hij zijn kinderen beter aanvoelt, hij meer geduld heeft, ze vaker vriendjes meenemen en het thuis gezelliger is. Dat is dus ook levenskunst. Niet groots en meeslepend, maar intiem en ontroerend. Als vader heeft hij door het ontwikkelen van meer bewustzijn meer oog voor het wel en wee van een kind, maar als goede vader is hij net zo gelukkig met het feit dat hij ziet wanneer zijn kind het moeilijk heeft als dat hij ziet wanneer het kind gelukkig is, want door al deze dingen goed te onderkennen kan hij een betere vader zijn.

Een beter mens?
Wat voor de relatie tussen vader en kind geldt is van toepassing op alle menselijke relaties. Dus bewuster leven stelt je in staat om een beter mens te zijn. Ik schrijf 'stelt je in staat om', want of je door bewuster leven ook een beter mens wordt hangt met name af van het doel dat je nastreeft. Een betere vader is in het algemeen gesproken ook wel een beter mens, maar een betere specialist is nog niet per definitie een beter mens. Wanneer het egocentrische motieven zijn waarmee wij ons bewustzijn trainen worden we van die bewustzijnsverruiming misschien wel meer succesvol, maar mogelijk als bij effect ook een grotere egoïst. Dus zenvolle levenskunst is bewustzijnstraining met holistische doelstellingen.

 
 

Lees in deze ZenActueel ook:

 
 
 
 

ZenActueel TV gemist?