Zen.nl logo


zen meditatie cursus centrum zen meditatie cursus centrum

Zen.nl Utrecht leraren


Floor Rikken (1966) beoefent sinds 2006 intensief zen en is door Rients Ritskes opgeleid als zenleraar. Als deel van haar opleiding heeft ze tien maanden in het Amerikaanse Zen Mountain Monastery getraind. In 2011 is ze met Zen.nl Utrecht begonnen. Vanaf januari 2012 is ze fulltime zenleraar. Sinds twee jaar is ze ook intensief bezig met het opleiden van mensen tot zenleraar en zencoach. Ze is in 1998 gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen en ze heeft gewerkt als manager/beleidsadviseur op het gebied van zorgverzekeringen.
e-mail: floor@zen.nl
Floor Rikken
 

Oscar van Agthoven (1967) startte in 2010 met zenmeditatie en de opleiding tot zenleraar bij DaiDo Maas. In 2015 rondde hij zijn opleiding tot zenleraar af. Oscar volgde de opleiding tot registeraccountant en is momenteel lid van de directie bij een accountants- en adviesorganisatie. Voor Oscar staat zen voor de ontwikkeling van vitale en gelukkige mensen en hij heeft elke dag plezier aan het praktische van zen.
e-mail: oscar@zen.nl
Oscar van Agthoven
 

Peter van Beukelen (1948) heeft 25 jaar meditatie-ervaring en deed als een van de eersten in Nederland het zenlerarenexamen in 2002. Hij werd in 2010 tot Osho gewijd. Hij is opleider binnen Zen.nl, lid van de onderwijscommissie en voorzitter van de examencommissie van Zen.nl. Peter is emeritus hoogleraar Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs.
e-mail: peter@zen.nl
Peter van Beukelen
 

Thea Ensing (1975) is in 2013 begonnen met zenmeditatie en werkzaam als adviseur bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid. In 2014 is zij gestart met de zenlerarenopleiding en wordt opgeleid door Jasper Zandvliet (Zen.nl Zevenaar en Arnhem). Wat haar aanspreekt in de zenbeoefening, is het blijvend aan de slag te zijn met je eigen ontwikkeling en de wereld te verbeteren door steeds weer bij jezelf te beginnen. Thea geeft les in Zen.nl Utrecht.
e-mail: thea@zen.nl
Thea Ensing
 

Maaike den Heijer (1981) kwam in aanraking met meditatie door het doen van een mindfulness-cursus in 2012. In september 2014 is ze begonnen met zen in Zen.nl Utrecht en al snel daarna met de opleiding tot zenleraar.
Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze is werkzaam bij de overheid, waar ze diverse functies uitoefende. Daarvoor was ze werkzaam als banketbakker. Door het doen aan zen heeft Maaike meer rust en vertrouwen en dat wil ze graag doorgeven.
e-mail: maaike@zen.nl
Maaike den Heijer
 

Sophie Nooteboom (1972) is opgeleid tot zenleraar door Floor Rikken. De basis van haar coachende vaardigheden heeft Sophie opgedaan in haar werk als operationeel manager bij verschillende financiële dienstverleners. Door middel van de ziop-opleiding en zenbeoefening verbreedde ze haar technieken en leerde meer gebruik te maken van haar intuïtie. In de praktijk integreert ze op deze wijze graag de zentheorie in de maatschappelijke toepassing ervan. Naast haar werk als en zenleraar/zencoach voor Zen.nl is ze Technische Consultant.
e-mail: sophie@zen.nl
Sophie Nooteboom
 

Janneke Passenier (1956) is ruim 15 jaar geleden met zenmeditatie begonnen en in oktober 2013 gestart met de opleiding tot zenleraar onder leiding van Floor Rikken. De nuchterheid van zen 'gewoon gaan zitten met jezelf' en de nadruk binnen de zenfilosofie op je eigen verantwoordelijkheid spreken haar erg aan.
Twee keer per dag mediteren is een investering die voor haar en haar omgeving in alle opzichten zeer lonend is. Janneke geeft les Zen.nl Utrecht.
e-mail: janneke@zen.nl
Janneke Passenier
 

Bert van Voorst (1966) is ondernemer in de IT-sector en mediteert sinds 2014. In 2017 is hij gestart met de opleiding tot zenleraar en wordt opgeleid Floor Rikken. Vooral de praktische kant van zen spreekt hem enorm aan. Zo helpt het mediteren hem onder andere bij het verkrijgen van een betere balans tussen werk en privé en het analyseren van problemen. De opgedane kennis en inzichten wil hij graag delen. Daarom geeft Bert geeft les in Zen.nl Gouda en Utrecht.
e-mail: bertvv@zen.nl
Bert van Voorst
 

Rients Ritskes (1957) mediteert vanaf zijn 17e en heeft getraind onder leiding van veel verschillende Amerikaanse en Japanse zenmeesters en is oprichter van Zen.nl. Hij is inmiddels meer dan 25 jaar zenleraar en auteur van een tiental boeken waarin de praktische toepassing van zen centraal staat. Voordat hij in 1992 fulltime zenleraar werd, was hij 10 jaar studieadviseur aan de medische faculteit in Utrecht.
e-mail: rients@zen.nl
Rients Ritskes