omdat aandacht werkt omdat aandacht werkt
 

Agenda Zen.nl Rotterdam-Zuid

Datum Omschrijving
December 2023
5 december Gratis proefles

20:00
12 december Gratis proefles

20:00
13 december Gratis proefles

10:00
19 december Gratis proefles

20:00
20 december Gratis proefles

10:00
31 december Stille ochtend

10:00 tot 12:15
Januari 2024
9 januari Gratis proefles

19:00
10 januari Gratis proefles

10:00
12 januari Zendoweekend

12 januari tot en met 14 januari
16 januari Gratis proefles

20:00
17 januari Gratis proefles

10:00
17 januari Gratis proefles

19:00
23 januari Gratis proefles

19:00
24 januari Gratis proefles

10:00
24 januari Gratis proefles

19:00
28 januari Stille ochtend

09:00 tot 11:15
30 januari Gratis proefles

19:00
31 januari Gratis proefles

10:00
31 januari Gratis proefles

19:00
Februari 2024
6 februari Gratis proefles

19:00
7 februari Gratis proefles

10:00
7 februari Gratis proefles

19:00